Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 07 Απρ 2018
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση

Μεγάλη Εβδομάδα η εβδομάδα που πέρασε, Μεγάλη Εβδομάδα και στη ψυχή μας με τη θλίψη των ημερών να μας σκεπάζει και να καλύπτει όλα τα άλλα προβλήματα που ως χώρα αλλά και ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει. Μεγάλη Εβδομάδα και η καθημερινότητα μοιάζει τόσο πεζή και τόσο μικρή μπροστά στο δράμα του Θεανθρώπου. Στο κλίμα αυτό θα κινηθούμε και εμείς, περιμένοντας μετά την Ανάσταση,, θρησκευτική, εθνική, προσωπική.

Το Great Place to Work® Hellas ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces 2018. Δεύτερη και φέτος στη μεγάλη κατηγορία, για ακόμα μια φορά, η EPSILON NET και οι άνθρωποι της.

O Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε απόφαση, με την οποία παρατάθηκε μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018, η εμπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1022/2014, που αφορούν στο ημερολογιακό έτος 2017, λαμβάνοντας υπόψιν τεχνικές δυσχέρειες, που εντοπίστηκαν κατά την υποβολή των καταστάσεων.

Υπεγράφη την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία διασώζει τόσο τον θεσμό της σύμβασης όσο και τους θεσμικούς της όρους, που περιλαμβάνουν το επίδομα γάμου και τις άδειες, με δεδομένο το γεγονός ότι παραμένει «ανοικτή» η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους Θεσμούς για την επαναρρύθμιση του καθεστώτος των συλλογικών συμβάσεων, της επεκτασιμότητας και του καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Εν συνέχεια, στη δημοσιότητα δόθηκε η Π.Κ. 6/29.3.2018 με τίτλο «Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2018».

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1064/29.3.2018 εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής»». Με την παρούσα εγκύκλιο, συνέχεια του Δελτίου Τύπου που έκδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ την προηγούμενη εβδομάδα, παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη επιβολή του φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4389/2016 (Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 72 του ν.4472/2017 (Α΄ 74 ) και το άρθρο 120 του ν.4514/2018 (Α΄14) και ισχύουν από 1.1.2018.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το με Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1052714 ΕΞ 2018 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το φόρο ως γονείς με τρία τέκνα». Σύμφωνα με το Διοικητικό έγγραφο, «οι πολύτεκνοι γονείς, οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το φόρο ως γονείς με τρία τέκνα, δύνανται περαιτέρω να τύχουν της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των πολύτεκνων γονέων για δύο φορές, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής πολύτεκνων γονέων».

Με την Δημόσια Πρόσκληση 3/2018, η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους κατασκηνωτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018 να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από τις 12/04/2018 έως την 01/05/2018.

Με σημερινή του ανακοίνωση, ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι η προθεσμία καταβολής αναδρομικών οφειλών του Β΄εξαμήνου 2012 του αρθρ.44 ν.3986/2011 των ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ λήγει την 30/4/2018.

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 792/20/20.03.2018 του ΟΑΕΔ με θέμα «Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ σε αμοιβαιότητα προς τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ έναντι αυτών».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ αποφασίζει την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ σε αμοιβαιότητα προς τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ έναντι αυτών.

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294 απόφαση του ΥΠΕΝ - ΥΠΟΙΚ - ΑΑΔΕ με θέμα «Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατά την υποβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού».

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

α) Της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των ποσών του παράβολου που καταβάλλεται από:

1) Τα φυσικά πρόσωπα - Ενεργειακούς Επιθεωρητές κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

2) Τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που εγγράφονται σε ξεχωριστή μερίδα του Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

3) Τους υπόχρεους και ωφελούμενους για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.

β) Της διαδικασίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

γ) Της απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μετά την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της 3.4.2018, αλλά και των συνεχών παρεμβάσεων του Προέδρου Δημήτρη Κ. Βερβεσού και του Συμβούλου του ΔΣΑ Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, αναφορικά με το πρόβλημα της παράνομης και χωρίς καμία προηγούμενη ακρόαση ή ενημέρωση, αφαίρεσης ασφαλιστικής ικανότητας από χιλιάδες δικηγόρους και λοιπούς ασφαλισμένους, οι περισσότεροι των οποίων πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Ν.4529/2018, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε να χορηγήσει ασφαλιστική ικανότητα υγειονομικής περίθαλψης μέχρι 30/6/2018, σε όλους τους ασφαλισμένους που ήταν ενήμεροι στο σύστημα μέχρι τέλος Μαρτίου 2018.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε τη δημοσίευση των εκθέσεων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" για την αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των χορηγούμενων συντάξεων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018.

Με βάση την τελευταία έκθεση του Φεβρουαρίου του 2018, πληρώθηκαν συνολικά 4.488.365 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.848.208 ήταν κύριες, οι 1.233.978 επικουρικές και 406.179 μερίσματα.

Μεγάλη Παρασκευή αύριο και οι ατέλειωτες σιωπηλές στρατιές ανθρώπων που θα ακολουθούν τον Επιτάφιο, θα γεμίζουν τις γειτονιές της χώρας. Από το κέντρο της Αθήνας ως τις εσχατιές της, στον Έβρο και στο Καστελόριζο, στολισμένα νεκροκρέβατα με το σώμα του Ιησού και τη μαζική λύπη να τους συνοδεύει. Στην κορύφωση της ενδοσκόπησης του εκκλησιαστικού Ορθόδοξου πληρώματος, σε όλη τη διαδρομή ο καθένας έχει την ευκαιρία να σκεφτεί τι είναι αυτά που μας λυπούν σε αυτή τη χώρα και είναι πολλά και να σκεφτούμε ότι είναι ελάχιστα μπροστά στο δράμα του Θεανθρώπου για τη σωτηρία όλων μας.

Τη λύπη όμως θα ακολουθήσει η χαρά της Ανάστασης και η προσμονή του καθένα από εμάς για την προσωπική του Ανάταση. Ένας ευαίσθητος Απρίλης, ένας αθέατος καιρός γελάει το φρουρό της πύλης και βγαίνει ήλιος λαμπερός. Ίσως η πιο όμορφη περιγραφή της Ανάστασης από τη φωνή του Παντελή Θαλασσινού.

Για την εβδομάδα που έρχεται, θέλουμε μόνο να σας ευχηθούμε από καρδιάς, εμείς οι άνθρωποι του ομίλου της EPSILON NET, σε όλους εσάς, τους φίλους και συνεργάτες μας ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, προσωπική και οικογενειακή.

πηγη:https://www.e-forologia.gr

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου