Loading...

Κατηγορίες

Τετάρτη 23 Αύγ 2023
Η οργανωτική επαναθεμελίωση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ως αναγκαιότητα
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων όπως η μακροοικονομική αστάθεια, η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογική πρόοδος, η γεωπολιτική ρευστότητα, η ανάγκη ενίσχυσης της κρατικής παρέμβασης και του κοινωνικού κράτους, η παρουσία της αριστεράς με όραμα και πρόταση προοπτικής είναι όσο ποτέ αναγκαία.

Ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαιτείται, πέρα από την αξιολόγηση των αιτίων της ήττας στις τελευταίες εκλογές, η ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας σε σχέση με τα ιδεολογικά, πολιτικά, προγραμματικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά του κόμματος.

Ο οδικός χάρτης που αποφασίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ορίζει δύο σημαντικούς σταθμούς στην προσπάθεια ολικής επαναφοράς του κόμματος.

Ο πρώτος σταθμός είναι η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου το φθινόπωρο, η οποία, παρά τις δυσκολίες της χρονικής συγκυρίας, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ουσιαστική πολιτική συζήτηση καθώς και από τη μαζική συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία.  

Ο δεύτερος σταθμός του οδικού χάρτη, που περιέχει την απόφαση για έκτακτο συνέδριο μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πολύ σωστά, δείχνει ότι η υπόθεση ανασυγκρότησης του κόμματος δεν μπορεί να αποτελέσει ευθύνη μόνο του νέου προέδρου και ενός επιτελείου που θα τον / την πλαισιώνει. Η υπόθεση ανασυγκρότησης του κόμματος είναι συλλογική και για να είναι επιτυχημένη πρέπει να αξιοποιήσει το σύνολο των ζωντανών δυνάμεων του κόμματος και κυρίως την επαφή τους με την κοινωνία.

Το κόμμα σε αντιστοίχιση με την κοινωνία

Η δημοκρατία στη λειτουργία των κομμάτων της ευρύτερης αριστεράς αποτελεί αξιακό χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα μπορεί να συνιστά στοιχείο αποτελεσματικότητας. Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των κομμάτων δεν μπορεί να απέχει από τον τρόπο που οργανώνεται η κοινωνία και η οικονομία. Για παράδειγμα, λίγο πριν το 1940 και μέχρι το 1970 περίπου, την περίοδο του φορντισμού, η οργάνωση και λειτουργία των κομμάτων της αριστεράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αντιστοιχούσε στον τρόπο οργάνωσης της οικονομίας, της παραγωγής αλλά και της κοινωνικής ζωής.

Μετά το 1970, στη μεταφορντική περίοδο, στο επίπεδο της οικονομίας και της παραγωγής οι επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα προχωρώντας σε οργανωτικές αλλαγές στοχεύοντας να αξιοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία των ανθρώπων. Ακόμα πιο πρόσφατα, με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και ειδικά  της πληροφορικής και των επικοινωνιών οι κυρίαρχες οικονομικές ελίτ επεδίωξαν πέρα από τον έλεγχο των κεφαλαίων και των υλικών μέσων να επηρεάσουν συστηματικά και τη διαμόρφωση της σκέψης, δηλαδή την υποκειμενικότητα των ανθρώπων.

 

Αντίθετα, τα κόμματα της αριστεράς, στη μεταφορντική περίοδο παρέμειναν στις παλιές δομές του μαζικού κόμματος αδυνατώντας να εκφράσουν τις πολλαπλές ταυτότητες των πολιτών αλλά και να τις αξιοποιήσουν ως πλεονέκτημα. Η ενίσχυση του ρόλου της εκάστοτε ηγεσίας εις βάρος των δημοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες  υποτίθεται ότι αφαιρούν ταχύτητα και ευελιξία, μεσο / μακροπρόθεσμα δεν ήταν αποτελεσματική. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μείωση της εκλογικής επιρροής των αριστερών / προοδευτικών κομμάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής αριστεράς στο κομματικό εγχείρημα

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, από το 2012 και μετά, ανέτρεψε τα μέχρι τότε δεδομένα σε σχέση με την πορεία της αριστεράς σε Ελλάδα και Ευρώπη λειτουργώντας ως καταλύτης σημαντικών εξελίξεων. Όπως και το 2012 , έτσι και σήμερα , ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καλείται ξανά να λειτουργήσει πρωτοποριακά, αυτή τη φορά ως προς το θέμα της οργάνωσης του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καλείται να υπερβεί τα οργανωτικά σχήματα του πρόσφατου και του απώτερου παρελθόντος που λειτουργούν ανασχετικά προς την πορεία ανάκαμψης του. Οι πολύωρες συζητήσεις στις Οργανώσεις με μοναδική ατζέντα τις πολιτικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, ούτε είναι παραγωγικές για το κόμμα καθώς οι απόψεις των μελών δεν μεταφέρονται στην ηγεσία ούτε καθίστανται ελκυστικές για τα μέλη.

Ακόμα και για ζητήματα μεσο / μακροπρόθεσμης πολιτικής και διαμόρφωσης της προγραμματικής μας πρότασης, λαμβάνονται ελάχιστα υπόψη όχι μόνο  οι απόψεις των μελών αλλά ακόμα και οι προτάσεις των τμημάτων της Κεντρικής Επιτροπής. Η σχεδόν δε αποκλειστική «αξιοποίηση» των μελών στο ρόλο του κοινού σε δημόσιες εκδηλώσεις δεν μπορεί να δώσει πνοή στη λειτουργία του κόμματος μας.
Το επόμενο διάστημα και μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλούμαστε να οικοδομήσουμε ένα νέο κόμμα που θα μας δίνει τη δυνατότητα:

  1. Να αναγνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, να αξιολογούμε και να ενσωματώνουμε τις ιδέες και τις προτάσεις της στον πολιτικό και στον προγραμματικό μας λόγο
  2. Να επικοινωνούμε αδιαμεσολάβητα, με τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας μέσω της συμμετοχής των μελών μας στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στα επιμελητήρια αλλά και σε λιγότερο τυπικές μορφές φορέων της κοινωνίας των πολιτών (συλλόγους,  πρωτοβουλίες, κινηματικές δράσεις), να ενημερώνουμε για την πολιτική μας πρόταση και να λαμβάνουμε την αξιολόγηση της κοινωνίας γι αυτή.
  3. Να αξιοποιούμε τις δυνατότητες των μελών μας να συμβάλλουν με την επιστημονική και επαγγελματική τους γνώση, την κοινωνική εμπειρία τους και την διάθεση τους για δράση στο συλλογικό μας εγχείρημα.
  4. Να αναδείξουμε νέα πρόσωπα που με φρέσκο λόγο θα εκφέρουν δημόσια την πολιτική και προγραμματική μας πρόταση

Ξεκινώντας από το συνέδριο του φθινοπώρου, είναι απαραίτητο να συναποφασίσουμε την συγκρότηση ενός ζωντανού, δημοκρατικού και αποτελεσματικού κόμματος που θα θέσει τα θεμέλια προκειμένου οι ιδέες μας να καταστούν εκ νέου πλειοψηφικές στην κοινωνία. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι σε ένα τέτοιο εγχείρημα επανασχεδιασμού δομών και διαδικασιών που θα φέρει και την  ανάδειξη νέων προσώπων, οι εσωτερικές αντιστάσεις δεν θα είναι λίγες και θα προέρχονται από ποικίλες κατευθύνσεις. Ωστόσο η επαναθεμελίωση του κόμματος μας είναι αναγκαία. Γι΄αυτό η οικοδόμηση του δεν μπορεί να αποτελεί πάρεργο αλλά κεντρική προτεραιότητα που απαιτεί συστηματική ενασχόληση από πολιτικά στελέχη που θα έχουν αυτή την ευθύνη, προκειμένου εν τέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να αποτελέσει ουσιαστικά κόμμα των μελών του.

  • Ευαγγελοπούλου Ελένη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
  • Λαμπρίδης Χρήστος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
  • Πετράς Δημήτρης, μέλος συντονιστικού Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Πειραιά
  • Σταυρόπουλος Βασίλης, αναπληρωτής συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Πειραιά
πηγη: https://www.avgi.gr
 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου