Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 22 Σεπ 2017
Γιώργος Ντάσης: Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Κλίκ για μεγέθυνση


Οι συνθήκες δανεισμού της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το 2010 υποστηρίζει στην ιδιαίτερα επίκαιρη συνέντευξή του προς το Epsilon7 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ. Γιώργος Ντάσης.

Επισημαίνει ταυτόχρονα πως οι έλληνες πρέπει να απαλλαγούμε από την νοοτροπία ότι κάποιος άλλος φταίει για τα δικά μας δεινά. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα έχει λάβει τα τελευταία χρόνια, και θα λάβει τα επόμενα, ποσά συγκρίσιμα με τα συνολικά κονδύλια του αμερικανικού Σχεδίου Μάρσαλ που μοιράστηκε όλη η Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αλληλεγγύη δεν σημαίνει άνευ όρων συνεχή ροή ρευστού προς τη χώρα μας. Πρόκειται για δανειοδοτικές συμφωνίες και για όρους που κυρίως υπολογίζουν την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δανειστών».

Στέκεται ωστόσο κριτικά απέναντι στα μέτρα που ελήφθησαν στην ελληνική αγορά εργασίας τα οποία, όπως λέει, οδήγησαν στην φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, χαρακτηρίζοντας αδιέξοδη τη συσχέτιση της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του κόστους εργασίας και την εσωτερική υποτίμηση.

Αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ συντάσσεται με τη θέση του Αντιπροέδρου της Κομισιόν κ. Γίρκι Κατάινεν, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καθυστερήσει την υιοθέτηση μηχανισμού για την παροχή μακροπρόθεσμων δανείων προς τις ΜμΕ.

Ο κύριος Ντάσης υπενθυμίζει σειρά προτάσεων που έχει καταθέσει ως Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, οι οποίες αναφέρονται στο πρόγραμμα της θητείας του με τίτλο «Για μια ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα Ευρώπη ειρήνης και ευημερίας, κοντά στους πολίτες». Σε αυτές περιλαμβάνονται: το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους τους ευρωπαίους, τo σύστημα κοινής έκδοσης χρεογράφων, ένα προσωρινό ταμείο για τα ευρωομόλογα και η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που έγινε δεκτή από το συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα από τη συζήτηση που πρόσφατα διεξήγαγε η ΕΟΚΕ στα κράτη μέλη για τη «Λευκή βίβλο για το μέλλον της ΕΕ», ο κύριος Ντάσης χαρακτηρίζει την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας ως το πρόταγμα που θέτουν οι πολίτες της Ευρώπης.

E7 | Η ΕΟΚΕ συντόνισε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην κοινωνία των πολιτών για τη Λευκή Βίβλο και το Μέλλον της Ευρώπης. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα που αποκομίσατε για το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ένα ειρηνικό μέλλον με λιγότερη ανεργία, χωρίς μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και χωρίς ανισότητα μεταξύ Βορρά – Νότου;

Για την ακρίβεια, η ΕΟΚΕ ανταποκρινόμενη στο αίτημα που μας υπέβαλε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean Claude Juncker, διεξήγαγε συζητήσεις σε όλα τα κράτη μέλη για να καταγραφούν οι απόψεις, οι προτεραιότητες και οι ανησυχίες της ευρωπαϊκής οργανωμένης κοινωνίας πολιτών με βάση τη «Λευκή βίβλο για το μέλλον της ΕΕ». Η συζήτηση αφορούσε τα πέντε σενάρια που περιγράφονται στη Λευκή Βίβλο με ερώτημα ποιο ανταποκρίνεται καλύτερα στις εσωτερικές και εξωτερικές προ- κλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, και γιατί;

Συνοψίζοντας τον πλούσιο προβληματισμό της συζήτησης μας στην Ελλάδα, θα ήθελα να τονίσω ότι τα συμπεράσματα συμπίπτουν με αυτά που καταγράψαμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επισημαίνοντας ότι η επιλογή σεναρίου δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη, οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης στην ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών οικονομιών ενώ εκφράστηκε ανησυχία για την προοπτική μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων όπου κράτη-μέλη αντιμετωπίζονται ως παρίες. Τονίστηκε η ανάγκη πληρέστερης και σαφέστερης αναφοράς στην κοινωνική διάσταση, στον περιβαλλοντικό πυλώνα και στην ενίσχυσή του υποδείγματος διακυβέρνησης διευρύνοντάς τη συμμετοχικότητα, την αντιπροσωπευτικότητα, τη λογοδοσία και το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου. Εν κατακλείδι, πρόταγμα για ένα μέλλον ανάπτυξης, ασφάλειας και ευημερίας αποτελεί η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας με προσήλωσή στις ιδρυτικές αρχές και αξίες της ΕΕ.

E7 | Έχετε καταθέσει δημόσια προτάσεις για αμοιβαιο- ποίηση του χρέους των κρατών – μελών της ΕΕ, ελάχιστο εγγυημένο ευρωπαϊκό εισόδημα και φορολογία που θα εξυπηρετεί το στόχο αυτό. Δώστε μας περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο που μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα εργαλεία. Έχουν πεδίο εφαρμογής και στην Ελλάδα;

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι μια άποψη που διατύπωσα ως συνδικαλιστής, η οποία το 2013 και με τη συμβολή ενός Ιρλανδού συναδέλφου έγινε συγκεκριμένη πρόταση που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της ΕΟΚΕ. Στόχος ήταν και είναι η ΕΕ να αναλάβει συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της φτώχειας δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό ταμείο που θα χρηματοδοτήσει ένα ελάχιστο εισόδημα επιβίωσης για όλους τους πολίτες που ζουν στην επικράτεια της ΕΕ και που δεν έχουν αλλά εισοδήματα.

Το πρόγραμμα που είχα την τιμή να επεξεργαστώ για την περίοδο της προεδρίας μου στην ΕΟΚΕ 2015-2018, με τίτλο «Για μια ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα Ευρώπη ειρήνης και ευημερίας, κοντά στους πολίτες», υποστηρίζει ένα ευρύ επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, ζητώντας παράλληλα ένα έκτακτο επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και την υιοθέτηση ειδικών μέτρων οικονομικής σύγκλισης όπως τo σύστημα κοινής έκδοσης χρεογράφων και ένα προσωρινό ταμείο για τα ευρωομόλογα. Δεν χρειάζονταν να ήσουν δόκτωρ στα οικονομικά για να διαπιστώσεις ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές στα επιτόκια δανεισμού των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Διαφορές υπάρχουν και σήμερα αλλά δεν έχουν καμία σχέση με εκείνες του 2010.

Προκειμένου να βρεθούν πόροι για την αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, προτείναμε τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η πρότασή μας έγινε δεκτή ύστερα από πολλές συζητήσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης. Έχουμε υπολογίσει ότι ένας φόρος της τάξης ενός ευρώ ανά χίλια για τις μετοχές και ενός λεπτού ανά χίλια ευρώ για τα παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα μπορεί να αποδώσει έσοδα 50–55 δισ. ευρώ ετησίως εξασφαλίζοντας π.χ. τον διπλασιασμό των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, έχουν συμφωνήσει και αναμένουμε την εφαρμογή της μέσα στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας που προ- βλέπεται από την ισχύουσα συνθήκη λειτουργίας της ΕΕ.

Σε άλλες γνωμοδοτήσεις, προωθήσαμε την από κοινού έκδοση Ομολόγων Σταθερότητας, δηλαδή ευρωομόλογων, για την αμοιβαία εξόφληση του χρέους καθώς και επενδυτικά ομόλογα για προσέλκυση κεφαλαίων από την ομάδα χωρών BRIC. Συνοψίζοντας, υπάρχει πλούτος τεκμηριωμένων προτάσεων που θα βοηθούσαν και την Ελλάδα, οι οποίες έτυχαν θετικής αποδοχής από την Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο. Εν τούτοις, υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες και ζητήματα ισορροπιών. Εκτός άλλων, πρόσφατα, με αφορμή έγγραφο της Κομισιόν, η κυβέρνηση της Γερμανίας επανέλαβε ότι εναντιώνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο για έκδοση κοινών αξιόγραφων της ευρωζώνης, αποφεύγοντας τον διάλογο για κοινό προϋπολογισμό, για την αμοιβαιοποίηση του χρέους και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην ευρωζώνη μετά το Brexit.

E7 | Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα έχουν ανατραπεί από το 2012 και μετά, με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης να κυριαρχούν και τις συλλογικές συμβάσεις να είναι είδος προς εξαφάνιση. Η αποκλιμάκωση της ανεργίας είναι αργή, ενώ ελάχιστες επιχειρήσεις προχωρούν σε αναιμικές αυξήσεις μισθών. Μπορεί να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία υπό αυτές τις συνθήκες;

Οι μακροοικονομικές και οι δημοσιονομικές επιδόσεις κάθε οικονομίας, και κατά συνέπεια η προοπτική εξόδου από την κρίση, προσδιορίζονται από τις παραγωγικές της ικανότητες που περιλαμβάνουν και το εργατικό δυναμικό. Η συνοχή της αγοράς εργασίας, και η κοινωνική συνοχή γενικότερα, αποτελούν αποφασιστική παράμετρο ευημερίας και ανάπτυξης. Δυστυχώς, στη χώρα μας αυτά θυσιάστηκαν στο βωμό μιας αδιέξοδης συσχέτισης της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του κόστους εργασίας και την εσωτερική υποτίμηση. Παρά ταύτα, τα προγράμματα προσαρμογής δεν οδήγησαν σε παραγωγικό μετασχηματισμό που θα επέτρεπε τη μετάβαση της οικονομίας σε ένα νέο διατηρήσιμο υπόδειγμα ανάπτυξης. Τα ποσοστά ανεργίας και η φτωχοποίηση που έπληξε πρωτίστως ανέργους και μισθωτούς εργαζομένους περιορίζουν δραστικά τις προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, με τον τρόπο αυτό, η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις τεχνολογικά ισχυρών οικονομιών αλλά και των χωρών με συγκριτικό πλεονέκτημα χαμηλού κόστους εργασίας.

E7 | Με το νέο πλαίσιο για την αναδιάρθρωση των «κόκκινων δανείων» στην Ελλάδα πολλοί εκτιμούν ότι επιχειρείται μια ευρείας κλίμακας αναδιανομή στην πραγματική οικονομία, καθώς πολλές ελληνικές «μη βιώσιμες» μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα περάσουν στη διαχείριση ξένων funds και στη συνέχεια θα αγορασθούν από νέους ιδιοκτήτες. Εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρηματικών φορέων εκφράζουν φόβους για αφελληνισμό της αγοράς και για επερχόμενο «θάνατο του εμποράκου». Ποια είναι η άποψη σας;

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται διαχρονικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΟΚΕ. Οι πιέσεις που υφίστανται δεν αποτελούν ελληνικό φαινόμενο. Πρόκειται για τάσεις διεθνούς εμβέλειας καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση και η διεθνοποίηση επιχειρηματικών κεφαλαίων ολοένα και σε λιγότερα χέρια. Στην Ελλάδα αυτές οι πιέσεις οξύνθηκαν ως αποτέλεσμα της κρίσης και της ύφεσης. Έτσι,σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο ΕΕ (1,1 τρισ. ευρώ). Από αυτά το 68% αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οφείλω να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, δηλαδή του σχεδίου Γιουνκέρ, θα ενεργοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, σημαντικό μέρος των οποίων αφορά τη χρηματοδότηση ΜμΕ. Οι δραστηριότητες που εγκρίθηκαν για την Ελλάδα αφορούν όγκο χρηματοδότησης 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 195 εκατομμύρια προορίζονται για τη χρηματοδότηση 3.540 ΜμΕ. Παράλληλα, θα πρέπει και η Ελλάδα να κινείται με σοβαρότητα. Η Κομισιόν έχει καλέσει επανειλημμένα την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ, ενώ πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδιος Επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας Γίρκι Κατάινεν επισήμανε την καθυστέρηση σύστασης πλατφόρμας στην Ελλάδα η οποία θα στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμων δανείων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ.Γιώργου Ντάση στο τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού Epsilon7.

πηγη:e-forologia.gr

 
© Copyright 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου