Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 16 Οκτ 2018
Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα στους Φούρνους (2018)
Κλίκ για μεγέθυνση
 

Από τις 7 έως τις 29 Σεπτεμβρίουολοκληρώθηκε η τέταρτη περίοδος της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας της ΕφορείαςΕναλίων Αρχαιοτήτων στο αρχιπέλαγος των Φούρνων, η οποία διενεργείται με τηνσύμπραξη του ιδρύματος R.P.M. Nautical Foundation. Η έρευνα αυτή έχει σκοπό τον εντοπισμό, καταγραφή,τεκμηρίωση και μελέτη αρχαίων, μεσαιωνικών και νεώτερων ναυαγίων στο νησιωτικόσύμπλεγμα των Φούρνων.

Κατά την ερευνητική περίοδο του 2018εντοπίστηκαν και τεκμηριώθηκαν ίχνη από πέντε συνολικά ναυάγια τα οποίαχρονολογούνται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο και στους νεώτερουςχρόνους. Ο συνολικός αριθμός των εντοπισμένων και τεκμηριωμένων ναυαγίων μαζίμε τα ήδη διερευνημένα ναυάγια που καταγράφηκαν κατά την τριετία 2015-2017ανέρχεται έτσι στα 58. Εκτός των ναυαγίων καταγράφηκαν και μεμονωμένα ευρήματα,κυρίως απορρίψεις κεραμικής και άγκυρες, αψευδείς μάρτυρες της έντασης καιέκτασης της ναυσιπλοϊας και εμπορευματικής διακίνησης στο καίριο αυτό ναυτικόσταυροδρόμι του ανατολικού Αιγαίου.

Στα πλέον αξιόλογα ευρήματα τηςέρευνας του 2018 συμπεριλαμβάνονται ένα ναυάγιο με φορτίο κνιδιακών αμφορέωντου 2ου αιώνα π.Χ., ένα ναυάγιο του 4ου αι. π.Χ. με μεικτόφορτίο από αιγιακούς και φοινικικούς αμφορείς και ένα ναυάγιο του 5ου– 6ου αιώνα μ.Χ. με φορτίο Υστερορωμαϊκών 1 αμφορέων.

Σημαντική ανακάλυψη υπήρξε και οεντοπισμός και αποτύπωση ενός εξαιρετικά εκτενούς αγκυροβολίου έμπροσθεν τουοικισμού Καμάρι, στην ανατολική πλευρά των Φούρνων. Αναγνωρίστηκαν περισσότερεςαπό 25 άγκυρες χρονολογούμενες από τη ρωμαϊκή περίοδο έως και τον 18οαιώνα, οι περισσότερες από τις οποίες εγκαταλείφθηκαν στον βυθό από πλοία πουθα πρέπει να ήταν αξιομνημόνευτα μεγάλου μεγέθους. Η παρουσία τους φαίνεται ναδηλώνει την ύπαρξη μίας ακμάζουσας κοινότητας στο Καμάρι των Φούρνων κατά τηνύστερη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, για την οποία οι ιστορικές πηγές τηςπεριόδου φαίνονται να σιωπούν.

Στα πλέον ενδιαφέροντα μεμονωμέναευρήματα του 2018, συγκαταλέγεται μία απόθεση από 18 τουλάχιστον πήλινουςλύχνους του 2ου αιώνα μ.Χ. που εντοπίστηκε και ανελκύστηκε στηνβόρεια πλευρά της νήσου Θύμαινας. Οι λύχνοι αυτοί φέρουν ποικίλες ανάγλυφεςπαραστάσεις από αγαλματικούς τύπους θεών, σκηνές μονομάχων και γεωμετρικάκοσμήματα και αποτελούν προϊόντα των εργαστηρίων της Κορίνθου. Στις βάσεις τουςδιαβάστηκαν οι επιγραφές των λυχνοποιών Λουκίου και Οκταβίου, πιθανότατααπελεύθερων δούλων που ίδρυσαν τα δικά τους κεραμικά εργαστήρια.

Τέλος, συμπληρωματικές ανελκύσεις καιαποτυπώσεις υλικού έγιναν σε ήδη εντοπισμένα ναυάγια, προκειμένου ναολοκληρωθεί η μελέτη του φορτίου τους και να προωθηθεί η νομική τους θωράκισημε την κήρυξή τους σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη,καίριας σημασίας για την επιτυχή έκβαση της έρευνας υπήρξε η ευαισθητοποίησητου τοπικού πληθυσμού και η εκτενής συλλογή πληροφοριών από την κοινότητα τωναλιέων, οι οποίοι παρείχαν αφειδώς πληροφορίες για την ύπαρξη αρχαιοτήτων στοβυθό και οδήγησαν στον γρήγορο εντοπισμό τους.

Με την έρευνα του 2018 ολοκληρώθηκε οπρώτος κύκλος (2015-2018) της αρχαιολογικής χαρτογράφησης του αρχιπελάγους τωνΦούρνων. Κατά τους προσεχείς μήνες θα υποβληθεί νέο πρόγραμμα με τους στόχουςτης έρευνας για την πενταετία 2019-2023.

Την γενική διεύθυνση της έρευνας είχεο αρχαιολόγος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Δρ Γιώργος Κουτσουφλάκης ενώεπικεφαλής του Ιδρύματος R.P.M. Nautical Foundation ήταν ο αρχαιολόγος Δρ Peter Campbell.

Η έρευναυποστηρίχτηκε οικονομικά από τον Δήμο Φούρνων/Κορσεών, το Καθίδρυμα Ιστορικώνκαι Αρχαιολογικών Ερευνών “Κορσεαί” και επιχειρηματικούς φορείς από την Ελλάδακαι το εξωτερικό.​

https://www.culture.gr

 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου