Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 29 Ιούλ 2017
Η Εβδομάδα που πέρασε – η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση

Τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Εδώ είναι που θα ταίριαζε το Αγγλοσαξονικό «No news good news». Φυσικά αυτά συμβαίνουν σε άλλες χώρες, επειδή στην χώρα μας και αν δεν έχουμε νέα, φροντίζουμε να τα παράγουμε. Έτσι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχε πρεμιέρα το νέο βιβλίο του τέως Υπουργού Οικονομικών κ. Βαρουφάκη με έναν τίτλο από κάτι που είπε κάποτε η Christine Lagarde «Adults in the room».

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εξιτάρει περισσότερο είναι η απωθημένη φοβία του ελλοχεύοντος πραξικοπήματος, μόνο που δεν είναι δυνατόν αυτό να συνέβαινε τον Ιούνιο του 2015 και μετά από τα capital controls, στις εκλογές όμως του Σεπτεμβρίου, το Κυβερνών κόμμα να κερδίζει και πάλι τις εκλογές.

Κάτι άλλο που ήταν άξιο προσοχής το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η πρόταση – λύση των τραπεζών σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Εναλλακτικά ο οφειλέτης, μπορεί να παραδώσει το ενυπόθηκο ακίνητο αντί η τράπεζα να κάνει διάφορες προτάσεις εξόφλησης έστω και των οφειλόμενων τόκων, που συνήθως δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Φυσικά, τα κόκκινα δάνεια μπορούν να μεταβιβαστούν σε distress funds σε εξευτελιστική τιμή, αλλά αυτό βέβαια θα σημάνει και εγγεγραμμένες ζημίες για την τράπεζα και συνεπώς πιθανή υποχρέωση για αυξήσεις κεφαλαίων, κάτι που σήμερα μοιάζει με ανέκδοτο. Φυσικά το ερώτημα είναι τι θα κάνει μία τράπεζα ένα πλήθος στείρων εισοδηματικά ακινήτων, δύσκολα μεταβιβάσιμων και επί πλέον κοστοβόρων επειδή αν μη τι άλλο θα πρέπει να καταβάλει και τον αναλογούντα ΕΝΦΙΑ. Ίσως τίποτα, αλλά οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ιδρύματος δεν θα εμφανίζουν τα κρυμμένα προβλήματα του ενεργητικού τους.

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο με ΦΕΚ Β΄2556 η ΠΟΛ.1110/2017 με θέμα « α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του Ν.4446/2016 (Α'240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης».

Η εγκύκλιος διαταγή περιέχει πέντε άρθρα τα οποία αναφέρονται:

 • Άρθρο 1. Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του Ν.4446/2016
 • Άρθρο 2. Ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής οφειλής ή απώλειας ρύθμισης για δηλώσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του Ν.4446/2016
 • Άρθρο 3. Ρύθμιση ειδικών ζητημάτων μη καταβολής οφειλής ή απώλειας ρύθμισης για δηλώσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4446/2016
 • Άρθρο 4. Άρση επιβληθέντων μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου επί υποβολής δηλώσεων
 • Άρθρο 5. Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για τις δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1112/21.7.2017 εγκύκλιος διαταγή της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69, 71 και 83 του Ν.4472/2017». Με την εγκύκλιο, δίνονται οδηγίες για τα προαναφερθέντα άρθρα του νόμου, ως εξής:

 • Καταργείται η μείωση φόρου, από 1/1/2017, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4172/2013, ήτοι 10% για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες θα συνυπολογίζονται και θα συμπεριλαμβάνονται με τις λοιπές δαπάνες.
 • Καταργείται η μείωση του φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις κατά ποσοστό 1,5%, η οποία διενεργείται κατά την παρακράτηση του φόρου, για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής.
 • Καταργείται η έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή.
 • Ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και για τις νομικές οντότητες. Το πιο πάνω εισόδημα στην περίπτωση των φυσικών προσώπων θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του Ν.4172/2013.
 • Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπενθυμίζεται ότι το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., καθώς τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται σε κάθε περίπτωση έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1113/24.7.2017 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Κοινοποίηση της αριθ.181/2017 γνωμοδότησης του Α1 Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ευθύνη φυσικών προσώπων, που κατά την απορρόφηση ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 είχαν στη διοίκηση της απορροφώσας εταιρείας κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του Ν.2238/1994, είτε πριν είτε μετά από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και Φ.Π.Α. που προέκυψαν από δραστηριότητα και υποχρεώσεις της απορροφηθείσης εταιρείας και βεβαιώθηκαν σε βάρος της απορροφώσης εταιρείας». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθ.181/2017 γνωμοδότηση του Α1 Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση απορροφήσεως ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη ημεδαπή εταιρεία, τα φυσικά πρόσωπα που είχαν στη διοίκηση της απορροφώσης εταιρείας κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του Ν.2238/1994, είτε πριν είτε μετά από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, δεν είναι συνυπόχρεα με την απορροφήσασα εταιρεία για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ, οι οποίοι, κατόπιν ελέγχου που ενεργήθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης, προέκυψαν από δραστηριότητα και υποχρεώσεις της απορροφηθείσης εταιρείας, προσδιορίσθηκαν με εξωλογιστικό τρόπο και βεβαιώθηκαν σε βάρος της απορροφώσης εταιρείας».

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1115/24.7.2017 με θέμα «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του Ν.4446/2016 (Α΄ 240)». Επιγραμματικά:

 • Η νέα εγκύκλιος διαταγή αποτελεί συνέχεια της ΠΟΛ.1009/19.1.2017 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων 57 έως 61 του Ν.4446/2016.
 • Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει δήλωση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4446/2016 δύναται να υποβάλει νέα τροποποιητική (συμπληρωματική) δήλωση, χρεωστική ή μηδενική, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επικαλούμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού.
 • Δεν δύναται να υποβληθεί εκ των υστέρων τροποποιητική (ανακλητική) δήλωση φορολογίας με σκοπό την επιστροφή καταβληθέντος φόρου.
 • Δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές πιστωτικές δηλώσεις.
 • Δύνανται να υπαχθούν στην ρύθμιση, μεταξύ άλλων, και οι εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 αναφορικά με τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο.
 • Δύναται να υποβληθεί εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4446/2016, ούτως ώστε να δηλωθούν ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή, χωρίς ωστόσο τα εν λόγω ποσά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος (σχετ. η ΠΟΛ.1076/2015 εγκύκλιος). Τα ποσά αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994 ή την περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4172/2013, κατά περίπτωση, για τα επόμενα έτη (από το έτος υποβολής της δήλωσης και μετά).
 • Υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται το πραγματικό γεγονός της δωρεάς ή της γονικής παροχής (π.χ. αναλήψεις και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δικαιολόγηση της πηγής προέλευσης των σχετικών κεφαλαίων (σχετ. η ΠΟΛ.1033/2013 εγκύκλιος).
 • Η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 57 δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης (όπως δηλώσεις παύσης εργασιών), δεν αποκαθιστά παραβάσεις όπως αυτές της μη διαφύλαξης βιβλίων, στοιχείων ή ΦΗΜ, μη προσκόμισης βιβλίων, κ.λπ., για τις οποίες επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις.
 • Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4446/2016, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση φορολογικών παραβάσεων, διότι η φορολογητέα ύλη έχει ήδη περιληφθεί στη φορολογική δήλωση του υπόχρεου.
 • Στις περιπτώσεις που η φορολογητέα ύλη του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου έχει προσδιοριστεί από τον έλεγχο με αντικειμενικό/εξωλογιστικό τρόπο, εφόσον με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις του Ν.4446/2016 αποκαθίστανται πλήρως οι φορολογικές παραβάσεις μέσω της δηλωθείσας φορολογητέας ύλης, τότε και μόνο δεν διενεργείται αντικειμενικός/εξωλογιστικός προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 της ΠΟΛ 1006/06-01-2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 • Στις περιπτώσεις που υφίστανται οριστικές καταλογιστικές πράξεις προστίμων (π.χ. Α.Ε.Π./Π.Ε.Π. του Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ.) ή πράξεις που εκκρεμούν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια και για τις σχετικές υποθέσεις δεν έχει ακόμα διενεργηθεί έλεγχος στις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές (Εισόδημα-Φ.Π.Α. κλπ) υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή δηλώσεων χωρίς να θίγονται οι ήδη εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις προστίμων.
 • Για υποθέσεις Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α., οι οποίοι έχουν λάβει επιστροφή φόρου χωρίς να το δικαιούνται και για τις οποίες διενεργείται έλεγχος, είναι δυνατή η αποκατάσταση της φορολογητέας ύλης στο πλαίσιο του Ν.4446/2016, μέσω υποβολής έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1066/2013.
 • Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων όπως ορίζονται με τις διατάξεις της περ. α΄ των παρ. 3 και 4 του άρθρου 58 του Ν.4446/2016 άρχονται από την ημερομηνία κατά την οποία ο φορολογούμενος έχει λάβει αποδεδειγμένα γνώση της εκδοθείσας εντολής ελέγχου.
 • Σε περίπτωση που με αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών ακυρώνονται οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και προστίμων για τυπικές πλημμέλειες και η σχετική υπόθεση αναπέμπεται στη Φορολογική Διοίκηση για επανάληψη διαδικασίας, εφόσον εκδοθεί εντολή ελέγχου σε εκτέλεση των αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών, είναι δυνατή η υπαγωγή των υποθέσεων αυτών στις διατάξεις της ρύθμισης των άρθρων 57 έως 61 του Ν.4446/2016, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης (π.χ. απόφαση για επανάληψη διαδικασίας σε πρόστιμο Κ.Β.Σ. για λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ενώ οι καταλογιστικές πράξεις στην φορολογία εισοδήματος & Φ.Π.Α. εκκρεμούν στο δικαστήριο καθιστά την σχετική υπόθεση μη υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57-61 του N.4446/2016).

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1114/24.7.2017 με θέμα «Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος (foundation)». Επισημαίνουμε σημεία της εγκυκλίου διαταγής, ως εξής:

 • Τα εμπιστεύματα στερούνται νομικής προσωπικότητας και είναι θεσμοί Αγγλοσαξονικού δικαίου
 • Ο εμπιστευματούχος αποκτά την περιουσία του ιδρυτή διακριτά από τη δική του περιουσία και οφείλει να τη διατηρεί και να την αποδίδει σύμφωνα με τους όρους του εμπιστεύματος.
 • Το «ίδρυμα» (foundation) αποτελεί παρεμφερή με το trust θεσμό, που προσφέρει στον ιδρυτή του δυνατότητες διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας του είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, προς όφελος κάποιων προσώπων.
 • Η λειτουργία του ιδρύματος διέπεται από το καταστατικό του, καθώς και εσωτερικούς κανονισμούς.
 • Με τις διατάξεις της περ. ζ’ του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων υπόκεινται οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις (του άρθρου 45).
 • Για τη διαπίστωση του εάν το αλλοδαπό εμπίστευμα ή ίδρυμα έχει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του ΚΦΕ.
 • Τα τυχόν εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που αποκτούν στην Ελλάδα οι ως άνω αλλοδαπές νομικές οντότητες (ιδρύματα και trusts) φορολογούνται με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, δηλαδή ενεργείται παρακράτηση φόρου (15% ή 20%, κατά περίπτωση), με την οποία επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, στο βαθμό που αυτές δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (σχετ. η ΠΟΛ.1042/2015).
 • Στην περίπτωση που το εμπίστευμα/ίδρυμα είναι φορολογικός κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ., έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης που ισχύει, ενώ σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας.
 • Το αλλοδαπό εμπίστευμα (trust) και το αλλοδαπό ίδρυμα (foundation) αποτελούν, με βάση τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), νομικές οντότητες, οι διανομές κερδών προς τους ιδρυτές - δικαιούχους αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, αποτελούν εισόδημα από μερίσματα.
 • Όταν οι διανομές γίνονται προς πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που έχουν εισφέρει κεφάλαια στις εν λόγω οντότητες (δηλαδή σε τρίτα ωφελούμενα πρόσωπα), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας κληρονομιών ή δωρεών (αναλόγως εάν διενεργούνται μετά το θάνατο του ιδρυτή ή εν ζωή αυτού).
 • Δεδομένου ότι ούτε πριν ούτε μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 η εισφορά κεφαλαίων σε εμπίστευμα ή ίδρυμα συνιστούσε τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, συνάγεται ότι το φυσικό πρόσωπο, ιδρυτής αλλοδαπού εμπιστεύματος ή ιδρύματος δεν βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου (τεκμήριο).
 • Κατά την εισφορά περιουσιακών στοιχείων στο trust από τον ιδρυτή δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση δωρεάς στο πρόσωπο του εμπιστευματούχου

Με την εγκύκλιο 83942/27-7-2017 δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την απόκτηση POS.

Επιτηδευματίες με συναλλαγές αποκλειστικά σε επιχειρήσεις

Συγκεκριμένα διευκρινίζεται σχετικά με τους επιτηδευματίες που πωλούν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις ότι «η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/2017 ΚΥΑ». Με τη φράση αυτή δίνεται σαφής ερμηνεία για το θέμα που με προηγούμενο άρθρο του e-forologia (Εξαίρεση υποχρέωσης χρήσης POS για συναλλαγή αποκλειστικά προς επιχειρήσεις) είχε επισημανθεί και ταυτόχρονα δίνεται απάντηση στο ΟΕΕ όπως την είχε ζητήσει.

ΚΑΔ υπόχρεων

Όσον αφορά το θέμα που προκάλεσε προβληματισμό σχετικά με τον ΚΑΔ που αναφερόταν ως κύριος στην Αρ. Πρωτ. 45231/2017, διευκρινίζεται ότι ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, κάθε δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της εν λόγω ΚΥΑ και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS εφόσον συναλλάσσεται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Αποδεκτά μέσα πληρωμών

Σχετικά με τα αποδεκτά μέσα πληρωμών διευκρινίζεται ότι ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ' αποστάσεως). Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-Banking).

Προθεσμία συμμόρφωσης

Σχετικά με την προθεσμία συμμόρφωσης στις σχετικές διατάξεις αναφέρεται ότι η προθεσμία συμμόρφωσης ορίζεται στις 27-07-2017. Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 27-06-2017 έως 27-07-2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 27η Αυγούστου 2017. Τέλος, όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 27η Ιουλίου 2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη τους.

Πρόστιμα

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:

α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου,

β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

Το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως, απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου.

Δόθηκε στη δημοσιότητα, τροπολογία – προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/881 και άλλες διατάξεις». Τίτλος: «Διατάξεις αρμοδιότητας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». Επιγραμματικά το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει:

 • Απαλλαγή από τον φόρο κερδών από τυχερά παίγνια για τους τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Ν.4446/2016.
 • Επί εκκρεμών κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου υποθέσεων ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.
 • Επειδή δεν υπήρξε έγκαιρη ταυτοποίηση των κωδικών του εντύπου Ε1 037 – 038 σχετικών με τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, από 1.8.2017 μέχρι 31.10.2017, χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπρόθεσμου υποβολής.
 • Για το τρέχον φορολογικό έτος, η πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.
 • Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και μετά.

Η εβδομάδα πριν την μεγάλη έξοδο των εκδρομέων τέλειωσε με μια «επιτυχία» της Κυβέρνησης, μιλάμε φυσικά για την έξοδο στις αγορές. Μερικά σημεία που πρέπει να παρατηρήσουμε.

 • Αντλήθηκαν 3 δις. ευρώ, εκ των οποίων το «νέο χρήμα», είναι σχεδόν τα μισά. Τα άλλα μισά αναφέρονται σε αντικατάσταση του παλιού πενταετούς ομολόγου
 • Το επιτόκιο κυμάνθηκε στο 4,625%, 0,3% μικρότερο από το επιτόκιο του 2014
 • Η Ελλάδα ζητούσε 4 δις. Τελικά προσφέρθηκαν 6,5 δις. εκ των οποίων όπως προαναφέρθηκε, αντλήθηκαν τα 3 δις. Ενδιαφέρον θα είχε να μάθουμε το οριακό επιτόκιο το οποίο ζητήθηκε.
 • Η Πορτογαλία, όντας σε μνημόνιο από το οποίο βγήκε και με μια οικονομία του ιδίου βεληνεκούς με την δική μας, δανείζεται με επιτόκιο 1,10% έως 1,20%. Η Κύπρος δανείζεται με 1,7%.
 • Το αντίστοιχο επιτόκιο στην Γερμανία είναι -0,186%.
 • Τα αντληθέντα ποσά θα επιφέρουν οφειλόμενους ετήσιους τόκου γύρω στα 130 εκ ευρώ.

Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε με την εβδομάδα που πέρασε, ελπίζοντας οι εβδομάδες του Αυγούστου που έρχονται να έχουν ελάχιστα φορολογικά και εργατικά νέα και σε κάθε περίπτωση καλά.

Το υπόλοιπο του καλοκαιριού, όλη η χώρα θα είναι γεμάτη από συναυλίες, και σε αντίθεση με τον κατάλογο του NAMMOS, που το τραπέζι έκλεινε με 10.000 ευρώ, σε υπαίθριο θεατράκι, με φελιζόλ για μαξιλαράκι (0,5 λεπτά του ευρώ από πλανόδιο Ρομά χωρίς PoS), φιστίκια από επίσης πλανόδιο έναντι 1 ευρώ με τις ίδιες προϋποθέσεις και μπύρα από το κυλικείο έναντι 4 ευρώ, θα νιώσουμε την καλοκαιρινή αύρα και διάθεση. Συνολικό κόστος με εισιτήριο δέκα ευρώ, περίπου δέκα πέντε κιμπάρικα.

Καλό Καλοκαίρι, υπέροχες διακοπές και καλή συνάντηση στο τέλος του Αυγούστου.

 

 
 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου