Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 20 Φεβ 2021
Η ίδρυση υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου στα Καλάβρυτα είναι στο χέρι της Κυβέρνησης να την υλοποιήσει  άμεσα
Κλίκ για μεγέθυνση
Ο νόμος 4512/2018, με τον οποίο ρυθμίστηκαν συνολικά για πρώτη φορά τα θέματα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της σύστασης ενός νέου δημόσιου και αυτοχρηµατοδοτούµενου φορέα ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την ολοκλήρωση των έργων κτηµατογράφησης και για την καταχώριση και δημοσιότητα των δικαιωμάτων των πολιτών επί της ακίνητης περιουσίας, µέσω της τήρησης και ενημέρωσης του συστήματος του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου.

Ο νόμος 4512/2018 εμπεριείχε όμως και μια αδικία. Αυτή ήταν η πρόβλεψη περί μη ίδρυσης υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου στα Καλάβρυτα. Δικαίως λοιπόν διαμαρτύρεται ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, αφού είναι σαφές ότι ο σχεδιασμός αυτός θα προκαλέσει σημαντικά και δυσεπίλυτα προβλήματα λειτουργικής φύσεως ενώ, παράλληλα, θα επιβαρύνει περαιτέρω την καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων, εφόσον, σε αρκετές περιπτώσεις, οι συναλλασσόμενοι με την υπηρεσία, θα καλούνται να διανύουν αποστάσεις πλέον των 60 χιλιομέτρων προκειμένου να διευθετήσουν τις υποθέσεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Καλάβρυτα βρίσκεται εν εξελίξει η σύνταξη του  Κτηματολογίου. Τα Υποθηκοφυλακεία της περιοχής προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στον, ήδη, αυξημένο όγκο εργασιών τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν έγκαιρα τους πολίτες.  Γίνεται αντιληπτό ότι η, τυχόν, κατάργησή τους τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς περαιτέρω παράταση της λειτουργίας τους κατά τη μετάβαση στο νέο σχεδιασμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε», θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στον τοπικό πληθυσμό. Προς τούτο θεωρείται εύλογη αλλά και αναγκαία η παράταση της λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων μέχρι να καταστούν πλήρως λειτουργικές οι νέες υποδομές.

Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίστηκε συνάδελφος της συμπολίτευσης ως μεσολαβητής μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και του Υπουργείου κάνοντας αντιπολίτευση στην προηγούμενη Κυβέρνηση αναφέροντας πως «Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προετοιμάζει μεταρρύθμιση για την ψηφιοποίηση των κτηματολογίων, έως τότε όμως, μια ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων θα δημιουργούσε μεγάλες δυσκολίες για τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, αλλά και τους πολίτες της ευρύτερης ορεινής περιοχής». Δεν ξεκαθάρισε όμως ρητά τι θα γίνει μετά την ψηφιοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι ο νόμος έχει αυτή την αδικία και ότι η ίδρυση υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου στα Καλάβρυτα θα την αποκαταστήσει, είναι στο χέρι της Κυβέρνησης να τον αλλάξει άμεσα.

Όμως ο νόμος 4512/2018, τροποποιήθηκε δυο φορές από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ως προς τις επίμαχες διατάξεις, στις 09.03.2019 με το άρθρο 58 παρ.11 του νόμου 4602/2019 [ΦΕΚ Α 45/9.3.2019] και στις 24.12.2019 και 14.02.2020 με το άρθρο τρίτο παρ.1 της από 24.12.2109 Π.Ν.Π., [ΦΕΚ Α 212/24.12.2019], η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4664/2020 [ΦΕΚ Α 32/14.02.2020] και δεν φρόντισε ούτε η Κυβέρνηση και φυσικά ούτε οι άλλοι συμπολιτευόμενοι Βουλευτές του Νομού μας να διορθώσουν την αδικία αυτή.19.02.2021

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ
 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου