Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 13 Απρ 2018
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. Χρόνια καλά με υγεία και λιγότερα προβλήματα για τον καθένα ξεχωριστά αλλά και για τη χώρα μας. Ο χρόνος τρέχει γρήγορα και μετά το Πάσχα, έφθασε και ο «καιρός των δηλώσεων». Ανοίγει από στιγμή σε στιγμή η σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, τα λογιστικά γραφεία θα γίνουν και πάλι χώρος συνάθροισης πλήθος κόσμου και εκατοντάδες ερωτήσεις θα απαντηθούν σχετικά με τον κάθε κωδικό και το πώς κάποιος μπορεί να αποφύγει το λάθος το οποίο στις μέρες μας κοστίζει πολύ.

Κάτι που αξίζει να ασχοληθούμε είναι το συνταξιοδοτικό πρόβλημα της χώρας μας, δεδομένου ότι ένας εργαζόμενος καλύπτει πλέον δύο συνταξιούχους. Το πλήθος των συνταξιούχων στη χώρα μας ανέρχεται σε 2.580.925. Με βάση την τελευταία έκθεση του Φεβρουαρίου του 2018, πληρώθηκαν συνολικά 4.488.365 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.848.208 ήταν κύριες, οι 1.233.978 επικουρικές και 406.179 μερίσματα. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 723,06€, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 171,86€ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,99€ διαμορφώνοντας έτσι το μέσο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 895,53€. Ας ελπίσουμε σε αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, επειδή η παρούσα κατάσταση με την ανεργία στο 20,6%, πάνω από 500 χιλιάδες Έλληνες σε παραγωγική ηλικία να έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και πολλές πλέον συμβάσεις εργασίας να αφορούν ημιαπασχόληση, η λύση του συνταξιοδοτικού γρίφου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, έως αδύνατη.

Μιας και μιλάμε για συνταξιοδοτικά που έπονται κατ΄ ανάγκη των ασφαλιστικών, να θυμίσουμε πως στα 14 ευρώ κυμαίνεται το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα. Το ωριαίο κόστος εργασίας κυμάνθηκε από τα 4,9 έως τα 42,5 ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2017. Το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας που καταγράφηκε στη Βουλγαρία (4,9 ευρώ) και στη Ρουμανία (6,3 ευρώ), ενώ το υψηλότερο στη Δανία (42,5 ευρώ), το Βέλγιο (39,6 ευρώ), και το Λουξεμβούργο (37,6 ευρώ). Με μια άλλη οπτική, ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα αμείβεται τρεις φορές λιγότερο από ότι στην Δανία.

Από τα φορολογικά , εργατικά και οικονομικά δρώμενα της εβδομάδας που πέρασε, κατατέθηκε τη Δευτέρα νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις». Με το κατατεθέν νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ns Νοεμβρίου 2015 (ΕΕ L 271), σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, και καταργείται η ανάλογου περιεχομένου Οδηγία 2007/64/ΕΚ (L 337), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 3862/2010 (άρθρα 1-83).

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προστέθηκε διάταξη στο άρθρο 114 με την οποία παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2017 η υφιστάμενη και για το 2016 ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Περαιτέρω, με το άρθρο 119 του νομοσχεδίου, διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους διενεργείται αποκλειστικά από την Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του τέλους αυτού, θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τον καθορισμό του τύπου και το περιεχομένου της δήλωσης του περιβαλλοντικού τέλους και εντάσσεται το τέλος πλαστικών σακουλών μεταφοράς στο παράρτημα του ν. 4174/2013 (170 Α'). Η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη Φορολογική Διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2018.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXIS για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2017. Αυτό προκύπτει από σχετικές δηλώσεις της υφυπουργού Οικονομικών, κ. Αικατερίνης Παπανάτσιου στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η υφυπουργός ανέφερε ότι, μεταξύ άλλων, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Η κα. Παπανάτσιου, ανέφερε επίσης ότι μέχρι το τέλος Απριλίου θα ανακοινωθεί ο μεγαλύτερος όγκος των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων. Παράλληλα ανέφερε ότι η αύξηση των αντικειμενικών τιμών δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη και αύξηση του ΕΝΦΙΑ.

Δημοσιεύθηκε η με Αρ. Πρωτ.:40597 απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους με θέμα «Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017».

Στις 29 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 130060/27-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) «Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».

Με την παρούσα κοινοποιούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της ανωτέρω με υπ’ αριθμ. 130060/27-11-2017 ΚΥΑ.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1069/2018 με θέμα «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017».

Το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Παρόλα αυτά, κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου της δήλωσης δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορούν στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με βάση την εξής κατηγοριοποίηση:

α) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία

β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία

γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

δ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π. ή με βάση τα Ε.Λ.Π.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων έκαστου φορολογικού έτους, είναι ενεργοί και ισχύουν μόνο οι κωδικοί που ορίζονται στην αντίστοιχη Απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Με αυτή την τελευταία είδηση, θα κλείσουμε και την εργασιακή εβδομάδα που πέρασε, μικρή λόγω της Δευτέρας του Πάσχα και ράθυμη λόγω των μικρών ανοιξιάτικων διακοπών. Για την εβδομάδα που έρχεται, είμαστε πάντοτε σε αναμονή των εντύπων Ε1 και Ε2 (ειδικά του δεύτερου επειδή όλοι αναρωτιούνται πως θα δηλώσουν τα εισοδήματα από την οικονομία του διαμοιρασμού το 2017), την λειτουργία της αντίστοιχης πλατφόρμας για μισθώσεις μέσω Airbnb κλπ. και φυσικά την λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017.

Αν μπορείτε να ξεκλέψετε λίγες στιγμές για τον εαυτό σας, χαλαρώστε με τον τρόπο που ο καθένας από εσάς ξέρει, επειδή η περίοδος που έρχεται, αν μη τι άλλο προμηνύεται εξαντλητική εργασιακά. Καλό σας Σαββατοκύριακο.

πηγη: https://www.e-forologia.gr


 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου