Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 08 Ιούν 2017
Αποδέρουν και το  σύφαρ των Ελλήνων!!!
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Δεν αφήνουν σε ησυχίαν τους Έλληνες, τους πάμπτωχους και νοματαγείς, τους Συνταξιούχους, χαμηλόμισθους, μικρομεσαίους και όλους τους δεινώς πάσχοντες. Εκτός από τους αβαστάκτους φόρους, αμέσους και εμμέσους, τους πλήττουν αγρίως με τις περικοπές των ήδη γλίσχρων αποδοχών τους! Είχαν υποστεί δεινές μειώσεις οι αποδοχές των Ελλήνων, τώρα ετοιμάζονται και νέες βαρύτατες! Αυτή η απάνθρωπος πλέον περικοπή μισθών και συντάξεων που θα καταλήξει; Και ποία αποτελέσματα θα έχει; Για τους πάσχοντες τίποτε, καθώς και για την Ελληνικήν Οικονομίαν. Μόνοι και μονίμως ωφελημένοι οι αιμοπότες δανειστές. Οι μικροεπιχειρηματίες με τις αλόγιστες φορολογίες, κλείνουν καθημερινώς τις επιχειρήσεις τους ή άλλοι μεταθέτουν την έδραν τους σε γειτονικές χώρες! Παραγωγή καμμία στην Ελλάδα. Η πολυθρύλητη ανάπτυξη έχει χαθεί. Εισάγωμεν τα πάντα. Και τα πλέον άσημα ιδίως γεωργικά προϊόντα!

 

Είναι δυνατόν να επιβιώσει μία χώρα χωρίς ανάπτυξη και με υψηλοτάτην ανεργίαν; Πως θα καλύπτει τις οφειλές από τα δάνεια;; Μόνον με εργασίαν όλου του εργατικού δυναμικού της έχει ελπίδες να ορθοποδήσει και να αποτρέψει τους δρεπανηφόρους δανειστές οι οποίοι, λαμβάνουν σκληροτάτους αποφάσεις σε βάρος του Ελληνικού Λαού και του παραγωγικού πλούτου. Είναι οδυνηρόν να έχει συσταθεί οργανισμός προς πώληση της Ελληνικής περιουσίας, όλων των κερδοφόρων επιχειρήσεων!! Ταπεινωτικόν για μίαν χώραν, να την έχουν ποδοπατημένην, να μη της επιτρέπουν να εργασθεί και να έχουν την απαίτηση να πληρώνονται τα υπέρογκα χρέη προς τους δανειστές!!! Το έχουν συλλάβει και δικοί μας συνομιλητές αυτών; Πως αφήνουν τους δανειστές ελευθέρους να λαμβάνουν τόσον σκληρές αποφάσεις; Έχουν φθάσει στο σημείον να μας πάρουν και το δέρας!!! Μας εκδέρουν οικονομικώς καθημερινώς όπως τα γαμψώνυχα όρνεα εκδέρουν τα θηράματά τους. Πονούμεν και φωνάζομεν. Ούτις ακούει!!!

 

Η ανυπαρξία χρήματος ή και ο αυστηρός έλεγχος των ρυθμιστών της κυριαρχίας μας, έχει αποστερήσει ζωτικές υπηρεσίες, όπως υγείαν παιδείαν, αστυνόμευση από δυναμικόν. Εξασθενημένου του τελευταίου, τα πάσης μορφής εισδραμώντα λωποδυτικά δίποδα αρπακτικά, αφαιρούν καθημερινώς βιαίως και με θάνατον αν παραστεί, ό,τι περιουσιακόν στοιχείον έμεινε στους φτωχοποιηθέντες από τα μνημόνια Έλληνες!!! Πρόσθετη οδυνηρά εκδορά! Προστασίαν απαιτούμεν!!! Δυστυχώς είναι «τιπούκειτος»!!

 

Δεν ζητούμεν συμπόνοιαν ή φιλευσπλαχνίαν, αλλά εργασίαν για να επιβιώσομεν ημείς και το Κράτος. Να παράγομεν προς κάλυψη ατομικών και εθνικών δαπανών άνευ της δανειοδοτήσεως «φιλαδέλφων εθελοντών»!! Έχομεν την αξίωση και την υποχρέωση – πρόσταγμα χιλιετιών, να ζήσομεν ανεξάρτητοι και όχι οικονομικώς υποτακτικοί. Να παράγωμεν, να προσφέρομεν, να αποδίδομεν, να κινούμεθα με υψηλά το κεφάλι οικονομικώς και ανθρωπίνως, ευπρεπώς ενδεδυμένοι, χωρίς αυτή η ένδυση να καλύπτει το αφαιρεθέν από τους δανειστές σύφαρ. Σώοι και αρτιμελείς πάντα, όπως είμεθα χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερον. Να αποκηρύξομεν τους ανάλγητους επιβουλείς και να ζήσομεν όπως αρμόζει στον Υπερήφανον και Υπογραμμόν Ελληνικόν Λαόν.

 

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου