Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 28 Σεπ 2019
Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις 2 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Έγκριση δέκατης (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αι-γιαλείας οικονομικού έτους 2019.
 3. Ορισμός Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Αιγια-λείας.
 4. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επω-νυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ. Α)».
 5. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυ-μία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
 6. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγια-λείας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».
 7. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυ-μία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».
 8. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ-μία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγια-λείας».
 9. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυ-μία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αι-γιαλείας».
 10. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ-μία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αι-γιαλείας».
 11. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυ-μία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αι-γιαλείας».
 12. Εκλογή δύο (2) Μελών από τις λοιπές παρατάξεις, για τη συμμετο-χή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, όταν επι-λαμβάνεται ως Πειθαρχικό Όργανο.
 13. Ορισμός Μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Δημοτικού Συμ-βουλίου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού λει-τουργίας του.
 14. Ορισμός Μελών Επιτροπής Καταγραφής ακίνητης και κινητής πε-ριουσίας των συγχωνευθέντων Αναγκαστικών Συνδέσμων Διαχεί-ρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 15. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή άτομα και άλλες διατάξεις».
 16. Ονοματοδοσία του κτιρίου του Δημοτικού Ιστορικού Λαογραφι-κού Μουσείου Αιγίου σε «Δημοτικό Ιστορικό Λαογραφικό Μου-σείο Αιγίου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΝΤΟΣ».
 17. Τροποποίηση του Κανονισμού άρδευσης της Κοινότητας Βούτσι-μου Δήμου Αιγιαλείας. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.31/2019).
 18. Έγκριση αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου στη θέση «Νησί» Κοινό-τητας Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας.
 19. Έγκριση μεταφοράς μέρους του Αρχείου του Ιδρύματος «Μάνος Χατζηδάκις-Νίκος Γκάτσος», σε αίθουσα του δημοτικού καταστή-ματος της Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
 20. Έγκριση δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.82/2015).
 21. Έγκριση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Αιγιαλείας, φοιτητή Πανε-πιστημίου Πελοποννήσου.

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγιαλείας

Γεώργιος Ντίνος

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου