Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 04 Δεκ 2020
Αποκλεισμός πρώην εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και άλλων πληττόμενων κατηγοριών από έκτακτο βοήθημα.
Κλίκ για μεγέθυνση

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020


Ερώτηση για την στήριξη «αόρατων» κατηγοριών εργαζομένων και ανέργων, όπως οι πρώην εργαζόμενοι σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Κώστα Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου.
Οι εν λόγω πρώην εργαζόμενοι έχουν τονίσει με επιστολές τους τεκμηριωμένα ότι ο αποκλεισμός τους είναι άδικος και αναίτιος κι ότι ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί σε ανάλογο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασία. Εξάλλου, σε όλα τα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί κατά το παρελθόν σε όλους τους Δήμους της χώρας, δηλαδή η Δημόσια Πρόσκληση 5/2013, η Δημόσια Πρόσκληση 2/2015, η Δημόσια Πρόσκληση 1/2017 και η Δημόσια Πρόσκληση 8/2018, είχαν δικαίωμα συμμετοχής και τα προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
Με την συνδρομή του ανωτέρω αποκλεισμού, η πλήρωση των γενικών προϋποθέσεων του νόμου για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας καθίστανται εν τοις πράγμασι απαγορευτικές για τους ανωτέρω εργαζομένους, οι οποίοι σύμφωνα με την παρελθούσα αντιμετώπιση που είχαν θα μπορούσαν να εργαστούν εκ νέου, θεμελιώνοντας αργότερα και δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας.
Η κατηγορία αυτή πολιτών προστίθεται στους «αόρατους» συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων οι εργαζόμενοι στον τομέα της εστίασης και του επισιτισμού και οι εποχικά εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από οποιοδήποτε βοήθημα. Καμία μέριμνα δεν προβλέπεται ωσαύτως και για πλήθος άλλων κατηγοριών εργαζομένων, όπως για τους ξεναγούς, τους υπαλλήλους τουριστικών γραφείων και τους τουριστικούς συνοδούς.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, υπό αυτά τα δεδομένα, έχει ήδη προτείνει εισόδημα έκτακτης ανάγκης σε όσους πολίτες είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται λόγω της πανδημίας, με την χορήγηση 400€ για το πρώτο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, 200€ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100€ για κάθε παιδί.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2020

Προς
Τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών , Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Θέμα: Αποκλεισμένοι από κάθε ενίσχυση οι με ευθύνη της Κυβέρνησης άνεργοι της κοινωφελούς εργασίας.

Με την Νο 8/2018 πρόσκληση της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύχθηκαν 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Σήμερα η διάρκεια του προγράμματος έχει λήξει για το σύνολο σχεδόν των 30.333 εργαζομένων, ωστόσο οι ίδιοι αδυνατούν να λάβουν το επίδομα ανεργίας. Τούτο συμβαίνει για δύο σωρευτικά συντρέχοντες λόγους:
Α) Αφενός, για την χορήγηση του επιδόματος αυτού, οελάχιστος αριθμός ημερομισθίων, που πρέπει να έχει συμπληρώσει κανείς για να δικαιούται να λάβει το επίδομα, είναι μεν 80 ένσημα κατ’ έτος αλλά απαιτείται να έχει εργαστεί επί διετία, πριν την υποβολή της αίτησης για την επιδότησή του, με τα 125 ημερομίσθια να πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι πριν την απόλυση μήνες. Επίσης και οι άνεργοι, που έχουν επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν, μπορούν να ενταχθούν εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή τους, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών. Η ρύθμιση αυτή ισχύει συλλήβδην για όλους τους εργαζομένους, πλην των εποχικών οι οποίοι συγκροτούν μια άλλη κατηγορία. Εν προκειμένω όμως, συντρέχει ένας ακόμα λόγος που οι ανωτέρω εργαζόμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τις προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος:
Β) Την αδικία που υφίστανται οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας επιτείνει η δυσμενής μεταχείριση που αντιμετωπίζουν ως προς την συνέχιση των εργασιών τους, οι οποίες κατά κοινή ομολογία και παραδοχή των ίδιων των Δήμων που τους απασχολούν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των τελευταίων. Συγκεκριμένα, με την Δημόσια Πρόσκληση 4/2020, ΑΡ. ΠΡΩΤ. 37195/29-06-2020 προκηρύχτηκαν 36.500 νέες θέσεις κοινωφελούς εργασίας. Στο κεφάλαιο 1 παράγραφος 1.2 της Δημόσιας Πρόσκλησης αναφέρει ότι αποκλείονται 40.000 και πλέον πρώην εργαζομένοι σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και δη όσοι συμμετείχαν στις με αριθ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Οι εν λόγω πρώην εργαζόμενοι έχουν τονίσει με επιστολές τους τεκμηριωμένα ότι ο αποκλεισμός τους είναι άδικος και αναίτιος κι ότι ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί σε ανάλογο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε όλους τους Δήμους της χώρας. Εξάλλου, σε όλα τα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί κατά το παρελθόν σε όλους τους Δήμους της χώρας, δηλαδή η Δημόσια Πρόσκληση 5/2013, η Δημόσια Πρόσκληση 2/2015, η Δημόσια Πρόσκληση 1/2017 και η Δημόσια Πρόσκληση 8/2018, είχαν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
Με την συνδρομή του ανωτέρω αποκλεισμού, η πλήρωση των γενικών προϋποθέσεων του νόμου για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας καθίστανται εν τοις πράγμασι απαγορευτικές για τους ανωτέρω εργαζομένους, οι οποίοι σύμφωνα με την παρελθούσα αντιμετώπιση που είχαν θα μπορούσαν να εργαστούν εκ νέου, θεμελιώνοντας αργότερα και δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας.
Πλην όμως, ο Υπουργός Εργασίας δεν αγνόησε μόνο τα αιτήματα των πρώην εργαζομένων, αλλά αγνόησε και τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, δηλαδή την ίδια την Βουλή και τις διαδικασίες της, καθώς δεν απάντησε στις ερωτήσεις και στις αναφορές των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής των πρώην εργαζομένων στο νέο πρόγραμμα. Δεν έλαβε υπόψιν του ούτε τις συνέπειες που θα είχε σε 40.000 οικογένειες η πανδημία του κορονοϊού, ακόμα και για την επιβίωση τους.
Πλέον, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν τον delegeferenda απαράδεκτο νομοθετικό αποκλεισμό τους από την υποβολή ενδιαφέροντος για την Δημόσια Πρόσκληση 4/2020, ΑΡ. ΠΡΩΤ. 37195/29-06-2020, τον εκ των προτέρων, δηλαδή, αποκλεισμό τους από τη δυνατότητα ικανοποίησης των επιταγών της γενικής νομοθεσίας για την συμπλήρωση των απαραίτητων ημερών εργασίας, ώστε να λάβουν επίδομα ανεργίας. Αντιμετωπίζουν όμως και την συνολική αδιαφορία της πολιτείας να λάβουν ένα βοήθημα, εντός της παρούσας συγκυρίας τιθέμενοι εντελώς εκτός νομοθετικής πρόνοιας.
Στις 06/11/2020 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε αναλυτικό σημείωμα με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID – 19». Σε αυτό ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας και προστασίας των εργαζομένων για το μήνα Νοέμβριο και ανέργων. Μάλιστα, διατείνεται το Υπουργείο με την ανωτέρω ανακοίνωση ότι τα μέτρα της κυβέρνησης καλύπτουν δήθεν όλους τους εργαζόμενους και τους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση όχι μόνο αποκλείει περίπου 440.000 εγγεγραμμένους μακροχρόνια άνεργους από την έκτακτη επιδότηση των 400 ευρώ που εξαγγέλλει, αλλά θέτει εκτός νομοθετικής πρόνοιας τους εργαζομένους της κοινωφελούς εργασίας που έχουν τεθεί σε αναγκαστική ανεργία με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
Η κατηγορία αυτή πολιτών προστίθεται στους «αόρατους» συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι στον τομέα της εστίασης και του επισιτισμού, όπως και οι εποχικά εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από οποιοδήποτε βοήθημα. Καμία μέριμνα δεν προβλέπεται ωσαύτως και για πλήθος άλλων κατηγοριών εργαζομένων, όπως για τους ξεναγούς, τους υπαλλήλους τουριστικών γραφείων και τους τουριστικούς συνοδούς.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, υπό αυτά τα δεδομένα,προτείνει εισόδημα έκτακτης ανάγκης σεόσους έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία, για όσο διαρκεί η κρίση, με σκοπό νακαλυφθούν όσοι πολίτες είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται λόγω της πανδημίας, καιστηρίζοντας έμπρακτα, μεταξύ άλλων, τους άνεργους και τους εποχικά εργαζόμενους. Οσχεδιασμός του έκτακτου αυτού εισοδήματος, το οποίο με τη σειρά του θα βοηθήσει στηνστήριξη της κατανάλωσης και στην βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων, βασίζεται στις ανάγκες ολόκληρου του νοικοκυριού δίνοντας 400€ για το πρώτο ενήλικο μέλος τουνοικοκυριού, 200€ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100€ για κάθε παιδί.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε οι 30.333 πρώηνεργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» να ενταχθούν στα μέτραστήριξης, που πλήττονται από την πανδημία του ιού covid 19;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μάρκου Κώστας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη Ελένη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυλωνίτης Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Γιάννης
Δραγασάκης Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανώλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Παναγιού
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος
 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου