Loading...

Κατηγορίες

Δευτέρα 25 Μάρ 2019
Τι γίνεται με το αποχετευτικό δίκτυο της παραλίας Συλιβαινιωτίκων  Ακράτας, ποτέ θα συνδεθεί με το Αίγιο;
Κλίκ για μεγέθυνση

Φωτό: Αποχετευτικο δίκτυο Παραλίας Συλιβαινιωτίκων 2015

  

Ερώτηση: Τι γίνεται με το αποχετευτικό δίκτυο της παραλίας Συλιβαινιωτίκων  Ακράτας, ποτέ θα συνδεθεί με το Αίγιο, είχαν πει έως το καλοκαίρι, έχετε κάτι νεότερο?

Ευχαριστώ

Ονοματεπώνυμο: Π. Κ.

Απάντηση:   Στο εύλογο ερώτημα του αναγνώστη κ. Π.Κ. η ιστοσελίδα «απαντά» μέσα από το δελτίο τύπου της ΔΕΥΑ Αιγίου του Δήμου Αιγιάλειας και με αποσπάματα δημοσιευμένων ρεπορτάζ της εφημερίδας "Στύξ":

 

Αγαπητέ κύριε

Η τελευταία πρόσφατη  ανακοίνωση  που αφορά τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων των παραλιακών κυρίως οικισμών του Δήμου Αιγιαλείας προέρχεται από τη Δημοτική Επιχείρηση ΄Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγίου,  όπου αποκαλύπτεταιι ότι οι δυο αυτοδιοικητικής περιόδου «Καλλικράτη» Δημοτικές Αρχές Αιγιάλειας ( Στάθη Θεοδωρακόπουλου και Αθ. Παναγόπουλου) κάτω από ανεξήγητες συνθήκες δεν υλοποίησαν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης   έργα χρηματοδοτημένα από Εθνικούς πόρους -αυτοδιοικητική περίοδος «Καποδίστρια»- στις Τοπικές Ενότητες, Παραλίας Συλιβαινιωτίκων  Ακράτας   και Ροδοδάφνης Αιγίου. Επανένταξαν όμως  στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I -προϋπολογισμού 30.044.600,00 €- τους παραλιακούς οικισμούς Γ Προτεραιότητας: Αιγείρας του πρώην Δήμου Αιγείρας, Κραθίου και Παραλίας Συλίβαινας του πρώην Δήμου Ακράτας, Διακοπτού του πρώην Δήμου Διακοπτού, Ροδοδάφνης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Αβύθου και Άκολης που αποτελούν ενιαίο οικιστικό σύνολο της πρώην Κοινότητας Ροδοδάφνης), Λόγγου και Σελιανιτίκων του πρώην Δήμου Συμπολιτείας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου σε μήκος σωλήνων ανέρχεται σε 75.500,00 m περίπου, ενώ προβλέπονται και 6 τοπικά αντλιοστάσια Δεδομένου ότι το τελευταίο (13ο) αντλιοστασίου του Κεντρικού Συλλεκτήριου αγωγού ευρίσκεται στην Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας και όχι στην Αιγείρα Δ.Ε. Αιγείρας όπως αναφέρεται στον τίτλο του έργου.

Το ως άνω αντικείμενο αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», το οποίο πέραν των άνω οικισμών, περιλαμβάνει και τους οικισμούς Δ’ Προτεραιότητας για τους οποίους έχει ήδη κατασκευαστεί ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός, δηλαδή τους οικισμούς  Λαμπιρίου, Καμαρών (μετά των παραλιακών συνοικισμών Πεύκων και Μπούκας), Ερινεού και Πανοράματος. Το τμήμα αυτό του έργου θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο οποίο έχει ήδη ενταχτεί. Το φυσικό αντικείμενο του τμήματος αυτού του έργου είναι 21.600,00 m αγωγών περίπου και 1 Α/Σ. Δηλαδή το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100.100,00 m αγωγών περίπου και 7 Α/Σ. Επίσης από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας θα χρηματοδοτηθούν τα έργα αναμονής των ιδιωτικών συνδέσεων. 

Δεν αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου της ΔΕΥΑ, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εργολαβία των Εσωτερικών δικτύων  στην Παραλία Συλιβαινιωτίκων που έχει σταματήσει από το 2015 λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων ( δεν έχει βρεθεί ακόμα αρχαιολόγος για τις σωστικές ανασκαφές ;).

Δεν αναφέρεται ούτε  η χρονική περίοδος  εκτέλεσης και οι πηγές χρηματοδότησης υλοποίησης των προαναφερόμενων έργων των Εσωτερικών δικτύων. 

Πολλά τα ερωτήματα για τις  «Καλλικρατικές» Δημοτικές Αρχές πρώην νυν, καθώς και για τους Γενικούς Γραμματείς  πρώην και νυν του Δήμου Αιγιάλειας.  

 

Υ.Γ.

(Πέμπτη 17 Σεπ 2015)Η δημοπράτηση των εσωτερικών δικτύων παραλιακών οικισμών έχει ως φορέα υλοποίησης του τη ΠΔΕ. Το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι συμπληρωματικό της κατασκευής του κεντρικού συλλεκτήριου αποχετευτικού αγωγού των παραλιακών οικισμών των Δ.Ε. από Αιγείρα έως Ερινεό. Στο έργο είχαν εξ αρχής συμπεριληφθεί τα εσωτερικά δίκτυα της Παραλίας Συλιβαινιωτίκων και Ροδοδάφνης.

Τα έργα του αποχετευτικού δικτύου στην Παραλία Συλιβαινιωτίκων που είχαν σταματήσει λόγω της τουριστικής περιόδου , θα συνεχιστούν από την 1η Οκτωβρίου 2015

[Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλεις Ιούνιος 2015. Ερώτηση Στάθη Θεοδωρακόπουλου (επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης] Τα εσωτερικά δίκτυα με τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις θα δημοπρατηθούν το Νοέμβριο του 2015 και με τις αναμενόμενες προσφυγές, ο εργολάβος θα εγκατασταθεί μετά από δυο έως τρία χρόνια δηλαδή το 2018; Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απένταξης του έργου, διότι δεν μεταφέρονται χρήματα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

(Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας την 29η Απριλίου 2015) Ο υπεύθυνος για τον κατασκευαζόμενο Αποχετευτικό Δίκτυο Αιγιάλειας από πλευράς Περιφέρειας, μηχανικός κ. Θεόδ. Θανασούλιας, παραβρέθηκε στη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας την 29η Απριλίου, προκειμένου να ενημερώσει, για το μεγάλο απορρυπαντικό έργο της περιοχής και μέρους των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου της Βόρειας Πελοποννήσου, καθώς και να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Θ.Θ. Στην Ανατολική Αιγιάλεια και συγκεκριμένα στην παραλία Συλιβαινιωτίκων υπάρχει το πρόβλημα της ανεύρεσης αρχαιοτήτων σε δυο σημεία πάνω στη χάραξη του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. Για τις Αρχαιολογικές σωστικές έρευνες υπάρχει κονδύλι 450.000 ευρώ που το διαχειρίζεται η ΣΤ΄ Εφορία Προϊστορικών και κλασσικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της ΠΔΕ. Αναμένεται να εκδοθεί το τεχνικό δελτίο, δηλαδή η συμβασιοποίηση Αρχαιολογίας με το Υπουργείο.

 

Β.Α.

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου