Loading...

Κατηγορίες

Δευτέρα 14 Δεκ 2020
ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ
Κλίκ για μεγέθυνση


Δύο πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινωνία του Δήμου Αιγιαλείας είναι τα θέματα που εισάγονται με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας προκειμένου να υπάρξει εκτενής συζήτηση και να ακουστούν θέσεις και απόψεις των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων και να ληφθούν αποφάσεις στα πλαίσια του συμφέροντος της πλειοψηφίας των πολιτών αλλά και των υποχρεώσεων που έχει κάθε δημοτικός σύμβουλος ξεχωριστά απέναντι στους συμπολίτες του και το Νόμο.

Τα θέματα εισήχθησαν νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά με την κατάθεση σχετικών αιτήσεων απευθυνομένων στον κ. Δήμαρχο και στον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και η διαδικασία θα έπρεπε να είναι τυπική και να συγκληθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο στον χρόνο που ορίζει ο νόμος .

Το πρώτο θέμα είναι η «Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Μεταφορά 50.000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020 – 2023», από τρείς παρατάξεις δημοτικές και 21 δημοτικούς σύμβουλους, ο ένας ανεξάρτητος.
Ένα θέμα πολύ σοβαρό και με συνέπειες δυσβάστακτες για τους πολίτες αφού στην περίπτωση που εφαρμοστεί η εν λόγω σύμβαση η επιβάρυνση οικονομικά για το Δήμο Αιγιαλείας και τους πολίτες του θα είναι της τάξεως του 3.762.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%..
Ο Δήμος Αιγιαλείας, αρνούμενος να επανεξετάσει και εν τέλει συζητήσει και ενημερώσει τους δημοτικούς συμβούλους και τους πολίτες κατ’ επέκταση προσπαθεί να ακυρώσει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται από την ισχυρή πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου έστω και να ενημερωθεί και να εκφράσει άποψη η οποία θα γνωστοποιηθεί σε κάθε περίπτωση.
Η οικονομική επιτροπή, στην οποία έχει την απόλυτη πλειοψηφία η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να ακυρώσει την απόφασή της, ο διαγωνισμός θα πρέπει εξ ολοκλήρου να ακυρωθεί και τα πράγματα να πάρουν το δρόμο της νομιμότητας.

Το δεύτερο θέμα που εισάγεται είναι το πολύπαθο «Μεταφορά της άρδευσης αγροτικών κτημάτων από το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας (Δ.Ε.Υ.Α.Α) στον ΟΤΑ με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», από δύο παρατάξεις δημοτικές και 15 δημοτικούς σύμβουλους, ο ένας ανεξάρτητος. το οποίο έχει απασχολήσει όλη την τοπική κοινωνία και το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς είναι θέμα ευρύτερου πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Το θέμα πρέπει να επανεξεταστεί κυρίως γιατί στερείται νομιμότητας αφού δεν έχει συσταθεί ακόμα αρδευτικός κανονισμός προκειμένου να διαχειρίζεται την άρδευση το Νομικό Πρόσωπο της ΔΕΥΑ και έτσι πάσχει σε κάθε περίπτωση. Νεώτερα στοιχεία για το θέμα έχουν ήδη κατατεθεί αρμοδίως και τυχόν νομικές γνωμοδοτήσεις που επικαλούνται οι αρνητές του θέματος είναι αβάσιμες αφού ο αρδευτικός κανονισμός πρέπει να προϋπάρχει της ανάθεσης.

Πλην όμως, και παρά την τήρηση της σχετική νομοθεσίας από τις δημοτικές παρατάξεις και τους συμβούλους για την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων με σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου από τον κ. Πρόεδρο Αυτού, η απάντηση ήρθε με μορφή εξώδικης δήλωσης η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ευθείες δηλώσεις για έλεγχο και απόδοση ποινικών και πειθαρχικών ποινών σε βάρος των εκλεγμένων αντιπροσώπων του δήμου Αιγιαλείας.

Νόμιμα συγκαλείται συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ 2΄ περιπτ. α΄ εδαφ. δ του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 74  παρ. 2 του Ν.4555/2018, 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και 10 § 2 του ν. 4674/2020 και ισχύει μέχρι σήμερα.
Με δεδομένο ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, ενεργώντας κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, αρνήθηκε να συγκαλέσει το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την υποβολή των σχετικών αιτήσεών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και μετά την πάροδο της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας προς τούτο.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 65 § 2 του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πλήρη αρμοδιότητα να εκφράζει τις θέσεις του σε κάθε θέμα τοπικού ενδιαφέροντος, δηλαδή ακόμη κι αν η αρμοδιότητα λήψης εκτελεστικής απόφασης για συγκεκριμένο θέμα ανατίθεται σε άλλο Δημοτικό όργανο.

Πριν από το εξώδικο υπήρξε εντολή του κ Δημάρχου στους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Αιγιαλείας να μην υποστηρίξουν την άνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως έχουν νόμιμη υποχρέωση, επικαλούμενος γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Είναι σαφές ότι οδηγούμαστε σε παρεκτροπή του ρόλου και του σκοπού της παρουσίας μας ως δημοτικοί σύμβουλοι και ως διοίκηση του νομικού προσώπου, καθώς αφενός οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν λύνονται στα Δικαστήρια αφετέρου ο κοινωνικός έλεγχος της εξουσίας αποτελεί όχι μόνο δικαίωμα αλλά και καθήκον κάθε φορέα, κάθε αιρετού και κάθε πολίτη.
Και τούτο γιατί ένα δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο, νομοθετικά προσδιορισμένο, πρώτη φορά καλείται να εφαρμοστεί στην πράξη, αρχής γενομένης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας. Το μεγάλο στοίχημα είναι της Δημοκρατίας. Θα μπορέσει άραγε η σύνθεση του οργάνου του Δήμου να παραμερίσει τις διαφορές της και να συζητήσει το πρόβλημα που έχει μπροστά της;

Σε αυτή τη διαδικασία, δεν περισσεύει κανένας, πρέπει προεξάρχοντος του Δημάρχου και στη συνέχεια των αιρετών δημοτικών συμβούλων, όλοι να συμμετέχουμε σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο, να συζητήσουμε και να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα που επηρεάζουν την λειτουργία και την καθημερινότητα των πολιτών και σε κάθε περίπτωση να λύσουμε τις διαφορές μας, με τον τρόπο που αρμόζει στις Δημοκρατίες, σεβόμενοι την άποψη της πλειοψηφίας και να απομακρυνθούμε από ποινικές ή άλλες προσωπικές η προσωποποιημένες διαδικασίες που μας κάνουν να χάνουμε το στόχο μας που είναι η χρηστή και συνετή διοίκηση του Δήμου προς όφελος των πολιτών και της καθημερινότητάς μας. Ή δεν είναι αυτός ο στόχος;

Μαρία Ιατροπούλου
Δικηγόρος
Δημοτική Σύμβουλος παράταξης ΜΠΡΟΣΤΑ
 
© Copyright 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου