Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 09 Μάρ 2017
Ασφάλιση Αγροτών και Εργατών γης
Κλίκ για μεγέθυνση

Από 1/1/2017 ισχύει νέο καθεστώς ασφάλισης για όλους τους κλάδους.

Όσον αφορά τον κλάδο ασφάλισης του τέως ΟΓΑ για τους αυτοαπασχολούμενους ισχύουν τα εξής:

α) Βάση υπολογισμού εισφοράς υπαγόμενων στην ασφάλιση του άρθρου 40

Η εισφορά καταβάλλεται επί του εισοδήματός, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα (εδάφιο δεύτερο περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 40)
Ως κατώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται το ποσό που αναλογεί στο 70 % του εκάστοτε προβλεπομένου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. (586,08x70% = 410, 26 Ευρώ.)
Ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα (εδάφιο τρίτο περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 40)
Ως ανώτατο όριο μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. (σήμερα 586,08 x 10 = 5860,80 Ευρώ)

Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση
Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, ως φορολογητέο εισόδημα του καθενός από αυτούς λαμβάνεται υπόψη το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 περίπτωση β του άρθρου 40 του κοινοποιούμενου άρθρου (δηλ. 70 % του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι σήμερα 410,26 Ευρώ).
Σε περίπτωση όμως που το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (δηλ. το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της εκμετάλλευσης) είναι μεγαλύτερο από το γινόμενο του αριθμού των μελών της εκμετάλλευσης επί την ελάχιστη βάση υπολογισμού, αναγόμενη σε ετήσια βάση (δηλ. αριθμός μελών x το 70 % του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών x 12) τότε η εισφορά ισούται για όλα τα μέλη της εκμετάλλευσης με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος δια του αριθμού των μελών.

 

β) Ποσοστό εισφοράς

Ορίζεται μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ύψους 20 % επί της ανωτέρω βάσης υπολογισμού από 1-1-2022.Μέχρι την ημερομηνία αυτή υφίσταται μεταβατικό στάδιο ως εξής:

  • Από 1-7-2015 έως και 31-12-2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου κύριας σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 10 % επί των υφιστάμενων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.(περίπτωση α της παρ. 2)
  • Από 1-1-2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται πλέον ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, αναγόμενο σε μηνιαία βάση δηλ. επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος δια του 12. (πρώτο εδάφιο της περίπτ. β της παρ.2).
  • Από 1-1-2017 έως και 31-12-2017 το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε 14 % επί του φορολογητέου εισοδήματος.
  • Από 1-1-2018 έως και 31-12-2018 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 16 %.
  • Από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 18 %.
  • Από 1-1-2020 έως και 31-12-2020 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 19 %.
  • Από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται σε 19,5 % .
  • Από 1 -1-2022 και εντεύθεν το ανωτέρω ποσοστό διαμορφώνεται στο τελικό 20 %.

 

Ασφαλιστικές εισφορές Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (παρ. 10)

Όπως προβλέπεται στην παρ.10 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι του ιδίου άρθρου στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, θα καταβάλλουν από 1-1-2017 εισφορά υπέρ του Λογαριασμού, καταργούμενης της Κρατικής Επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισμένο και συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και Λοιπών Παροχών του ΕΦΚΑ. Το ποσοστό της εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 0,25 %επί του ασφαλιστέου εισοδήματος όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του ανωτέρω νόμου.

 

Έτσι λοιπόν έχουμε από 1/1/2017 διαμορφώνονται σταδιακά οι ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το 2022 ως εξής:

ΑΥΤΟ - ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ποσοστό Επί του Εισοδήματος

ΣΥΝΟΛΟ

Κλάδος Σύνταξης

Κλάδος Υγείας

Εισφορά Εργατικής Εστίας.

1/1/2017 - 31/12/2017

14,00%

6,95%

0,25%

21,20%

1/1/2018 - 31/12/2018

16,00%

6,95%

0,25%

23,20%

1/1/2019 - 31/12/2019

18,00%

6,95%

0,25%

25,20%

1/1/2020 - 31/12/2020

19,00%

6,95%

0,25%

26,20%

1/1/2021 - 31/12/2021

19,50%

6,95%

0,25%

26,70%

1/1/2022 -ΚΑΙ ΜΕΤΑ

20,00%

6,95%

0,25%

27,20%

 

 

Η κατώτερη βάση για την Εισφορά για τον κλάδο σύνταξης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 70% βασικούμισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Σήμερα 586,08.

Συνεπώς 586,08 x 70%=410,26 ευρώ.

 

Παράδειγμα 1ο:

Αγρότης που την προηγούμενη Χρονιά είχε εισόδημα 3000,00 ευρώ, άρα μηνιαίο εισόδημα (3000,00/12 = 250,00). Οι εισφορές θα υπολογιστούν στο ποσό των 410,26 ευρώ που είναι η κατώτερη Βάση υπολογισμού. Έτσι λοιπόν θα πληρώνει, από 1/1/2022 και μετά, για κάθε μήνα 410,26 x 27,20%= 110,72 ευρώ

Για το 2017 θα πληρώνει κάθε μήνα 410,26 x 21,20%= 86,98 ευρώ

 

Παράδειγμα 2ο:

Αγρότης που την προηγούμενη Χρονιά είχε εισόδημα 25.000,00 ευρώ, άρα μηνιαίο εισόδημα(25.000,00 /12 = 2.083,33). Από 1/1/2022 και μετά οι εισφορές θα υπολογιστούν στο ποσό των 2.083,33 ευρώ που είναι το μηνιαίο εισόδημα του. Έτσι λοιπόν θα πληρώνει, από 1/1/2022 και μετά, για κάθε μήνα 2.083,33 x 27,20%= 562,50 ευρώ

Για το 2017 θα πληρώνει κάθε μήνα 2.083,33 x 21,20%= 441,66 ευρώ

 

Όσον αφορά τον κλάδο ασφάλισης του τέως ΟΓΑ για τους εργάτες γής κ.λπ. ισχύουν τα εξής:

Περιλαμβάνονται:

Α)Μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες: Εργάτες ζωικής παραγωγής (βουστάσια,χοιροτροφικές μονάδες, πτηνοτροφεία, εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, εκμετάλλευση αιγοπροβάτων κ.λπ.).
Εργάτες φυτικής παραγωγής: (Μανιτάρια, φύκια κ.λπ.), Αλιεργάτες, Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας. Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.3518/2006.
Β) Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών:Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ασφαλιστικές Εισφορές

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1/1/2017 - 31/12/2017

1,67%

13,83%

15,50%

1/1/2018 - 31/12/2018

3,34%

13,67%

17,01%

1/1/2019 - 31/12/2019

5,00%

13,50%

18,50%

1/1/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

6,67%

13,33%

20%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ


ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

2,15%

4,30%

6,45%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40%

0,25%

0,65%

ΣΥΝΟΛΟ

2,55%

4,55%

7,10%

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ

1,83%

3,17%

5,00%

ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ

0,10%

0,36%

0,46%

ΛΠΕΑΕ

0,00%

0,15%

0,15%

ΣΥΝΟΛΟ

1,93%

3,68%

5,61%


ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

1,00%

0,00%

1,00%

Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

0,35%

0,00%

0,35%

ΣΥΝΟΛΟ

1,35%

0,00%

1,35%

 


 


 


 


ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1/1/2017 - 31/12/2017

7,50%

22,06%

29,56%

1/1/2018 - 31/12/2018

9,17%

21,90%

31,07%

1/1/2019 - 31/12/2019

10,83%

21,73%

32,56%

1/1/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

12,50%

21,56%

34,06%

 

 

 

Η κατώτερη βάση για την Εισφορά για τον κλάδο σύνταξης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 70% βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Σήμερα 586,08.

Συνεπώς 586,08 x 70%=410,26 ευρώ.

 

Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής, με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.β΄) της υποπαρ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), ήτοι 510,95 ευρώ.

Η εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας αντικαθίσταται με την Εργατική Εστία.

Η παρ. 10 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016 για την εισφορά στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του τ. Ο.Γ.Α. ισχύει μόνο για την κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων του τ. Ο.Γ.Α., για τους οποίους υπολογίζεται επί του ασφαλιστέου εισοδήματος(φορολογητέου) όπως αυτό ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου αυτού.

Οι συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. όπως ισχύει για τους κοινούς ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., έχουν εφαρμογή και για τους μισθωτούς προερχόμενους από τον τ.Ο.Γ.Α.

Ειδικά για την κατηγορία των Μετακλητών Πολιτών Τρίτων Χωρών θα γίνεται παρακράτηση εισφορών μόνο υπέρ του κλάδου σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης και όχι υπέρ συνεισπραττομένων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Ε.Κ. - Ο.Ε.Ε. και Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

 

Για την κατηγορία των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν θα γίνεται παρακράτηση για επικουρική ασφάλιση. (Σχετ. το υπ΄αριθμ.Φ.80000/οικ.61689/2215/30-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

 

Παράδειγμα 1ο:

Εργάτης γης, ημεδαπός,αμείβεται με 700,00 ευρώ μικτά το μήνα. Από 1/1/2022 θα του γίνεται παρακράτηση των Ασφαλιστικών Εισφορών με ποσοστό 12,5% = 77,77 ευρώ

Οι Εισφορές που θα πρέπει να αποδοθούν με ΑΠΔ είναι 77,77 + εργοδοτικές εισφορές 134,15 ευρώ =211,92 ευρώ.

 

Για το 2017 Θα του γίνεται παρακράτηση των Ασφαλιστικών Εισφορών με ποσοστό 7,5% = 48,84 ευρώ.

Οι Εισφορές που θα πρέπει να αποδοθούν με ΑΠΔ είναι 48,84 + εργοδοτικές εισφορές του 2017 143,65 ευρώ = 192,49 ευρώ.

 

Παράδειγμα 2ο:

Εργάτης γης, μετακλητός αλλοδαπός, αμείβεται με 700,00 ευρώ μικτά το μήνα. Από 1/1/2022 θα του γίνει παρακράτηση των Ασφαλιστικών Εισφορών με ποσοστό 9,22% = 59,09 ευρώ

Οι Εισφορές που θα πρέπει να αποδοθούν με ΑΠΔ είναι 59,09 + εργοδοτικές εισφορές 117,80 ευρώ = 176,89 ευρώ.

 

Για το 2017 Θα του γίνεται παρακράτηση των Ασφαλιστικών Εισφορών με ποσοστό 4,22% = 48,84 ευρώ.

Οι Εισφορές που θα πρέπει να αποδοθούν με ΑΠΔ είναι 48,84 + εργοδοτικές εισφορές του 2017 123,45 ευρώ = 151,79 ευρώ.

 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Γ.Α. ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων και των εισφορών των απασχολούμενων μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α., που από 01/01/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης(Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό.

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών - Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να του αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη - Εισφερόντων.

Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΗΜ/ΝΙΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - Α.Φ.Μ. κ.λπ.).

Οι εν λόγω απασχολούμενοι θα πρέπει να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Εργόσημο

Με το άρθρο 40 του Ν.4387/2016 προβλέπεται ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόμενες με τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,με καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.

 

Επίσης με την Εγκύκλιο 5 του ΕΦΚΑ αναφέρεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, (εργόσημο ΟΓΑ) δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 5 Ν.4387/2016.

 

Το ύψος όμως του παραβόλου δεν έχει καθοριστεί.

Θα παραμείνει το 10% του ΟΓΑ ή θα ισχύσει το 25% του ΙΚΑ.;

πηγη:e-forologia.gr

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου