Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 25 Ιούν 2015

 

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καλείται ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, προκειμένου να καταθέσει για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με την εταιρεία Siemens.

Σημειώνεται ότι την κλήση του κ. Στουρνάρα στη Βουλή έχει ζητήσει γραπτώς και ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, Νίκος Νικολόπουλος και για τα ανέγγυα δάνεια των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης μετά την άρνησή του να καταθέσει στη Βουλή όλα τα σχετικά στοιχεία.

Στην επιστολή του, από τις 3 Απριλίου, προς την Πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωνε μεταξύ άλλων την ανάγκη να συζητηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το ζήτημα των «θαλασσοδανείων» που έχουν χορηγηθεί σε κόμματα και σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης

Ο κ. Νικολόπουλος υπογράμμιζε πως υπάρχουν πολλές και σοβαρές καταγγελίες για «συστημικά» μέσα ενημέρωσης που ενώ παραπαίουν οικονομικά, εντούτοις απολαμβάνουν πλούσιας χρηματοδότησης από τις συστημικές τράπεζες που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τις τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού, αν και από τα οικονομικά στοιχεία τους, ως επιχειρήσεις, δεν δικαιούνται τέτοιας χρηματοδότησης

«Αυτή η χρηματοδότηση των συστημικών ΜΜΕ παραβιάζει ευθέως κάθε κανόνα νομιμότητας και τραπεζικής δεοντολογίας, αφού είναι προδήλως αντίθετη με τις κατά τη Συνθήκη της Βασιλείας ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις και τις Πράξεις του Διοικητή της ΤτΕ και του Προέδρου της ΕΚΤ, περί δανεισμού νομικών προσώπων, καθώς επίσης και με τις θεμελιώδεις και νομοθετικά κατοχυρωμένες αρχές λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, ήτοι τις αρχές της ασφάλειας, της ρευστότητας, της αποδοτικότητας και του υπεύθυνου δανεισμού. Τα εν λόγω ΜΜΕ είναι κατ’ αρχήν ζημιογόνα, στερούμενα ακόμη και ιδίων κεφαλαίων, με τους ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές τους να αναφέρουν στα συνημμένα στις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις πιστοποιητικά ελέγχου που τους χορηγούν ετησίως ότι οι υποχρεώσεις τους είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό τους, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και έτσι, η εξυπηρέτηση των υφιστάμενων και ληξιπρόθεσμων δανειακών τους υποχρεώσεων να καθίσταται στην πράξη αδύνατη και ότι, λόγω της ως άνω αρνητικής καθαρής τους θέσης, για το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 47 και 48, Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, δηλαδή, ότι τα συγκεκριμένα αυτά ΜΜΕ πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν άμεσα, με αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου ή να τους αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας και να τεθούν σε εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να καθίσταται έτσι απαγορευτική, πρωτίστως εκ του νόμου και δευτερευόντως μόνον από την τραπεζική δεοντολογία και πρακτική, η κάθε τύπου και μορφής δανειοδότηση, αναχρηματοδότηση, πιστωτική χορήγηση και εξυπηρέτηση προς αυτά» ανέφερε ο κ. Νικολόπουλος

 

Ο κ. Νικολόπουλος τόνιζε επίσης ότι η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων ΜΜΕ παραβιάζει το άρθρο 106, παρ. 2, του Συντάγματος, επιτρέποντας στους μετόχους και τη διοίκηση τους, να ασκούν την ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία και δραστηριότητα προς βλάβη της εθνικής οικονομίας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ελλάδος και της Ευρωζώνης. Και κατέληγε ως εξής: «Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την πρόσκληση και παρουσία προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κου Γιάννη Στουρνάρα, με τη θεσμική ιδιότητά του ως του ανώτατου διοικητικού οργάνου της εποπτεύουσας αρχής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, επειδή, σύμφωνα με το αρθ. 2 του καταστατικού της, στις κύριες αρμοδιότητες της ΤτΕ εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η άσκηση νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος αυτού, η εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών και η προώθηση και επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Έτσι, κατά τα ανωτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη :

· για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα,

· για τη διαφύλαξη της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ήτοι της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και

για τον έλεγχο και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, που πραγματοποιείται με την παρακολούθηση των δεικτών ρευστότητας, φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας».

 

 
© Copyright 2011 - 2022 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου