Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 29 Σεπ 2011

19.09.2011

 

Αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης η επιβάρυνση των καταναλωτών και η αναδρομική ενίσχυση του ομίλου Μυτιληναίου

Υπεκφυγές στην απάντηση της Κομισιόν στο Μιχ. Τρεμόπουλο

 

Αδειάζει τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπακωνσταντίνου η Κομισιόν, για τον ισχυρισμό του ότι αποτελούσε ευρωπαϊκή επιταγή η πρόσφατα νομοθετημένη επιδότηση της μονάδας συμπαραγωγής της «Αλουμίνιο της Ελλάδος» από το Ειδικό Τέλος που πληρώνουν οι καταναλωτές για τις ΑΠΕ. Η απάντηση υπογράφεται από τον Επίτροπο Ενέργειας κ. Oettinger, γνωστό από την πρόσφατη απαράδεκτη πρότασή του να κυματίζουν μεσίστιες στα κτίρια της Ε.Ε. οι σημαίες των χωρών με υψηλά χρέη.

Στην απάντησή του στη σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου, ο Επίτροπος ξεκαθαρίζει πως η στήριξη της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Η απάντηση πάντως της Κομισιόν αποφεύγει να πάρει θέση επί της ουσίας για το θέμα της ενίσχυσης της συγκεκριμένης μονάδας ορυκτών καυσίμων από πόρους που προορίζονται για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Κανένα ορυκτό καύσιμο δεν είναι λογικό να εξισώνεται με την Ανανεώσιμη Ενέργεια. Η Συμπαραγωγή ως τεχνολογία σίγουρα χρειάζεται να ενισχυθεί ως μεταβατικό μέτρο στο πλαίσιο της επιτακτικής στροφής σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μοντέλο, είναι όμως απαράδεκτο να έχει την ίδια μεταχείριση με τις ΑΠΕ. Μέτρα στήριξης για μεγάλες μονάδες φυσικού αερίου, που έχουν όλες τις προϋποθέσεις για κερδοφορία, πρέπει κατ’ αρχή να αφορούν μάλλον την προτεραιότητα τους απέναντι στο λιγνίτη και το πετρέλαιο, παρά την - αναδρομική μάλιστα - επιδότησή τους από την κοινωνία, ιδίως σε τέτοιους καιρούς. Αν πάλι κριθεί απαραίτητη η επιδότηση, ας έχουν έστω την ειλικρίνεια να θεσπίσουν ένα Τέλος Συμπαραγωγής και Φυσικού Αερίου ώστε ο καταναλωτής να ξέρει τουλάχιστον τι πληρώνει. Η απάντηση του Επιτρόπου Oettinger δεν είναι επαρκής, και ελπίζουμε να μη θέλει να δει μεσίστιες και τις ελληνικές ανεμογεννήτριες. Επιβεβαιώνει όμως ότι η «φωτογραφική ρύθμιση» είναι αποκλειστική επιλογή του κ. Παπακωνσταντίνου. Μια επιλογή που, πέρα από την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών εν μέσω κρίσης, δυσφημεί τις ΑΠΕ διογκώνοντας το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ για χρηματοδότηση άλλων μονάδων».

Για περισσότερες πληροφορίες: Τάσος Κρομμύδας 6945 940916

 

Μπορείτε να δείτε από την ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου την ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου http://goo.gl/xRufX και την απάντηση του κου Oettinger http://goo.gl/aKlUV

Τα κείμενά τους παρατίθενται παρακάτω:

 

E-007749/2011

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Θέμα: Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης και ΑΠΕ

 

Απάντηση/απαντήσεις

 

 

Στο Νόμο για τη «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου» που ψηφίστηκε πρόσφατα στην ελληνική Βουλή, περιέχεται ρύθμιση (άρθρο 197) με την οποία ορίζεται ότι η ενέργεια που παράγεται από σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με φυσικό αέριο, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος, θα απορροφάται κατά προτεραιότητα και θα αμείβεται σε εγγυημένη τιμή που θα επιβαρύνει το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ. Μάλιστα η εγγυημένη αυτή τιμή, όχι μόνο είναι σημαντικά υψηλότερη εκείνης για την αιολική ενέργεια, αλλά και συνδέεται με την τιμή του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ να αυξάνεται όσο αυξάνεται η τιμή ενός ορυκτού καυσίμου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

— Είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και ειδικότερα για την προώθηση των ΑΠΕ, η υποστήριξη μονάδων ΣΗΘΥΑ φυσικού αερίου με όρους ευνοϊκότερους ακόμα και εκείνων για τις ΑΠΕ;

— Σε περίπτωση που η διείσδυση ΑΠΕ φτάσει σε επίπεδα σημαντικά για την ευστάθεια του Συστήματος, πώς θα διασφαλίζεται ότι η παραγωγή από ΑΠΕ θα απορροφάται κατά προτεραιότητα ανώτερη από ό,τι η ενέργεια που θα παράγεται από μονάδες ΣΗΘΥΑ;

— Συμφωνεί με τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης να αποζημιώνονται οι παραγωγοί ΣΗΘΥΑ από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ που πληρώνουν οι έλληνες καταναλωτές για την προώθηση των ΑΠΕ, καθώς και το να συνδέεται η εγγυημένη τιμή για την παραγωγή από μονάδες ΣΗΘΥΑ (και κατ’ επέκταση το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ) με την τιμή του φυσικού αερίου;

 

 

E-007749/2011

 

 

Απάντηση του κ. Oettinger εξ ονόματος της Επιτροπής

Στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/ΕΚ)(1) ορίζονται για κάθε κράτος μέλος δεσμευτικοί στόχοι για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2020, αλλά δεν ρυθμίζονται τα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν σχετικά με το είδος του καθεστώτος στήριξης και το επίπεδο στήριξης που σκοπεύουν να εφαρμόσουν. Ωστόσο, όλα τα εφαρμοζόμενα (ή προγραμματιζόμενα) μέτρα στήριξης πρέπει να περιγράφονται στα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΣΔΑΕ)(2) που τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο για την επίτευξη των εθνικών στόχων, καθώς και την εφαρμογή των μέτρων που κοινοποιούνται μέσω των ΕΣΔΑΕ και τα αποτελέσματά τους. Η πρώτη έκθεση προόδου βάσει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ αναμένεται το 2012.

Δυνάμει της οδηγίας για τη συμπαραγωγή (2004/8/ΕΚ)(3), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προβλέπουν εθνικά προγράμματα στήριξης για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με τους κανόνες της Συνθήκης, ιδίως όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και την ελεύθερη κυκλοφορία. Ωστόσο, στην εν λόγω οδηγία δεν καθορίζεται ούτε απαγορεύεται συγκεκριμένο μέσο στήριξης.

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου