Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 03 Δεκ 2011
Πρόταση στα αρμόδια όργανα του Δήμου για μείωση των τελών ύδρευσης και αποκομιδής υγρών αποβλήτων.
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ

Υπ'αριθ.6/2011

 

Αριθ.απόφ.20/2011

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση στα αρμόδια όργανα του Δήμου για μείωση των τελών ύδρευσης και αποκομιδής υγρών αποβλήτων.

 

Στα Συλιβαινιώτικα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας σήμερα είκοσι δύο (22) του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας ύστερα από την με αριθμό 66/18-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88, Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α' 87.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Κρικέτος Παναγιώτης Πρόεδρος ΟΥΔΕΙΣ

2.Κρικέτος Κυριάκος Σύμβουλος

3.Φράγκος Αλέξιος «»

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας κ.Κρικέτος Παναγιώτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Επειδή δεχόμαστε καθημερινά παράπονα και έντονες διαμαρτυρίες από φορολογούμενους πολίτες για την αύξηση των δημοτικών τελών ύδρευσης η οποία φαντάζει υπερβολική πλέον , λόγω της κρίσης που περνά η χώρα , της ανεργίας που μαστίζει τον πληθυσμό, των μειώσεων που έχουν γίνει σε μισθούς και συντάξεις, στο κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων και πολλοί αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, προτείνω να εισηγηθούμε στο δημοτικό συμβούλιο την αναπροσαρμογή προς τα κάτω των τελών ύδρευσης (παγίου τέλους) το οποίο είναι αγαθό πρώτης ανάγκης και επιβίωσης τουλάχιστον στα επίπεδα που ήταν πριν τη συνένωση με τον Καλλικράτη καθώς και να γίνει μείωση και των τελών της αποκομιδής υγρών αποβλήτων (βοθρολυμάτων),

Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Το Σώμα αφού άκουσε την εισήγηση και μετά διαλογική συζήτηση,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου την μείωση των τελών ύδρευσης και αποκομιδής υγρών αποβλήτων (βοθρολυμάτων), λόγω της κρίσης που περνά η χώρα , της ανεργίας που μαστίζει τον πληθυσμό, των μειώσεων που έχουν γίνει σε μισθούς και συντάξεις, στο κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, των έντονων διαμαρτυριών των φορολογούμενων πολιτών και προκειμένου ο Δήμος να μην έχει απώλεια εσόδων από ανεξόφλητους λογαριασμούς.

Επιπροσθέτως, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, ο Δήμος να μεριμνήσει έτσι ώστε, η αποκομιδή των λυμάτων να γίνεται με οχήματά του ή μισθωμένα όμοια ώστε το κόστος παροχής υπηρεσιών να είναι το ίδιο για όλους τους κατοίκους του Δήμου.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 20 /2011

Αφού συντάχθηκε,αναγνώσθηκε και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Τ.Σ.Υ Τ.Υ/ΦΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΑ 29-11-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΚΡΙΚΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου