Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 11 Νοέ 2011
Χωματερή… ο ΧΥΤΑ Αιγείρας
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Καταγγελία σοκ της “Λαϊκής Συσπείρωσης Αιγιάλειας”

 

• Έγγραφο-έκθεση φωτιά που “καίει” τη Δημοτική Αρχή Αιγιάλειας η οποία έχει εγκαταλείψει το ΧΥΤΑ Αιγείρας από τις αρχές του 2011

• Συμπεράσματα και προτάσεις από την ομάδα εργασίας είναι γνωστά από τον Απρίλιο του 2011 στη δημοτική αρχή που συνεχίζει ν’ αδιαφορεί.

 

 

Έγγραφο ανέγνωσε εκ μέρους ης ελάσσονος αντιπολίτευσης ο αρχηγός της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συεπέιρωση” κ. Παπακωνσταντνόπουλος κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας την 25η Οκτωβρίου όπου αποκαλύπτεται με σχεική έκθεση η κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ΧΥΤΑ Αχαΐας και Ιδιαίτερα για το ΧΥΤΑ Αιγείρας η εκτίμηση είναι ότι λειτουργεί σαν απλός σκουπιδότοπος αφού δεν πληροί τις προδιαγραφές

Η ομάδα εργασίας, αποτελείτο από τους καθηγητές Λυμπεράτο Γεράσιμο, Χημικό Μηχανικό Ph.D, Καθηγητής Παν. Πατρών, Καπόπουλο Χριστόφορο, Πολιτικό Μηχανικό – Γεωλόγο, Θωμόπουλο Νικόλαο, Δρ. Χημικό Μηχανικό, Γιαννακιτσίδου Όλγα, Χημικό Μηχανικό, M. Sc. Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Η επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Αιγείρας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2011, απο την ομάδα εργασίας για την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων αποτελούμενη από τους: Νίκο Θωμόπουλο, Χριστόφορο Καπόπουλο, Ολγα Γιαννακιτσίδου. Στην επίσκεψη επίσης συμμετείχε και ο Άγγελος Μαλαμής για την λήψη τοπογραφικών μετρήσεων. Προσωπικό του ΧΥΤΑ το οποίο μας συνόδευε στην επιθεώρηση και μας έδωσε απαντήσεις : Κουρτάκης Φώτης

 

Ο ΧΥΤΑ στη θεση Αιγείρα σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε ως ένα σύγχρονο έργο διαχείρισης των απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας. Κατά την επίσκεψη παρατηρήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του έργου εν συνόλω και αποτυπώθηκαν μερικά σημαντικά προβλήματα τα οποία συνοψίζονται κατωτέρω:

 

Μορφολογία κυττάρου/κυττάρων

Το κύτταρο είναι κατασκευασμένο με σχετικά αυξημένες κλίσεις πρανών (μεσαίο και κατώτερο τμήμα). Επιπλέον παρατηρήθηκε η μη τήρηση ενιαίας κλίσης ειδικότερα στο ανάντη τμήμα της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα, το ανάντη τμήμα παρουσιάζει ηπιότερη (μικρότερη) κλίση από το κεντρικό και κατώτερο τμήμα της εγκατάστασης. Η διαμόρφωση αυτή, δημιουργεί προϋποθέσεις:

- μη ομοιόμορφης τάσης των γεωμεμβρανών και γεωυφασμάτων στον χώρο της εγκατάστασης

- ενδεχόμενης διαφυγής στραγγισμάτων προς το εξωτερικό (μη επενδεδυμένο) τμήμα της εγκατάστασης

- μη ομοιόμορφη γεωτεχνική συμπεριφορά των κυψελών ημερήσιας αποθήκευσης των απορριμμάτων και ενδεχόμενο διαχωρισμό.

Πιθανότατα, οι αστοχίες αυτές στη διαμόρφωση του κυττάρου να έγιναν μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου του 2007, όπου μεγάλο μέρος του κυττάρου (γεωμεμβράνες, γεωυφάσματα κ.α.) μαζί με απορρίμματα κάηκαν ολοσχερώς.

 

Συνολική έκταση των εγκαταστάσεων (εκτίμηση)

Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 48 στρέμματα και η έκταση της Α’ φάσης σε 27.753,4 m2. Η συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα του 1ου κυττάρου του ΧΥΤΑ είναι 130.000 m3. Ο όγκος αυτός είναι ο διαθέσιμος σύμφωνα με τη μελέτη σχεδιασμού και κατασκευής του χώρου συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου υλικού επικάλυψης και τελικής στρώσης.

Ο ΧΥΤΑ λειτουργεί για χρονικό διάστημα 4,5 ετών (απορρίμματα 3,5 ετών) και έχει διάρκεια ζωής 11έτη (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και άδεις). Άρα ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής είναι τουλάχιστον 7 έτη.

 

Τα απορρίμματα ενταφιάζονται εντός του προβλεπόμενου χώρου με την απαραίτητη μόνωση;

Τα απορρίμματα (διατίθενται-διαστρώνονται) ενταφιάζονται εντός του προβλεπόμενου χώρου με την απαραίτητη μόνωση.

Ποιος έχει αναλάβει τις εργασίες ταφής (εξωτερικός εργολάβος;)

Τις εργασίες ταφής καθώς και τη συνολική λειτουργία του ΧΥΤΑ την είχε αναλάβει εξωτερικός εργολάβος, του οποίου η σύμβαση έχει λήξει. Η λειτουργία του ΧΥΤΑ αυτό το διάστημα γίνεται με προσωπικό του Δήμου Αιγίου.

Συμπύκνωση απορριμμάτων

Δεν γίνεται συμπύκνωση των απορριμμάτων.

Τρόπος συμπύκνωσης

Ο ΧΥΤΑ δεν διαθέτει ειδικό μηχάνημα συμπύκνωσης.

Καταγραφή μηχανημάτων (φορτωτής, συμπιεστής, φορτηγό, τεμαχιστής)

Έχει παραληφθεί ένας ερπυστριοφόρος φορτωτής μάρκας Caterpillar 953 C κατάλληλος για εργασία σε ΧΥΤΑ , ισχύος 128 HP , με κάδο πολλαπλών χρήσεων 1,8 m3 και λοιπό εξοπλισμό

Επικάλυψη ημερήσιας στρώσης απορριμμάτων

Την ημέρα της αυτοψίας υπήρχαν ακάλυπτα απορρίμματα. Βάσει μακροσκοπικής παρατήρησης τα ακάλυπτα απορρίμματα ήταν κάποιων ημερών. Η μη κάλυψη αυτών ενδεχόμενα να οφείλεται στην βλάβη του φορτωτή, ο οποίος είχε χαλάσει. Την ημέρα της αυτοψίας τεχνικό προσωπικό του δήμου προσπαθούσε να τον επισκευάσει. Ο μεγάλος όγκος των απορριμμάτων ήταν καλυμμένος. Η παρουσία γλάρων είναι ένδειξη μη επιμελημένης, καθημερινής επικάλυψης των απορριμμάτων.

Υλικό επικάλυψης

Το υλικό επικάλυψης των απορριμμάτων λαμβάνεται δίπλα από το χώρο ταφής. Είναι εμφανείς οι εκσκαφές για τη λήψη του χωματισμού επικάλυψης. Δεν υπήρχε όμως αποθηκευμένο υλικό προς επικάλυψη.

Ύπαρξη ικανοποιητικού συστήματος συλλογής στραγγισμάτων

Σύμφωνα με την μελέτη υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα συλλογής στραγγισμάτων. Κατά την αυτοψία όμως παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα στο σύστημα συλλογής στραγγισμάτων όπως: δευτερεύοντες αγωγοί στραγγισμάτων φραγμένοι από απορρίμματα, άλλοι αγωγοί μικρής διαμέτρου που ξεκινούν εκτός του κυττάρου εναπόθεσης των απορριμμάτων, άλλοι που παροχετεύουν εντός του σώματος των απορριμμάτων. Επιπλέον, η τάφρος ομβρίων λόγω της μικρής διατομής της σε συνδυασμό με την κλίση της σε ορισμένα σημεία οδηγεί ποσότητα ομβρίων εντός του σώματος των απορριμμάτων, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας του στραγγίσματος. Σε αρκετά σημεία του απορριμματικού αναγλύφου παρατηρήθηκαν επιφανειακές ροές στραγγιδίων.

Παρακολούθηση των καθιζήσεων εντός του κυττάρου

Δεν αναφέρθηκαν καθιζήσεις εντός του κυττάρου.

Μέτρα για την αντιμετώπιση καθιζήσεων

Δεν υπάρχουν τέτοια μέτρα

 

Παραγωγή στραγγισμάτων

Ποσότητα παραγόμενων στραγγισμάτων

Δεν υπήρχε πληροφόρηση ως προς την ποσότητα στραγγιδίων που παράγονται από το ΧΥΤΑ και μεταφέρονται στην μονάδα επεξεργασίας των στραγγιδίων. (Τα στοιχεία τα συγκέντρωνε ο χημικός μηχανικός που είχε προσληφθεί στον ΧΥΤΑ και πλέον έχει μετατεθεί σε άλλο Δήμο).

Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων

Ο ΧΥΤΑ διαθέτει μονάδα επεξεργασίας των στραγγισμάτων η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

Δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων (διαθέτει κι αντλία αερισμού που αυτήν την περίοδο έχει χαλάσει).

Δεξαμενή υπερχείλισης

Κύρια μονάδα βιολογικού καθαρισμού που περιλαμβάνει 3 δεξαμενές αερισμού.

Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα παροχετεύονται σε «υδροβιότοπο» και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση.

Δεξαμενή συγκέντρωσης επεξεργασμένων για την διάθεσή τους πάλι στο ΧΥΤΑ.

Υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης των στραγγισμάτων από την δεξαμενή υπερχείλισης στη δεξαμενή συλλογής και η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιείται ώστε να αυξηθεί ο αερισμός των στραγγιδίων και να μην παρατηρούνται έντονες οσμές τώρα που δεν λειτουργεί ο Β.Κ.

Διάθεση επεξεργασμένων

Προβλέπεται διάθεση των επεξεργασμένων, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του έργου, μέσω επανακυκλοφορίας στο σώμα του ενεργού ΧΥΤΑ. Δεν γίνεται επανακυκλοφορία. Τα επεξεργασμένα στραγγίδια διοχετεύονται στον προαναφερόμενο «υδροβιότοπο».

Τυχόν αστοχίες – προβλήματα που παρατηρήθηκαν

Την ημέρα της αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι η μονάδα επεξεργασίας των στραγγιδίων στο έργο βρισκόταν εκτός λειτουργίας στο σύνολό της. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν διαρροές στραγγισμάτων σε πολλά σημεία περιμετρικά και κατάντη του χώρου απόθεσης. Γίνεται προσπάθεια συλλογής πολυάριθμών διαρροών στραγγισμάτων με πλαστικούς σωλήνες μικρής διαμέτρου προς την δεξαμενή συλλογής. Το σύστημα συλλογής των στραγγισμάτων δεν είναι σε καλή κατάσταση (αγωγοί που δεν καταλήγουν σε συλλεκτήριο αγωγό, αλλά στο ενεργό σώμα του ΧΥΤΑ, αγωγοί φραγμένοι από απορρίμματα).

Το σύνολο των δεξαμενών περιείχε στραγγίδια.

Παρατηρήθηκαν σημαντικές εδαφικές καθιζήσεις και αστοχίες του εδάφους, στην περιοχή θεμελίωσης του βιολογικού καθαρισμού που βρίσκεται πλησίον της πλάστιγγας ζυγίσματος. Παρατηρήθηκαν διαρροές των δεξαμενών στην περιοχή αυτή, ίσως εξαιτίας των καθιζήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Παρατηρήθηκαν επίσης ενδείξεις εργασιών πιθανής στεγανοποίησης των δεξαμενών αυτών.

Κατά την επίσκεψη της ομάδας εργασίας παρατηρήθηκε ότι οι εδαφικοί σχηματισμοί κατάντη του χώρου διάθεσης, στην περιοχή των δεξαμενών συλλογής ήταν έντονα διαποτισμένοι. Το πρόβλημα αυτό ενδέχεται να λαμβάνει χώρα σε μεγάλη έκταση, καθώς εκτιμάται ότι συμβαίνει συχνή και εκτεταμένη διάθεση στραγγισμάτων σε μεγάλη εδαφική επιφάνεια, είτε εξαιτίας των αυξημένων διαρροών στραγγισμάτων, είτε εξαιτίας της υπερχείλισης των δεξαμενών, είτε εξαιτίας αδυναμίας των συστημάτων συλλογής των όμβριων απορροών είτε λόγω των προηγούμενων παραγόντων και άλλων επίσης που δεν δύναται να καθοριστούν με την απλή αναγνώριση στον χώρο. Η διαχείριση αυτή, εκτός των κινδύνων για την δημόσια υγεία, εγκυμονεί κινδύνους και για τις ίδιες τις κατασκευές αλλά και για την μειωμένη πλέον ευστάθεια των εδαφικών σχηματισμών των δεξαμενών. Είναι βέβαιο ότι αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένες εδαφικές παραμορφώσεις που πιθανά θα βλάψουν τα τεχνικά έργα (με την δημιουργία αυξημένων καθιζήσεων, ρωγμών κλπ).

 

Βιοαέριο

Ύπαρξη συστήματος συλλογής και διάθεσης βιοαερίου

Το σύστημα συλλογής και διοχέτευσης του βιοαερίου προς τον πυρσό καύσης δεν έχει αναπτυχθεί.

Υπάρχουν πηγάδια συλλογής βιοαερίου ;

Δεν έχουν ανοιχτεί γεωτρήσεις βιοαερίου.

Μετρήσεις παραγόμενου βιοαερίου (ποσότητες)

Δεν υπάρχουν

Ποιοτική σύσταση παραγόμενου βιοαερίου

Δεν έχει μετρηθεί.

Πυρσοί καύσης βιοαερίου. Πόσοι είναι και πόσοι από αυτούς λειτουργούν αποτελεσματικά ;

Υπάρχει ένας πυρσός καύσης, ο οποίος δεν έχει τεθεί ποτέ σε λειτουργία και είναι αυτονόητο εφόσον δεν έχει κατασκευαστεί το σύστημα συλλογής του παραγόμενου βιοαερίου. Μάλιστα, ο πυρσός είναι καλυμμένος από πλαστικό, προκειμένου να προφυλάσσεται από την βροχή.

Υπάρχοντα συστήματα για τον έλεγχο συγκέντρωσης του βιοαερίου

Δεν αναφέρθηκαν

Γίνεται ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου;

Όχι

Οι κεφαλές στο πηγάδια του βιοαερίου λειτουργούν κανονικά;

Δεν υπάρχουν πηγάδια.

Γενικά Στοιχεία

Ο ΧΥΤΑ διαθέτει χώρο για τον καθαρισμό των ελαστικών των απορριμματοφόρων καθώς και πλυντήριο απορριμματοφόρων;

Ο ΧΥΤΑ διαθέτει εγκατάσταση καθαρισμού των ελαστικών των απορριμματοφόρων και συνεργείο. Δεν διαθέτει πλυντήριο απορριμματοφόρων. Παρατηρήθηκε αστοχία του συστήματος μεταλλικών σχαρών στην έξοδο των οχημάτων από τον χώρο απόθεσης, καθώς και πλήρωση της υποκείμενης τάφρου με απορρίμματα.

Τα απόβλητα από τα πλυσίματα μεταφέρονται προς επεξεργασία στην μονάδα επεξεργασίας των στραγγιδίων ; Αν όχι που μεταφέρονται προς διάθεση;

Δεν υπάρχουν τέτοια απόβλητα.

Ικανοποιητική αποχέτευση ομβρίων υδάτων

Η αποχέτευση των ομβρίων κρίνεται ανεπαρκής.

Περιφερειακή τάφρος χώρου ΧΥΤΑ

Περιμετρικά του κυττάρου απόθεσης των απορριμμάτων αντί της προβλεπόμενης τάφρου υπάρχει ρηχή αύλακα. Εκτιμάται ότι αντί να παροχετεύει τα όμβρια εκτός του κυττάρου αναμιγνύει όμβρια και στραγγίσματα οδηγώντας τα στη δεξαμενή συλλογής. Ταυτόχρονα η κλίση της σε αρκετά σημεία είναι προς το εσωτερικό του ενεργού ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα όχι μόνο δεν απομακρύνονται από το σώμα των απορριμμάτων αλλά διοχετεύονται σε αυτό.

Οδός πρόσβασης

Παρατηρήθηκε τμηματική αστοχία κατολισθητικού τύπου στην οδό πρόσβασης, πλησίον στην είσοδο της εγκατάστασης.

Εσωτερική οδοποιία χώρου ΧΥΤΑ

Η εσωτερική οδοποιία του ΧΥΤΑ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε δυσκολία πρόσβασης περιμετρικά του χώρου απόθεσης ώστε να μπορούν να γίνουν ενέργειες πυρόσβεσης. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η μικρή περιμετρική οδός (χωματόδρομος) πλευρικά (της μίας μόνο πλευράς) του χώρου απόθεσης των απορριμμάτων δεν είναι προσπελάσιμη από πυροσβεστικά, επιβατικά κλπ οχήματα εξαιτίας πολυάριθμών και εκτεταμένων αστοχιών, οφειλόμενα ενδεχομένως στην διάνοιξη αυλάκων διάβρωσης του λεπτόκοκκου εδαφικού υλικού κατόπιν βροχοπτώσεων. Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις περιοδικής αποκατάστασης των βλαβών αυτών με την διάστρωση κοκκωδών υλικών (αμμοχάλικο κατάλληλης κοκκομετρίας) έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία σταθερή οδός πρόσβασης και περιορισμός της συχνότητας των βλαβών. Επιπλέον, είναι αδύνατη η πρόσβαση των απορριμματοφόρων στην εγκατάσταση έκπλυσης των τροχών (η οποία πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί).

Εσωτερικό δρομολόγιο κυψελών απόρριψης

Δεν γίνεται σωστή ανάπτυξη του εσωτερικού δρομολογίου των κυψελών απόρριψης. Διασπάται η συνέχεια του απορριμματικού αναγλύφου.

Μέτρηση της ποιότητας του αέρα / αέριων ρύπων

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης / οσμών

Δεν αναφέρθηκαν

Εγχειρίδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Υπάρχει ;

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Παρατηρήθηκαν βαριές οσμές;

Στο άνω τμήμα του κυττάρου αλλά και κοντά στην μονάδα συλλογής των στραγγισμάτων παρατηρήθηκε σημαντική οσμή, που υποδηλώνει την παρουσία βιοαερίου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε όλους παρατηρήθηκε ελαφρό τσούξιμο στον λαιμό.

Αναφλέξεις;

Δεν αναφέρθηκαν αναφλέξεις.

Παρατηρήθηκαν ακάλυπτα απορρίμματα για μεγάλο χρονικό διάστημα ? Αν ναι σε ποια έκταση και όγκο ; (εκτίμηση)

Όπως προαναφέρθηκε, υπήρχε μικρή ποσότητα απορριμμάτων που δεν είχαν καλυφθεί, πιθανότατα λόγω της βλάβης του φορτωτή.

1Υπάρχουν λιμνάζοντα νερά (από όμβρια και/η στραγγίδια);

Ναι. Σημαντική ποσότητα στραγγίσματος λιμνάζει στο βόρειο τμήμα της δεξαμενής συλλογής των στραγγισμάτων. Στο σημείο αυτό η οσμή ήταν έντονη.

Υπάρχει άμεση εκφόρτωση, συμπίεση και κάλυψη του συνόλου των απορριμμάτων;

Κατά το χρονικό διάστημα της επίσκεψης παρατηρήθηκε άμεση εκφόρτωση των απορριμμάτων. Δεν έγινε διάστρωση των απορριμμάτων εφόσον ήταν χαλασμένος ο φορτωτής.

Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων;Αν ναι, σε πιο σημείο;

Εντός του ΧΥΤΑ δεν γίνεται διάθεση ογκωδών, αδρανών υλικών ή/και πρασίνων. Στα όρια της περίφραξης του ΧΥΤΑ, λίγο πριν την πύλη εισόδου έχει γίνει και γίνεται διάθεση ογκωδών, αδρανών αλλά και πρασίνων. Η ποσότητα των ήδη διατεθέντων μη αστικών απορριμμάτων είναι μεγάλη. Μάλιστα σε αυτόν τον χώρο, κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκε απόρριψη σημαντικής ποσότητας στερεών αποβλήτων από ελαιοτριβεία. Ό χώρος αυτός διάθεσης μη αστικών αποβλήτων είναι περιφραγμένος. Δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους ούτε άδεια λειτουργίας.

Υπάρχει αρκετό αποθηκευμένο υλικό επικάλυψης;

Δεν υπάρχει αποθηκευμένο υλικό επικάλυψης.

Υπάρχει στοκ υλικού επικάλυψης για πυροπροστασία;

Δεν παρατηρήθηκε η ύπαρξη τέτοιου.

Υπάρχει σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης;

Υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί.

Παρατηρείται διασπορά μικροαπορριμμάτων σε χώρους εκτός του ΧΥΤΑ ;

Όχι.

Υπάρχουν μάρτυρες καθίζησης στα περαιωμένα πρανή;

Δεν υπάρχουν ακόμα περαιωμένα πρανή.

Συντήρηση εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός είναι αρκετά καινούργιος αλλά δεν συντηρείται κατά το δοκούν (χαλασμένος φορτωτής, μετεωρολογικός σταθμός-μονάδα βιολογικού καθαρισμού που δεν λειτουργεί).

Συστήματα πυρόσβεσης, πλύσης

Υπάρχει δεξαμενή πυρόσβεσης. Δεν υπάρχει ο απαιτούμενος όγκος χωματισμών για την περίπτωση ανάφλεξης των ΑΣΑ.

Ζυγιστήριο – γεφυροπλάστιγγα

Υπάρχουν. Την ημέρα της επίσκεψης ήταν χαλασμένα. Σύμφωνα με προφορικές πληροφορίες εργαζομένου στον ΧΥΤΑ αιτία της βλάβης ήταν οι έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος που μετέφεραν σημαντικές ποσότητες χωμάτων στην γεφυροπλάστιγγα.

Εχουν καλέσει εταιρεία επισκευής προκειμένου να επιδιορθωθεί η βλάβη.

Έκπλυση - καθαρισμός τροχών αυτοκινήτων

Υπάρχει εγκατάσταση, αλλά δεν λειτουργεί εδώ και καιρό λόγω καταστροφής των ξύστρων των τροχών.

Δενδροφυτεύσεις – φυτοκαλύψεις

Δεν αναφέρθηκαν

(Τυχον) Γεωτρήσεις για έλεγχο ποιότητας υπόγειων υδάτων

Υπάρχουν 3 γεωτρήσεις για έλεγχο των υδάτων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας κάθε χρόνο έπρεπε να αποστέλλονται στοιχεία μετρήσεων στην Νομαρχία (αδειοδοτούσα αρχή).

Προσωπικό

Το προσωπικό που βρισκόταν κατά την ημέρα επίσκεψης στο ΧΥΤΑ ήταν ένας Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ένας υπάλληλος στο ζυγιστήριο, ένας χειριστής φορτωτή του Δήμου Αιγίου (που πηγαίνει κάθε τόσο) και ένας ηλεκτρολόγος που είχε πάει για την βλάβη του φορτωτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Μηχ. Μηχανικός δεν υπάρχει και δεν έχει οριστεί υπεύθυνος προϊστάμενος Μηχανικός κατηγορίας ΠΕ. Το προσωπικό λειτουργίας του ΧΥΤΑ βάση του παλιού ΟΕΥ του πρώην Δ. Αιγείρας (φεκ 2424/τ.Β΄/9-12-2009) αποτελείται από τους ακόλουθους:

1 Χημ. Μηχ. (η θέση είναι πλέον κενή λόγω μετάθεσης του υπαλλήλου σε άλλο δήμο)

1Μηχ.Μηχ.ΤΕ4Μηχ.Εργοδηγός ΔΕ4

1 Χειριστής Η/Υ ΔΕ38

8 Εργάτες/Γενικών καθηκόντων) ΙΔΑΧ – Π.Δ.164/04

Εκπαίδευση προσωπικού και μέτρα υγιεινής

Σύμφωνα με το προσωπικό, δεν τους έχει γίνει πότε εκπαίδευση ώστε να γνωρίζουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ γενικότερα αλλά και της μονάδας επεξεργασίας των στραγγισμάτων ειδικότερα.

Ωρες λειτουργίας/βάρδιες

Ο ΧΥΤΑ λειτουργεί σε μία βάρδια από της 07:30 έως της 14:00 ενώ η ώρα εισόδου του τελευταίου απορριμματοφόρου είναι περίπου 13:00 – 14:00 το μεσημέρι.

Κόστος λειτουργίας (ανά εργασία ει δυνατόν)

Δεν υπάρχουν στοιχεία επίσημα. Σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας είναι 35 ευρώ τον τόννο. Μέχρι 31-12-2010 γινόταν τιμολόγηση στους Δήμους Ακράτας και Διακοπτού. Πλέον, με την εφαρμογή του Καλλικράτη δεν γίνεται τιμολόγηση εφόσον όλοι ανήκουν στον Δήμο Αιγίου.

Τιμολόγηση ανά ομάδα χρήστη

Δεν υπάρχουν ομάδες χρηστών.

 

Προτεινόμενα Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης Αστοχιών ΧΥΤΑ Αιγείρας

Στεγανοποίηση των δεξαμενών όπου χρειάζεται και άμεση επαναλειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Αρση των κακοτεχνιών, όπου είναι εφικτό, στο σύστημα στεγάνωσης και στο σύστημα συλλογής στραγγισμάτων. Κατασκευή σωστής περιμετρικής του κυττάρου τάφρου ομβρίων και παροχέτευσή τους εκτός της δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων. Επιπλέον, να ληφθεί μέριμνα για την συλλογή των στραγγισμάτων που διαφεύγουν από το απορριμματικό ανάγλυφο.

Δημιουργία διαθέσιμης ποσότητα εδαφικού υλικού για την κάλυψη των ημερησίων αποθέσεων απορριμμάτων αλλά και επιπλέον ποσότητας για χρήση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Αμεση ανάπτυξη του συστήματος συλλογής-απαγωγής του βιοαερίου και καύση του στον πυρσό.

Επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου.

Επισκευή του φορτωτή, γεφυροπλάστιγγας, αντλιών του βιολογικού καθαρισμού και του συστήματος έκπλυσης τροχών. Η προμήθεια φορτηγού θα διευκόλυνε την εύρυθμη λετουργία του ΧΥΤΑ.

Επαναλειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού.

Κλείσιμο και αποκατάσταση της πλησίον του ΧΥΤΑ χωματερής αδρανών, ογκωδών, πρασίνων κ.ο.κ.

Αμεση εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού-πλήρωση κενών θέσεων.

 

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των καθιζήσεων.

Η Ομάδα Εργασίας διατυπώνει την πρόταση ότι είναι χρήσιμη η περαιτέρω γεωλογική έρευνα για να αντιμετωπιστούν οι καθιζήσεις στην κτιριακή υποδομή και στην οδοποιϊα. Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν σημαντικές κατολισθήσεις στα όρια της περίφραξης του ΧΥΤΑ οι οποίες έχουν καταστρέψει την περίφραξη καθώς και την γεφυροπλάστιγγα.

Απαιτείται έλεγχος του υπεδάφους με την διενέργεια δειγματοληψίας και ελέγχου εδαφικών δοκιμίων από κατάλληλες θέσεις και βάθη. Οι εργασίες δειγματοληψίας πρέπει να επιτρέπουν την δημιουργία χαρτών/σχεδίων με ζωνοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης σε κατακόρυφες διατομές του υπεδάφους για την περιοχή ελέγχου. Οι δειγματοληπτικές γεωτρήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν μετά την διάνοιξή τους, προκειμένου στην συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως πιεζόμετρα ελέγχου της στάθμης και της ποιότητας του υπόγειου νερού και τυχόν διαρροών στραγγισμάτων. Προτείνεται δειγματοληψία με την θέση της κεφαλής ορισμένων γεωτρήσεων επί ευθείας διεύθυνσης, προκειμένου να καταρτιστούν οι απαιτούμενες γεωτεχνικές τομές ελέγχου.

Β. Αντωνίου

 

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου