Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 12 Φεβ 2013

 

 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παρατήματος Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην συνεδρίασή της, της 4-2-2013 αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις των απλών αγροτών της περιφέρειάς μας αλλά και ολόκληρης της χώρας.

 

Παρά το γεγονός ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας αναφέρεται στην σημασία της πρωτογενούς παραγωγής και της επιστροφής στην ύπαιθρο ως μοχλού για την ανάταξη της εθνικής μας οικονομίας αλλά και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, διαφαίνεται μια ισοπεδωτική λογική στην αντιμετώπιση των Ελλήνων γεωργών και κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερα για την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα με τους μικρότερους δείκτες ανάπτυξης αλλά και με έναν πρωτογενή τομέα με σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως ο μικρός κλήρος, η λήψη οριζόντιων μέτρων φορολόγησης ή κατάργησης ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή πλήθος μικρών παραγωγών που στηρίζουν με την εργασία τους την περιφέρεια. Την στιγμή που το ζητούμενο για την βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, οι αποφάσεις που λαμβάνονται το εκτοξεύουν περισσότερο με αποτέλεσμα να κάνουν την αγροτική δραστηριότητα ασύμφορη, ενώ παράλληλα το αυξημένο κόστος μετακυλίεται στο καλάθι του καταναλωτή.

 

Το Παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά αντί των μέτρων οικονομικής ασφυξίας του συνόλου των μικρών κυρίως παραγωγών να ληφθούν μέτρα όπως:

· Η κατοχύρωση του πρωτογενούς τομέα μέσα από την προστασία της γεωργικής γης αλλά και των ζωνών ελεύθερης άσκησης της κτηνοτροφίας

· Η μη φορολόγηση της γεωργικής γης των αγροτών αφού αποτελεί παραγωγικό συντελεστή που δεν μπορεί να υπόκειται σε φορολογία

· Το ξεκαθάρισμα του καθεστώτος των βοσκοτόπων ώστε να παύσει η γραφειοκρατία που εμποδίζει την ανάπτυξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας

· Η ενίσχυση της αγροτικής πίστης ώστε να υπάρξει δυνατότητα επενδύσεων από νέους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα αλλά και η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και επέκτασης υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων

· Η ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας εισροών ώστε να μπουν οι βάσεις για τον έλεγχο του κόστους αυτών, κόστος σημαντικό για τον Έλληνα αγρότη. Επιπλέον με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας

· Η επιδότηση της γεωργικής συμβουλής ώστε να μπουν οι βάσεις για την συνεχή παρουσία του επιστήμονα στην καλλιέργεια και εκτροφή

· Τέλος θα πρέπει να επανεξεταστούν και να αποσυρθούν όλα τα οριζόντια μέτρα εκτόξευσης του κόστους του Έλληνα μικρού παραγωγού κυρίως μέσα από την φορολόγηση του καυσίμου (μείωση φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο) αλλά και με μειώσεις στα τιμολόγια του αγροτικού ρεύματος τα οποία εκτοξεύθηκαν για την κάλυψη υποτίθεται λειτουργικών εξόδων αλλά και για την πληρωμή τιμολογίων ρύπων

 

Οι Γεωτεχνικοί της Πελοποννήσου, της Δυτ. Ελλάδας και των νησιών της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς στέκονται στο πλευρό των απλών αγροτών και ζητούν την απόσυρση διατάξεων οι οποίες αντί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την βιωσιμότητα αυτών μπορεί να τους οδηγήσουν στην έξοδο από την παραγωγή η οποία, ιδιαίτερα αυτήν την χρονική συγκυρία είναι το βασικό ζητούμενο.

 

 

Για την Διοικούσα Επιτροπή

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΣ. ΛαμπρόπουλοςΓεωπόνος Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑ. ΓκίκαςΔασολόγος

 

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου