Loading...
Σάββατο 13 Μάι 2017
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση


Νέα εβδομάδα – νέα εποχή, για την εβδομάδα που μας πέρασε. Ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε ιστορία, αφού είναι ο νέος (και νεότερος ηλικιακά) πρόεδρος της Γαλλίας! Κατάφερε και συγκέντρωσε ποσοστό 66,06% στις Γαλλικές Προεδρικές εκλογές. Ο Μακρόν ανέλαβε καθήκοντα από τη Δευτέρα 8 Μαΐου και συμμετείχε, στο πλευρό του απερχόμενου προέδρου Φρανσουά Ολάντ, στην επίσημη τελετή μνήμης της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας την 8η Μαΐου 1945. Την Κυριακή 14 Μαΐου θα περάσει για πρώτη φορά την πύλη του Ελιζέ, για να παραλάβει τα κλειδιά της χώρας από τον Ολάντ.

Νέα εποχή και για την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ όσον αφορά την χώρα μας, ο οποίος μετά από δέκα τέσσερα χρόνια κατάφερε να στεφθεί κυπελλούχος Ελλάδος, αλλά και στο βόλεϊ, αφού για τρίτη συνεχή χρονιά στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος.

Στα δικά μας τώρα. Πονοκέφαλο έχει αρχίσει να προκαλεί στο υπουργείο Οικονομικών το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς η χρήση μετρητών στην αγορά. Παρά το ότι έχει εξαπλωθεί σημαντικά η χρήση πλαστικού χρήματος, όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι και επαγγελματίες έχουν αρχίσει να κινούνται σε μια οικονομία των μετρητών, προκειμένου οι πρώτοι να λάβουν έκπτωση και οι τελευταίοι να γλιτώσουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Για να καταπολεμήσει τη χρήση μετρητών και να καταγράφονται όσο το δυνατόν περισσότερα εισοδήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να εφαρμόσει ένα σχέδιο με πολλαπλές παρεμβάσεις.

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό ΠΟΛ. 1072/4.4.2017 εγκύκλιος διαταγή, με θέμα την «Κοινοποίηση της με αριθμό 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση, έγινα δεκτά τα εξής:

«α) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 27/1975 (όπως ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής του ερωτήματος, πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4110/2013 ) απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος τα μερίσματα που αποκτούν οι μέτοχοι αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, κάτοικοι Ελλάδας, όταν το υπό ξένη σημαία πλοίο της διαχειρίζεται αλλοδαπή εταιρεία, μέσω γραφείου εγκατεστημένου στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, ασχέτως προς το πρόσωπο το οποίο ανέθεσε τη διαχείριση σε αυτήν

β) δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος βάσει της διατάξεως αυτής τα μερίσματα που αποκτούν οι μέτοχοι αλλοδαπής εταιρείας, κάτοικοι Ελλάδας, η οποία διαχειρίζεται το υπό ξένη σημαία πλοίο, μέσω γραφείου της εγκατεστημένου στην Ελλάδα και

γ) βάσει της ίδιας διατάξεως δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος τα κέρδη της αλλοδαπής ναυλώτριας εταιρείας και τα μερίσματα που καταβάλλει στους μετόχους της».

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό ΠΟΛ.1049/28.3.2017 εγκύκλιος διαταγή της ΑΑΔΕ με θέμα την «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος». Ειδικότερα:

  • Η απόφαση ρυθμίζει ζητήματα που διέπουν τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ. (Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει υπογράψει πενήντα επτά -57- Σ.Α.Δ.Φ.)
  • Αρμόδια αρχή για την υποβολή, την εξέταση των αιτημάτων και τη διεξαγωγή της ΔΑΔ βάσει των διατάξεων των ΣΑΔΦΕ, πλην εκείνων που αναφέρονται σε ενδοομιλικές συναλλαγές, είναι το Τμήμα Α΄ Φορολογικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
  • Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Με την υποβολή του αιτήματος, συνυποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικός φάκελος σε οπτικό δίσκο – CD ή USB stick,
  • Η τυχόν άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων δεν εμποδίζει την εξέταση ενός αιτήματος ΔΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί κατά τον χρόνο κατάθεσης του αιτήματος. Εφόσον έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε εξέταση του αιτήματος για υπαγωγή σε ΔΑΔ, μόνο εφόσον προσκομισθεί από τον αιτούντα βεβαίωση από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί το ένδικο βοήθημα ότι η εν λόγω υπόθεση δεν έχει συζητηθεί.
  • Μετά την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου η αρμόδια αρχή προχωρά στον ουσιαστικό έλεγχο του αιτήματος, προκειμένου να εξεταστεί εάν το αίτημα είναι βάσιμο, ήτοι εάν υπάρχει επιβολή φορολογίας η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ.
  • Η ΔΑΔ διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων κρατών. Ο αιτών δεν εμπλέκεται άμεσα στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ΔΑΔ και η συμμετοχή του περιορίζεται στην έγκαιρη και ακριβή παροχή προς τις αρμόδιες αρχές όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη λύσης στην υπόθεσή του.
  • Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων της Ελληνικής Αρχής προς την αλλοδαπή, δεν κοινοποιείται στον αιτούντα.
  • Σε περίπτωση επίτευξης Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού εντός μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσμα της ΔΑΔ και δύναται να το αποδεχθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση.
  • Κατόπιν της αποδοχής ή απόρριψης από τον αιτούντα της συμφωνίας, ενημερώνεται η αλλοδαπή αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση της αποδοχής ανταλλάσσονται τα τελικά επιβεβαιωτικά έγγραφα.

Διευκρινίσεις δόθηκαν από την ΑΑΔΕ με την ΠΟΛ.1073/2017 για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 4467/2017, σχετικά με τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, οι δηλώσεις έναρξης και μεταβολών για τους αγρότες που υποχρεωτικά εντάσσονται από 01.01.2017 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλονται μέχρι 12.05.2017. Συνεπώς οι εν λόγω αγρότες μπορούν να υποβάλουν δήλωση μεταβολών ή έναρξης, χωρίς την επιβολή προστίμου, έως και τις 12.5.2017 για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, με ημερομηνία μεταβολής την 01.01.2017.

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω προθεσμία δεν καταλαμβάνει, τις προαιρετικές μετατάξεις αγροτών. Επίσης, δεν καταλαμβάνει τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης των αγροτών που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς υποχρεωτικά από 01.01.2017.

Δημοσιεύτηκε το με αρ. πρωτ. ΓΔΑΦ Β 1066057 ΔΞ 2017/3.5.2017 Διοικητικό Έγγραφο με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)»

Με το με Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ (ορθή επανάληψη) με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)» διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετασχηματισμό Ε.Π.Ε., ο φορολογικός χειρισμός των οποίων εξομοιώνεται με αυτόν των Ι.Κ.Ε., δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.

Ήδη, με το ΓΔΑΦ Β 1066057 ΔΞ 2017/3.5.2017 Διοικητικό Έγγραφο της ΑΑΔΕ, διορθώνεται το απαιτούμενο ποσό του εταιρικού κεφαλαίου επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. και επισημαίνεται ότι:

«Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό σαράντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετασχηματισμό Ε.Π.Ε., ο φορολογικός χειρισμός των οποίων εξομοιώνεται με αυτόν των Ι.Κ.Ε., δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό αυτό».

Με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας διευκρινίζεται ότι βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για το 2018 θα είναι τα καθαρά κέρδη χωρίς την αφαίρεση της ασφαλιστικής εισφοράς.

Με άλλο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώθηκαν τα αντισταθμιστικά μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή και άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Τα μέτρα αυτά αφορούν:

1) Επιδότηση ενοικίου

2) Συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη

3) Αύξηση δικαιούχων δωρεάν πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

4) Επέκταση του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων

5) Αύξηση και επέκταση του οικογενειακού επιδόματος

6) Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

Άλλη μια εργασιακή εβδομάδα τέλειωσε για τους περισσότερους από εμάς και θα θέλαμε να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο, από την ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Γιάννη Στουρνάρα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με αυτή, με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και την πιθανή εκταμίευση της επόμενης δόσης από το Eurogroup της 22ας Μαΐου, θα αρθεί η αβεβαιότητα που χαρακτήρισε τις οικονομικές εξελίξεις από το τέλος του 2016 μέχρι σήμερα, επιτρέποντας τη βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών. Όπως δήλωσε ο κ. Διοικητής «Ήδη οι χρηματοπιστωτικές αγορές και η αγορά κεφαλαίου προεξοφλούν αυτό το αποτέλεσμα». Πάντως, ο κ. Στουρνάρας θεωρεί πως η αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων» είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το σύστημα. Μία στις έξι επιχειρήσεις εμφανίζεται χαρακτηριστικά στρατηγικού κακοπληρωτή.

 

Η Εβδομάδα που έρχεται μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στις ημερομηνίες ολοκλήρωσης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και ο ρυθμός κατάθεσης που δίνει το Υπουργείο δείχνει συνεχώς αυξανόμενες ροές. Το καυτό Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρού που προμηνύεται, το πρώτο για το φετινό καλοκαίρι που σε λίγο θα κάνει αισθητή την παρουσία του, απολαύστε το στη θάλασσα ή στο βουνό και ξεκουραστείτε, σωματικά και ψυχικά. Να είστε όλοι καλά.

πηγη:e-forologia.gr

 
© Copyright 2011 - 2018 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου