Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 02 Ιούλ 2015
ΟΧΙ !!!       Δεν θα περάσει η αήθης επίθεση των δανειστών στο γεωργικό εισόδημα
Κλίκ για μεγέθυνση
ΟΧΙ !!!       Δεν θα περάσει η αήθης επίθεση των δανειστών στο γεωργικό εισόδημα

 

Δέσμη μέτρων ξεκληρίσματος των αγροτών με εφαρμογή τους από την 1η Ιουλίου 2015 ζητούν οι δανειστές, με πλήρη εξάλειψη του ευνοϊκού - κατά τους δανειστές, καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών, κατάργηση της επιστροφής του ΕΦΚ του πετρελαίου στους αγρότες, εξαίρεση της φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων (μέχρι το ποσού των 12.000 ευρώ) και των αποζημιώσεων.

Διαχρονική καθίζηση του γεωργικού εισοδήματος

Πριν επικεντρωθούμε στις νέες απαιτήσεις των δανειστών ας εξετάσουμε τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας πολιτικής των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στο αγροτικό εισόδημα, σε βάθος 15 ετών. Το μέσο ετήσιο αγροτικό εισόδημα απ’ όλες τις πηγές διαμορφώνεται εδώ και πολλά χρόνια κάτω από τις 5.000 ευρώ κατ’ άτομο, δηλαδή πολύ κάτω από τα όρια της φτώχειας. Περαιτέρω, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το σύνολο της ελληνικής γεωργίας με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ετήσιο Γεωργικό Εισόδημα (ΓΕ) (χωρίς επιδοτήσεις) μειώθηκε, από 3,65 το 1995 σε 0,80 δισ. € το 2011, δηλαδή μειώθηκε, κατά την περίοδο αυτή, κατά 78% !!!!. Σημαντική μείωση παρουσιάζει και το συνολικό ΓΕ (μαζί με τις επιδοτήσεις), καθώς από 5,5 δισ. € το 1995 μειώθηκε σε 3,8 δισ. € το 2011, δηλαδή πτώση ίση με 30%. Η σημαντική μείωση του ΓΕ οφείλεται κυρίως στο ότι η αξία των ενδιαμέσων γεωργικών εισροών και της ανάλωσης παγίου κεφαλαίου παρουσιάζει σημαντική ανοδική τάση με το χρόνο, που κυμάνθηκε από 3,7 (1995) έως 7,5 (2011), δισ. €. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1995-2011, η αξία των ενδιάμεσων εισροών σημείωσε συνολική αύξηση κατά 74,6% και εκείνη των αποσβέσεων κατά 269,1%. Από τα στοιχεία τεκμηριώνεται επίσης η εμφανής ανοδική τάση με το χρόνο και των υπολοίπων συντελεστών παραγωγής δηλαδή της αξίας της πληρωνόμενης εργασίας, των ενοικίων γεωργικής γης τρίτων, των τόκων δανείων και των φόρων επί της παραγωγής (ΦΠΑ και ΕΛΓΑ).

Απειροελάχιστο το μερίδιο του Γεωργικού Εισοδήματος στην Αξία της Γεωργικής Παραγωγής

Στο Διάγρ. παρουσιάζεται η κατανομή της ετήσιας Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής (ΑΑΠ) του τομέα στις επιμέρους χρήσεις της. Από τα στοιχεία του 2011, συνάγεται ότι για κάθε 100 € της αξίας παραγωγής, 69,8 αφορούν σε αξία εισροών και ανάλωσης παγίου κεφαλαίου, 8,6 σε πληρωμή εργασίας τρίτων, 4,9 σε ενοίκια γεωργικής γης, 5,7 σε τόκους δανείων, 3,5 σε φόρους επί της παραγωγής (ΦΠΑ & ΕΛΓΑ) και μόνο 7,4 σε Γεωργικό Εισόδημα, προκειμένου να αμειφθούν με αυτό η εργασία του γεωργού και των μελών της οικογένειάς του, τα ενοίκια της ιδιόκτητης γεωργικής γης και τα κεφάλαια που έχει επενδύσει στη γεωργική εκμετάλλευση ή χρησιμοποιεί ως κεφάλαιο κίνησης. Το Γεωργικό Εισόδημα των 7,4 € συμπληρώνεται με 28,1 € από επιδοτήσεις.

Άγρια μέτρα των μνημονιακών κυβερνήσεων ενάντια στο αγροτικό εισόδημα

Κατ΄ επιταγή των δανειστών, τα πλήγματα από τις υπάκουες μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων 3-4 ετών είναι ιδιαίτερα βαριά. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, από τα 11 δις. ευρώ του συνόλου των εσόδων του αγροτικού τομέα τα 6,7 δις. ευρώ κατευθύνονται σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα ενέργεια κλπ. Στα 4,3 δις. ευρώ που περισσεύουν επιβάλλονται φόροι εισοδήματος, που ξεπερνούν ήδη τα 460 εκατ. ευρώ (αύξηση φόρων κατά 67%). Αν αθροίσει κανείς τη μείωση των συντάξεων και λοιπών επιδομάτων κατά 700 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με αύξηση των ανάλογων εισφορών αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της αφαίμαξης και την ταχύτητα της επερχόμενης καταστροφής.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2009-2013 διαπιστώνεται σημαντική επιπρόσθετη αύξηση του κόστους παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η άνοδος του κόστους των εισροών στην γεωργική παραγωγή πλησίασε το επίπεδο των 500 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 10,5%. Επίσης, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι φόροι επί της παραγωγής που από 141,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 441,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 211% και πλέον, μεταβολή που αντιστοιχεί σε επιβάρυνση ύψους 300 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως συνέπεια το αγροτικό εισόδημα να περιοριστεί το 2013, σε βασικές τιμές, στο ύψος των 6,12 δις ευρώ μαζί με τις επιδοτήσεις (2,7 δις ευρώ), παρουσιάζοντας σωρευτική μείωση στην πενταετία κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, πτώση η οποία σε απόλυτο μέγεθος αντιστοιχεί σε απώλεια της τάξεως των 922 εκατ. ευρώ περίπου.

 

Τι σημαίνει το ΝΑΙ στις νέες απαιτήσεις των δανειστών για το αγροτικό εισόδημα;

Πλήρη εξαθλίωση των αγροτών μέσω της φορολόγησης τους με συντελεστή 26% αντί για 13% που ισχύει σήμερα ζητούν επιτακτικά οι δανειστές μέσω της τελικής πρότασης που παραδόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, απαιτούν την κατάργηση της επιστροφής του ΕΦΚ του πετρελαίου στους αγρότες, αντιμετωπίζοντάς την ως «προνομιακή φοροαπαλλαγή».

Επιπλέον, οι δανειστές ζητούν την ανακατάταξη στους συντελεστές του ΦΠΑ. Με δεδομένη την αξία των εφοδίων (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, καυσίμων κλπ), που υπολογίζεται σε 6 δις. ευρώ, η ΠΑΣΕΓΕΣ εκτιμά ότι η υιοθέτηση των προτάσεων των δανειστών θα ισοδυναμούσε με αύξηση του κόστους παραγωγής από 210 έως 450 εκατ. ευρώ, χωρίς οι σχετικοί υπολογισμοί να περιλαμβάνουν τα δυσμενέστερα σενάρια προσαρμογής του ενιαίου ΦΠΑ, πάνω από 18%.

Επιπρόσθετα οι δανειστές απαιτούν να ανακληθούν οι πρόσφατες διατάξεις της κυβέρνησης για εξαίρεση της φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων (μέχρι το ποσού των 12.000 ευρώ), των αποζημιώσεων καθώς επίσης και της μείωσης της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 27,5% για τα εισοδήματα από γεωργικές δραστηριότητες.

Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται ότι η υιοθέτηση των προτάσεων των δανειστών θα εξοντώσει τον αγροτικό κόσμο. Είναι προφανές, ότι η ίδια η επιβίωση των αγροτών εξαρτάται και εκκινεί από την απόρριψη των προτάσεων των δανειστών. Ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις, όλοι οι αγρότες οφείλουν στον εαυτό τους και στις οικογένειες τους να ταχθούν υπέρ του ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα.

Αυτό το ΟΧΙ είναι της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, της ΖΩΗΣ

 

30/06/2015 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου