Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 03 Φεβ 2018
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση


Φλεβάρης πλέον. Κάπου εδώ τελειώνει σιγά – σιγά και ο χειμώνας, εφέτος τα πάντα είναι νωρίς, η καθαρά Δευτέρα σχεδόν έφτασε και το Πάσχα απέχει μόνο μερικές εβδομάδες. Ο χειμώνας μας κούρασε, ουσιαστικά και μεταβατικά και περιμένουμε την εποχή της Ελλάδας, το καλοκαίρι.

Η εβδομάδα που πέρασε δεν ξεκίνησε με φορολογικά, εργατικά και λοιπά νέα. Σημαίνον ζήτημα η διαφαινόμενη λύση του Σκοπιανού και η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Αν και δεν υπάρχει πολιτική συμφωνία, πάντοτε ευχόμαστε το καλύτερο.

Από τα πολύ ενδιαφέροντα που διαβάσαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε: Να απαλλαγούν από την ακίνητη περιουσία τους επιδιώκουν αρκετοί ιδιοκτήτες, καθώς σε σχέση με το ποσοστό ιδιοκατοίκησης που ίσχυε το 2006, δώδεκα χρόνια αργότερα, εμφανίζεται σαφώς διαφοροποιημένο. Αιτία είναι οι φόροι που βαρύνουν την ακίνητη περιουσία, σε συνδυασμό με το σύνολο των υποχρεώσουν, τις οποίες καλούνται να φέρουν εις πέρας τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από την Κάπα Research για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώθηκε από 81,6 % το 2006 σε 73,9 % το 2018 (-7,7 ποσοστιαίες μονάδες). Επίσης, περισσότεροι εκείνοι που θεωρούν ότι είναι πιο συμφέρον να νοικιάζει κανείς κατοικία (49 %) από το να διαθέτει ιδιόκτητη (42,1 %) ενώ έξι στους δέκα ιδιοκτήτες κρίνουν ότι είναι ασύμφορο να διαθέτει κανείς ακίνητα για να τα νοικιάζει.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Κάπα Research για λογαριασμό της ΠΟΜΙΔΑ και παρουσιάστηκε το Σάββατο που μας πέρασε στην ιστορική αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, παρουσία πλήθους ιδιοκτητών και στελεχών της ΠΟΜΙΔΑ από όλη τη χώρα, εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κτηματαγοράς. Να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην αρνητική επιρροή του ΕΝΦΙΑ πάνω στην Ιδιοκτησία και υπογράμμισε πως μέσα στην κρίση αυτό ήταν ένα μέτρο έκτακτο, διαβεβαίωσε ότι όλοι μαζί «θα καταφέρουμε να επιφέρουμε αυτή την αλλαγή στη φορολογία των ακινήτων, διότι είναι ανάγκη για την ίδια μας την Οικονομία. Όταν θα μπορέσει ξανά η ατομική ιδιοκτησία να λειτουργήσει ως δικαίωμα πλήρως, η θετική επιρροή και στην ίδια την Οικονομία, θα είναι καθοριστικής σημασίας», ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος.

Από τα αμιγώς φορολογικά και εργατικά. Με το νόμο υπ΄αριθμ. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14/30-01-2018) που δημοσιεύθηκε την Τρίτη σε ΦΕΚ, δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του φόρου διαμονής στα ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα. Πιο συγκεκριμένα, ο φόρος διαμονής βαρύνει αποκλειστικά τον διαμένοντα στο ξενοδοχειακό κατάλυμα, διαμέρισμα ή δωμάτιο και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του και πριν την αποχώρησή του από αυτό. Επίσης, ο φόρος διαμονής επιβάλλεται με έκδοση ξεχωριστού παραστατικού και δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.. Ο φόρος εισπράττεται από την επιχείρηση και αποδίδεται από αυτήν στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την είσπραξή του.

Δημοσιεύθηκε η με Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.5472/128 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016». Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση γνωστοποιείται ότι στο ΦΕΚ Α85/12-5-2016 έχει δημοσιευθεί ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιχνιδιών και άλλες διατάξεις». Με την διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του εν λόγω νόμου, παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%. Ειδικότερα για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 γνωρίζονται τα εξής:

1. Έκταση - πεδίο εφαρμογής. Στο πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης διάταξης υπάγονται, τα πρόσωπα του αρ. 39 του Ν.4387/2016, καθώς και εκείνα της ΥΑ Φ11321/59554/2170/30.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4569).

2. Απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης. Μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή των ανωτέρω ασφαλισμένων στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου, είναι η συμπλήρωση συνολικά 40 ετών ασφάλισης, η συμπλήρωση των οποίων κρίνεται αυτοτελώς ανά κλάδο ασφάλισης.

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1014/29.1.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν.4446/2016». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

Με τις νέες διατάξεις, οι οποίες έχουν εφαρμογή για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ορίζεται ότι σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.

Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων ετών, οι οποίες μεταφερόμενες (συμψηφιζόμενες) με τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους συνεπάγονται ζημιογόνο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα, μέσα στην ίδια χρήση, πραγματοποιείται και διανομή κερδών θα πρέπει τα προς διανομή ποσά να φορολογούνται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, ξεχωριστά (αυτοτελώς). Το ποσό των κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που δεν έχουν υπαχθεί σε φορολόγηση προστίθεται στις μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες.

Με βάση τις νεότερες διατάξεις, από 1/1/2017 και μετά οι φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων δεν μπορούν να συμψηφισθούν με αφορολόγητα αποθεματικά για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, όπως αυτά που έχουν σχηματισθεί με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων καθώς και αποθεματικά του Ν.2238/1994 τα οποία ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013. Οι ζημίες αυτές διατηρούνται και μεταφέρονται στο επόμενο φορολογικό έτος με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν.4172/2013, ενώ τα προαναφερθέντα αποθεματικά φορολογούνται ξεχωριστά, μη συναθροιζόμενα με τις ζημίες αυτές.

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη η κλήρωση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές με κάρτες και άλλες μορφές ηλεκτρονικού χρήματος που έκαναν οι φορολογούμενοι τον Δεκέμβριο του 2017. Οι 1.000 τυχεροί φορολογούμενοι κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης αναρτήθηκαν ήδη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr. Για όσους δεν κερδίσατε… συνεχίστε να καταναλώνετε.

Την Τρίτη, άνοιξε πλέον η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης για ρύθμιση χρεών σε 12 μηνιαίες δόσεις, πριν αυτές να βγουν ληξιπρόθεσμες. Η εφαρμογή του TAXISNET αφορά οφειλές που ακόμη δεν έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες, με στόχο να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες να χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Σύμφωνα με το νόμο, όποιος καθυστερήσει από 1η Ιανουαρίου 2018 να πληρώσει ρυθμισμένη ή βεβαιωμένη οφειλή μία ημέρα από τη λήξη της βγαίνει αυτόματα από τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Μέχρι σήμερα δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για ρύθμιση χρέους προς την Εφορία σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις βάσει του Ν.4152/2013 υπήρχε μόνο εφόσον το χρέος αυτό είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1016/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης Intrastat».

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 448/Γ4- 80/16.01.2018 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1/1/2018 έως 31/12/2018, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat, διαμορφώνονται ως εξής:

α) Εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) για τις αφίξεις και

β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) για τις αποστολές.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat για ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών που πραγματοποιούνται το έτος 2018 εφόσον, κατά το έτος 2017 οι συνολικές συναλλαγές ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών υπερέβησαν τα ανωτέρω στατιστικά κατώφλια του έτους 2018, ή στην περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές συναλλαγές ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών που πραγματοποιούνται κατά το έτος 2018 υπερβούν τα κατώφλια αυτά.

Στα 101,8 δισ. ευρώ ανήλθαν τα παλαιά και νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τον Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2017 το «παλιό ληξιπρόθεσμο χρέος» (προ του 2017) μειώθηκε στα 88,9 δισ. ευρώ, έναντι 89,1 δισ. ευρώ το Νοέμβριο. Αντίθετα το «νέο ληξιπρόθεσμο χρέος» αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2017 και διαμορφώθηκε στα 12,9 δισ. ευρώ, έναντι 11,6 δισ. ευρώ το Νοέμβριο. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει φτάσει τα 4,068 εκατομμύρια, αριθμός που είναι μειωμένος κατά 138.260 φορολογουμένους σε ένα μόλις μήνα.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το με Αριθ. Πρωτ. Σ93/1/169196 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα «Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία αντιμετώπιση των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων ως προς το ζήτημα της δυνατότητας ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων και σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 12420/19-11-2010 εγγράφου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχετ. το με αρ. πρωτ. Σ82/2/28-03-2014 Γ.Ε. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), επισημαίνονται τα εξής:

1. Κατά γενική αρχή του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία ισχύει επί δικαιώματος συνταξιοδοτήσεως, το σχετικό δικαίωμα κρίνεται, κατ’ αρχήν, με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως συνταξιοδότησης, εκτός αν, μέχρι να κριθεί οριστικά το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εκδοθεί ευμενέστερος νόμος για τον ενδιαφερόμενο, οπότε εφαρμόζεται ο ευμενέστερος νεότερος νόμος (Σ.τ.Ε. 3775/2006, 1297/2004,4776/1998, 1176/1992, 1007/1990).

2. Μεταξύ των περιπτώσεων κατά τις οποίες κάμπτεται η αρχή περί απαγόρευσης της ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων είναι και εκείνη της μεταβολής της νομοθεσίας, που δεν ελήφθη υπόψη κατά το χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης (βλ. σελ. 3 του ως άνω Γ.Ε.).

3. Κατόπιν των ανωτέρω μπορεί να γίνει δεκτή η δυνατότητα επανόδου της υπηρεσίας προς επανεξέταση υπόθεσης που έχει οριστικοποιηθεί στην περίπτωση κατά την οποία έχει συντελεστεί μεταβολή της νομοθεσίας που δεν ελήφθη υπόψη μέχρι να κριθεί οριστικά το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επήλθε μεταβολή της νομοθεσίας ενώ η υπόθεση βρισκόταν σε εκκρεμότητα και η μεταβολή αυτή δεν ελήφθη υπόψη κατά το χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης, είναι δυνατή η ανάκληση της διοικητικής πράξης προκειμένου το αίτημα να εξεταστεί με τις νέες διατάξεις εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες για τον ασφαλισμένο και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους του. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές η έναρξη συνταξιοδότησης τοποθετείται στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διάταξης.

Δημοσιεύτηκε το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/1.2.2018 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4172/2013». Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, ορίζεται ότι:

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4172/2013 ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης ενός οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος.

Κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, από τις εν λόγω διατάξεις εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως 12.000 ευρώ.

Με την ΠΟΛ. 1045/2017 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι από 1/1/2016 η παροχή σε είδος, δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πραγματικής δαπάνης του οχήματος για την παραχωρούσα επιχείρηση, αλλά μόνο για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος.

Όσον αφορά σε κοινόχρηστα οχήματα, ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ αυτών, τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο ή ομάδες υπαλλήλων, αλλά διατίθενται από την επιχείρηση με σκοπό να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το προσωπικό της, ως αναγκαίο μέσο για τη διεκπεραίωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4172/2013, δεδομένου ότι τα εν λόγω οχήματα δεν έχουν παραχωρηθεί από την εργοδότρια επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν συνιστούν για τον εργαζόμενο παροχή σε είδος.

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1017/1.2.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του Ν.Δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α'5/17.1.2018) και συναφή θέματα». Η εγκύκλιος περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Τροποποιήσεις στο Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) μετά το Ν.4512/2018

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση κατάταξης απαιτήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση (977 Α ΚΠολΔ) και την πτώχευση (156 Α Πτωχευτικού Κώδικα)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της ΠΟΛ.1011/2018 (ΦΕΚ Β 63/18.1.2018)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διαδικασία μείωσης τιμής πρώτης προσφοράς στους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμούς κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1029/2017 εγκυκλίου, γνωρίζονται τα εξής:

1. Με την ως άνω εγκύκλιο αντιμετωπίστηκε η περίπτωση σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) όπου ο δικαιοπάροχος τυγχάνει να είναι και προμηθευτής των πωλούμενων εμπορευμάτων. Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι οι κάθε είδους καταβολές δικαιωμάτων προς τον δικαιοπάροχο (franchisor) – προμηθευτή, είτε για μισθώματα για τη χρήση δικαιωμάτων είτε για τη χρήση των επωνυμιών των εμπορευμάτων που λαμβάνει από τον ίδιο, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του δικαιοδόχου (franchisee) μέσω του κόστους πωληθέντων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν.4172/2013, καθόσον η καταβολή των υπόψη ποσών εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ δύο ανεξαρτήτων επιχειρήσεων με σκοπό την πώληση συγκεκριμένου τύπου προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες (σύμβαση franchising). Για τον σκοπό αυτό, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι δεν είναι δυνατή η έκπτωση των αντίστοιχων δαπανών σε περίπτωση έκδοσης χωριστού στοιχείου για τα δικαιώματα αυτά, καθόσον στην περίπτωση αυτή θα υπήρχε το ενδεχόμενο διπλής έκπτωσης, τόσο κατά τον χρόνο καταβολής των δικαιωμάτων όσο και κατά τον χρόνο πώλησης των εμπορευμάτων μέσω του κόστους πωληθέντων.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση μία εταιρεία που εμπορεύεται προϊόντα τα οποία προμηθεύεται τόσο από προμηθευτές (δικαιοπάροχους) προς τους οποίους καταβάλλει δικαιώματα όσο και από τρίτους, οι καταβολές των δικαιωμάτων εκπίπτουν κατά τον χρόνο πώλησης των εμπορευμάτων μέσω του κόστους πωληθέντων.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποια εμπορεύματα αντιστοιχούν οι καταβολές δικαιωμάτων και σε ποια όχι. Ωστόσο αν αυτό δεν είναι εφικτό και οι εν λόγω καταβολές δεν έχουν ενσωματωθεί εν τέλει στο κόστος πωληθέντων, τα ποσά που εμφανίζονται σε τυχόν χωριστά τιμολόγια θα εκπίπτουν με βάση τις γενικές διατάξεις των άρθρων 22 και 23 περί έκπτωσης των δαπανών.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ΠΟΛ. 1015/30.01.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις του άρθρου 53 του N.4389/2016 (Α΄94).».

Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζεται η διαδικασία επιβολής και απόδοσης του φόρου διαμονής, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου αυτού, το υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του «ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4389/2016 (94 Α΄), όπως ισχύουν.

Δεύτερη μέρα του Φλεβάρη και άλλη μια εργασιακή εβδομάδα τέλειωσε. Κλείνοντας το άρθρο αυτής της εβδομάδας, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε κάτι που τα τελευταία χρόνια δεν σταματήσαμε να συζητάμε. Ότι δηλαδή η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων εξαντλείται με ταχείς ρυθμούς. Ασχολούμενοι μόνο με τα φυσικά πρόσωπα και σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε το 2017 στο 67,86% έναντι 68,62% που ήταν το 2016. Ανεξάρτητα με τις όποιες πιέσεις των πιστωτών, ένα είναι σίγουρο ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν πως αν ξεπεραστεί ένα οριακό σημείο φορολογίας που δυστυχώς κανένας δεν γνωρίζει εκ των προτέρων, το θέμα θα μετατραπεί σε βαθιά κοινωνικό με τις αντίστοιχες εθνικές επιπτώσεις.

Δεν θέλουμε να είμαστε απαισιόδοξοι, άλλωστε δεν ταιριάζει στη χώρα μας. Η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού της εβδομάδας που έρχεται είναι η συνέχιση, έστω και με κάποια προβλήματα, των διαπραγματεύσεων για τη λύση του προβλήματος των Σκοπίων και η οικονομία που φαίνεται να σταθεροποιείται. Φυσικά, γεγονός στην Αθήνα θα είναι το συλλαλητήριο και όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι μεγαλειώδες και ειρηνικό.

Στο πρώτο όμορφο Σαββατοκύριακο του Φλεβάρη, ότι και αν κάνετε, όπως και αν αποφασίσετε να το περάσετε, να είναι πανέμορφο για όλους σας.

πηγη:www.e-forologia.gr

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου