Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 09 Δεκ 2011
Ένας χρόνος μετά τις εκλογές – Προγραμματικές προτεραιότητες στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Στις 19 Νοέμβρη συνήλθε η ολομέλεια του Τμήματος Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΣΥΝ και συζήτησε την κατάσταση στους Δήμους και στις Περιφέρειες ένα χρόνο μετά τις πρώτες εκλογές της λεγόμενης «Καλλικρατικής μεταρρύθμισης» και έθεσε τις προγραμματικές προτεραιότητες για την Τοπική και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

**************

Σε σχέση με την εφαρμογή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, η ολομέλεια κατέληξε στις παρακάτω εκτιμήσεις:

Α) Ένα χρόνο σχεδόν από τη λειτουργία του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, όλες μας οι εκτιμήσεις, ριζικές διαφωνίες και αντιρρήσεις για τον «Καλλικράτη» έχουν δικαιωθεί, ότι δηλαδή πρόκειται για μια αντιδημοκρατική, συντηρητική, συγκεντρωτική μεταρρύθμιση, που θα κάνει ακόμη πιο γραφειοκρατικό το θεσμό, μακριά από τους πολίτες και τις ανάγκες τους.

α) Η αντιδημοκρατικότητα του νόμου έχει επιβεβαιωθεί:

 Από τους κανονισμούς και τον τρόπο λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων.

 Από τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Επιτροπών.

 Από τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ κ.λπ.

β) Έχει ενισχυθεί η αλαζονεία της εξουσίας. Χαρακτηριστική η περίπτωση της μη εκλογής του Συμπαραστάτη του Πολίτη στις περισσότερες Περιφέρειες, που δείχνει ότι οι πλειοψηφίες του δικομματισμού δεν έχουν καμία σχέση, αλλά αντίθετα εχθρεύονται κάθε διαδικασία που έχει σχέση με τη κουλτούρα της απλής αναλογικής και της συναινετικής απόφασης και βέβαια όπου εκλέχθηκε πέτυχαν «αποστασίες» οι Περιφερειάρχες και εξέλεξαν «κολλητούς» τους, για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους από τον έλεγχο.

γ) Η αδιαφάνεια έχει μεγαλώσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεκάδες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έρχονται σε κάθε συνεδρίαση των Π.Σ. και είναι προφανές ότι είναι αδύνατον και να τις ελέγξουν οι μειοψηφίες, αλλά και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

δ) Ο συγκεντρωτισμός έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η εξυπηρέτηση των πολιτών.

ε) Ιδιαίτερα, η εκτίμησή μας ότι ο «Καλλικράτης» είναι η εφαρμογή του μνημονίου στην αυτοδιοίκηση και το όχημα για την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών, έχει απολύτως δικαιωθεί.

Στο νέο προϋπολογισμό του 2012 για την Αυτοδιοίκηση Τοπική και Περιφερειακή έχουν μειωθεί τα κονδύλια κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2011 (τακτικός προϋπολογισμός + Π.Δ.Ε.) και είναι μειωμένα τα συνολικά έσοδα κατά 536 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων πόρων).

Αναλυτικά, το 2011 οι Κ.Α.Π. ήταν 3,692 δισ. ευρώ. Το 2012 προϋπολογίζονται σε 3,214 δισ. ευρώ.

Το Π.Δ.Ε. το 2011 ήταν 630 εκατ. ευρώ. Το 2012 θα είναι 608 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τις Περιφέρειες οι Κ.Α.Π. είναι 609,4 εκατ. ευρώ.

Δαπάνες

Το μισθολογικό κόστος είναι μειωμένο κατά 314 εκατ. ευρώ.

Τα προνοιακά επιδόματα κατά 100 εκατ. ευρώ.

Οι λοιπές δαπάνες κατά 175 εκατ. ευρώ.

στ) Εργασιακή εφεδρεία

Η βίαια εκδίωξη των υπαλλήλων μέσω της εργασιακής εφεδρείας, σε συνδυασμό με την απαγόρευση των προσλήψεων οδηγεί τις υπηρεσίες να είναι υπό διάλυση. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν υπάλληλοι να στελεχώσουν τις υπηρεσίες και υπάρχει ο κίνδυνος της «βίαιης μεταφοράς» των υπαλλήλων στις έδρες των Περιφερειών.

ζ) Επιπλέον, αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες που είχαν δοθεί.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ», που συζητήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής στο τέλος Αυγούστου, αφαιρέθηκαν όλες οι αρμοδιότητες της αιρετής περιφέρειας για σοβαρά θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως υδατοκαλλιέργειες, αιολικά πάρκα, απόβλητα, εργοστάσια γαλακτοκομικών κ.α.

Οι αρμοδιότητες αυτές επανέρχονται στην κρατική αποκεντρωμένη διοίκηση και στο ίδιο το υπουργείο!

η) Το νέο στοιχείο που πρέπει να εκτιμήσουμε είναι ότι η διαχείριση του ΠΕΠ από τις Περιφέρειες, δηλαδή ουσιαστικά από τους Περιφερειάρχες, μετατρέπει για πρώτη φορά από την ύπαρξη των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης τους δήμους να είναι εξαρτημένοι και «υποτελείς» στους Περιφερειάρχες, αφού τα μόνα χρήματα που υπάρχουν για έργα, λόγω της συρρίκνωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι το ΕΣΠΑ.

θ) Ο πολιτικός χαρακτήρας του θεσμού στις περισσότερες Περιφέρειες υποβαθμίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις περισσότερες φορές, από τα 40 θέματα όταν συνεδριάζουν τα Π.Σ., τα 30 είναι Μ.Π.Ε. κυρίως ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.

ι) Στις νησιωτικές περιφέρειες οι περιφερειακές αρχές έχουν πλήρη θεσμική αδυναμία να παρέμβουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ενδοεπικοινωνίας. Παράλληλα η λογική «Καλλικράτη», που καταργεί μια σειρά από υπηρεσίες (ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ., ΕΛΤΑ, κλπ) σε κεφαλοχώρια, επιτείνει τα προβλήματα απομόνωσης του πολίτη σε αυτές τις περιοχές, σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την προ Καλλικράτη εποχή, παρά τις περί του αντιθέτου κυβερνητικές εξαγγελίες.

Το γεγονός αυτό της επιδείνωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ναρκοθετεί κάθε προσπάθεια όσμωσης των τοπικών κοινωνιών και αντίθετα καλλιεργεί τοπικιστικές αντιθέσεις, που αποπροσανατολίζουν τους πολίτες στην ανεύρεση του κύριου αίτιου και υπόλογου για όσα υποφέρει, δηλ. της διαχρονικά ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής.

Συμπερασματικά, ο πρώτος χρόνος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι μια «γκρίζα» χρονιά για το νέο θεσμό. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι ουσιαστικά ένας ερμαφρόδιτος θεσμός, μεταξύ κρατικής διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένας θεσμός χωρίς πόρους και προσωπικό.

Τέλος, δικαιώνεται και η θέση μας, να λειτουργούν άτυπα συλλογικά όργανα από τους αιρετούς σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ή στις πρώην Νομαρχίες).

Η επιβεβαίωση των διαφωνιών μας για τον «Καλλικράτη» επιβάλλει να θυμηθούμε και να προβάλλουμε τη δική μας άποψη και τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει για μια ουσιαστική, δημοκρατική, αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση.

 

Β) Σήμερα, μετά την επιβολή από την τρόικα και την εγχώρια πλουτοκρατία της τριμερούς συμφωνίας ΠΑΣΟΚ – ΛΑΟΣ – ΝΔ, υπό τον αυθεντικό εκφραστή των τραπεζικών συμφερόντων κ. Παπαδήμο, δημιουργείται μια νέα κατάσταση και στο χώρο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Στην επόμενη περίοδο οι δυνάμεις μας στο χώρο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης θα αντιμετωπίσουν αυτό το πολιτικό σκηνικό, σε συνδυασμό βέβαια με την ιδιόμορφη μακρά προεκλογική περίοδο.

Η νέα αυτή πολιτική κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά μας να παρθούν αποφάσεις από τα Περιφερειακά Συμβούλια λόγω της συγκυβέρνησης (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Ν.Δ. – ΛΑ.Ο.Σ.) υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών.

Συνεπώς, αποκτά πιο μεγάλη σημασία η δράση και οι παρεμβάσεις των παρατάξεών μας στην κοινωνία.

Θετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται στα Περιφερειακά Συμβούλια μόνο όταν έχουμε καταφέρει να έχουμε συμβάλει να είναι γεμάτες οι αίθουσες των συνεδριάσεων από διαμαρτυρόμενους πολίτες.

1) Πρώτη προτεραιότητα για τη δράση μας εντός και εκτός του θεσμού, θα πρέπει να είναι τα κρίσιμα θέματα της πολιτικής συγκυρίας, που αποτελούν θέματα γενικότερης πολιτικής αντιπαράθεσης.

α) Εφαρμογή των ήδη ψηφισθέντων μέτρων του μεσοπρόθεσμου και του εφαρμοστικού, που είναι:

i) Τα παλιά και νέα χαράτσια, με αιχμή το χαράτσι μέσω ΔΕΗ για τα οποία πρέπει να επιδιώξουμε και αποφάσεις και από τα Περιφερειακά Συμβούλια, αλλά και να συντονιστούμε και να ξεδιπλώσουμε τη δράση μας, μαζί με τις δημοτικές μας παρατάξεις και τις λαϊκές επιτροπές.

ii) Η εργασιακή εφεδρεία, η οποία αποψιλώνει τις υπηρεσίες των Περιφερειών από έμπειρο προσωπικό και ανοίγει την πόρτα για παράδοση λειτουργιών σε ιδιώτες.

iii) Νέο μισθολόγιο και περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων.

iv) Μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια και διάλυση των εργασιακών σχέσεων.

v) Ιδιωτικοποιήσεις – ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, πρόγραμμα «Ήλιος», όπου υπάρχει κίνδυνος, τεράστιες εκτάσεις του δημοσίου, δασικές ή παραγωγικές να μετατραπούν σε εκτάσεις προς το συμφέρον της Γερμανικής άρχουσας τάξης.

vi) Περικοπή χρηματοδοτήσεων των κοινωνικών δομών (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.).

β) Νέα δανειακή σύμβαση – νέο μνημόνιο, που σημαίνουν νέα αντιλαϊκά μέτρα.

γ) Ειδικές οικονομικές ζώνες, που προωθούν οι Γερμανοί με το Χρυσοχοΐδη και πρωταγωνιστούν ορισμένοι Περιφερειάρχες με πρωταγωνιστή τον Τατούλη.

δ) Ανάδειξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων κάθε Περιφέρειας. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποκτούν ξεχωριστή σημασία, διότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες και με τις fast track διαδικασίες, στόχος και αυτής και της επόμενης κυβέρνησης θα είναι η αγνόηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στα έργα.

Όλα αυτά σημαίνουν:

i) Πρωταγωνιστική παρουσία και δράση στους αγώνες και στα κινήματα.

ii) Πιο έντονη πολιτικοποίηση των θέσεών μας, ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ – ΑΝΤΙΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

2) Παρά το γεγονός ότι το επόμενο τετράμηνο θα είναι ένα τετράμηνο που κατά κύριο λόγο θα ασχολούμαστε με τα παραπάνω, οφείλουμε να υλοποιήσουμε την απόφαση της δεύτερης σύσκεψης του Τομέα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, για τη διαμόρφωση της εναλλακτικής αριστερής πολιτικής και του προγράμματος για κάθε Περιφέρεια.

Αυτό σημαίνει, όπως έχουμε αποφασίσει:

α) Δημιουργία και λειτουργία ομάδας προγραμματικής επεξεργασίας και πολιτικής στήριξης σε κάθε περιφερειακή παράταξη.

β) Συγκρότηση και λειτουργία ομάδας στήριξης σε κεντρικό επίπεδο.

Έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τον επικεφαλής του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, το συναγωνιστή Γρηγόρη Καυκαλά, καθώς και με ομάδα συντρόφων και συναγωνιστών του ΕΜΠ. Απομένει με τη βοήθεια των συντρόφων Δ. Βίτσα και Ν. Βούτση να συγκροτηθεί μια ομάδα από συντρόφους των τμημάτων και από τη στήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

3) Άμεσα σοβαρά ζητήματα θα έρθουν στα Περιφερειακά Συμβούλια και επιβάλλεται η συνεργασία όλων για να τα αντιμετωπίσουμε.

Αυτά είναι:

α) Ο προϋπολογισμός του 2012.

β) Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

γ) Η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.

δ) Το επιχειρησιακό σχέδιο κάθε Περιφέρειας.

ε) Το περίφημο «καλάθι» των αγροτικών προϊόντων.

στ) Διαχείριση υδάτων.

ζ) Πρόγραμμα «Ήλιος».

η) Ιχθυοκαλλιέργειες.

θ) Ανεμογεννήτριες.

ι) Αξιοποίηση ορυκτού πλούτου.

ια) Σύνθετη τουριστική κατοικία.

Για τα περισσότερα από αυτά υπάρχει ήδη βοηθητικό υλικό.

Επειδή υπάρχουν δυσκολίες στη μετακίνηση, πρέπει να εγκαταστήσουμε σύστημα τηλεδιάσκεψης μέσω Skype ώστε και σε επίπεδο της κάθε περιφερειακής παράταξης, αλλά και στο επίπεδο των εκλεγμένων Περιφερειακών Συμβούλων να συζητάμε και να συνδιαμορφώνουμε τις θέσεις μας.

Πέραν των άμεσων ζητημάτων, οφείλουν όλες οι παρατάξεις μας:

α) Να ασχοληθούν με τη συγκρότηση της εναλλακτικής αριστερής πρότασης σε κάθε Περιφέρεια για μια βιώσιμη ανάπτυξη προς το συμφέρον του λαού. Αυτό απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες και ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια. Η προσπάθεια αυτή εκτός της συμμετοχής των δυνάμεών μας στα πολιτικά δρώμενα της περιφέρειας θα βοηθούσε αποφασιστικά τους εκλεγμένους συντρόφους μέσα και έξω από τα Περιφερειακή Συμβούλια.

β) Να προβάλουν ολοκληρωμένα τις θέσεις μας για μια ουσιαστική, δημοκρατική, αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση.

Οι επόμενες 100 με 120 μέρες θα σημαδευτούν από την ένταση της πολιτικής σύγκρουσης εν όψει των εκλογών και της οικονομικής πολιτικής που προκύπτει από τις συμφωνίες της Ευρωζώνης της 27ης Οκτωβρίου. Αυτά προφανώς επιβάλλουν ότι κυρίως την επόμενη περίοδο, όλες οι κομματικές δυνάμεις του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, συνεπώς και εμείς, να έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα τα βασικά θέματα της πολιτικής σύγκρουσης – αντιπαράθεσης, αλλά και προβολής της εναλλακτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και των προγραμματικών μας θέσεων, που αποτυπώνονται στο πρόγραμμά μας.

 

2/12/2011

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου