Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 14 Μάρ 2024
Νέα ΚΑΠ / Είδος προς εξαφάνιση οι Έλληνες κτηνοτρόφοι
Κλίκ για μεγέθυνση


 

Σε φθίνουσα πορεία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της κτηνοτροφίας καθώς η μείωση του εισοδήματος και η αύξηση του κόστους παραγωγής οδηγούν όλο και περισσότερους κτηνοτρόφους στην έξοδο, ενώ μειώνεται δραματικά η ζωική παραγωγή με συνέπειες στις τιμές και στην επάρκεια της χώρας στα αντίστοιχα τρόφιμα.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση SWOT (δυνατά, αδύναμα σημεία, ευκαιρίες, απειλές) των ειδικών στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η κτηνοτροφία είναι ο κλάδος με τις μεγαλύτερες απώλειες.

Η ανάλυση αποδίδει την κατάσταση αυτή σε συγκεκριμένους παράγοντες:

- Μικρό γεωργικό/κτηνοτροφικό εισόδημα αναλογικά με τις χρηματοοικονομικές ανάγκες σήμερα.

- Προβλήματα χρηματοδότησης.

- Συνέχιση της απουσίας συμπληρωματικών μέτρων εθνικής πολιτικής (φορολογία, ασφαλιστικό).

- Διαρκής επιδείνωση της δημογραφικής σύνθεσης απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

- Μη ανταγωνιστικές εκμεταλλεύσεις.

- Απουσία κριτηρίων για τους δικαιούχους της συμπληρωματικής ενίσχυσης.

- Ανεπαρκές ύψος πριμ πρώτης εγκατάστασης για τη δημιουργία μακροχρόνιων ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

- Ελλιπής εκπαίδευση αγροτών και κτηνοτρόφων.

Λύσεις - προτάσεις

Με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, την αυτάρκεια των τροφίμων, την επισιτιστική ασφάλεια και την καταπολέμηση της ανεργίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) κατέθεσε 29 προτάσεις - λύσεις στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νέας ΚΑΠ 2023-2027 για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.

Μεταξύ άλλων προτείνονται τα εξής:

- Επιστροφή των ποσών ενισχύσεων της ΚΑΠ στα προηγούμενα επίπεδα και αύξησή τους κατά 20% όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

- Αύξηση του πριμ πρώτης εγκατάστασης κτηνοτρόφων κατά 100% σε σχέση με τους νέους γεωργούς, καθώς για να δημιουργηθεί μια κτηνοτροφική εγκατάσταση χρειάζονται δεκαπλάσια έξοδα σε σχέση με τα αντίστοιχα της γεωργικής εκμετάλλευσης.

- Αύξηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης και των υπολογιζόμενων ζώων, αφού θεωρητικά θα υπάρξει αύξηση ζωικού κεφαλαίου και όσο το ποσό παραμένει ίδιο τόσο μικρότερη θα καταλήγει η συνδεδεμένη ενίσχυση ανά ζώο. Έτσι θα αναπτυχθεί άμεσα ο κλάδος, ειδικά της βοοτροφίας, στον οποίο έχουμε σημαντικό έλλειμα, ύψους 87%, με κίνδυνο να υπάρξει πρόβλημα διάθεσης κόκκινου κρέατος.

- Επιστροφή των ποσών των επιδοτήσεων βοσκοτόπου στα ποσά της προηγούμενης ΚΑΠ και αύξησή τους κατά 20%, όπως πρότεινε ο Ευρωπαίος επίτροπος.

- Αύξηση συνδεδεμένης ενίσχυσης από 2% του συνολικού κονδυλίου στο 4%.

- Εισοδηματική στήριξη στους κτηνοτρόφους με επιπλέον 160 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής και απαιτήσεων εκτροφών.

- Εκχώρηση δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων ανά έτος από το εθνικό απόθεμα, ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο που διατηρούν, και όχι μια φορά για το πρώτο έτος εκτροφής το οποίο δηλώνουν, κατάργηση της πρόβλεψης ότι μπορούν να λάβουν επιδότηση όσοι συντηρούν βοσκότοπο χωρίς να έχουν ζώα.

- Ενεργοποίηση του προγράμματος καλής διαβίωσης ζώων, το οποίο, ενώ κατατίθεται, δεν φαίνεται να ενεργοποιείται εδώ και κάποια χρόνια.

- Επιστροφή των κονδυλίων που έμειναν αναξιοποίητα της προηγούμενης ΚΑΠ στην τρέχουσα για άμεση ενίσχυση του προϋπολογισμού.

- Να προβλεφθούν ειδικά κονδύλια για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας χωρίς περιορισμούς και με ταχύρρυθμες αποφάσεις, ώστε να αναπτυχθεί ο κλάδος άμεσα.

Παράλληλα, τίθενται θέματα που αφορούν τα σχέδια βόσκησης, τα οικολογικά σχήματα, τους ελέγχους, τους γεωργικούς συμβούλους και την εκπαίδευση κ.λπ.

Χάνονται ζώα, αυξάνονται τα κόστη παραγωγής

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών σημειώθηκε απότομη μείωση του πληθυσμού των ζώων σε ολόκληρη την Ε.Ε., από περίπου 9% στον αριθμό των βοοειδών έως περίπου 20% στον αριθμό των αιγοπροβάτων.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2024, η ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή (GIP) στην Ε.Ε. προβλέπεται να μειωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κατά: 9% στην παραγωγή αιγών (η χώρα μας έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή στην Ε.Ε. με 1 εκατ. ζώα), 7% στην παραγωγή προβάτων (η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός με 2,1 εκατ. ζώα), 1% στα βοοειδή και επίσης 1% στην παραγωγή χοίρων.

Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές παραγωγής σε πουλερικά και βοοειδή αυξήθηκαν έντονα το 2021 και ιδιαίτερα το 2022 (ετήσιες αυξήσεις 2022 ύψους 29,8% στα πουλερικά και 25,6% στα βοοειδή). Η εξέλιξη των τιμών για τα αιγοπρόβατα εκδηλώθηκε με ταχύτερο ρυθμό το 2021 και το 2022. Μεγαλύτερη μεταβλητότητα υπήρξε στην εξέλιξη των τιμών για τους χοίρους, που σημείωσαν μεγάλη αύξηση το 2022, ύψους 26,4%.

από:https://www.avgi.gr

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου