Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 04 Μάι 2018
Οι κρυφοί κωδικοί του Ε1 για να βγούμε κερδισμένοι
Κλίκ για μεγέθυνση


Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Ο Μάιος εδώ και 4 ημέρες έχει έρθει, ενώ παράλληλα η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σιγά-σιγά μπαίνει σε μία σειρά. Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον νόμο είναι :

  • 2 Ιουλίου για τα φυσικά πρόσωπα.
  • 17 Ιουλίου για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία.
  • 29 Ιουνίου για όλα τα νομικά πρόσωπα.
  • 31 Δεκεμβρίου για όσους φορολογούμενους υποβάλλουν αίτηση για αλλαγή φορολογικής κατοικίας, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όσα ορίζει η ΠΟΛ. 1201/2017.
  • 31 Δεκεμβρίου όταν η δήλωση αφορά αποβιώσαντα φορολογούμενο και υποβάλλεται από τους κληρονόμους χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.

Τον τρόπο φορολόγησης, όπως και το αγαπημένο θέμα των τελευταίων ετών, που δεν είναι άλλο από το θέμα των τεκμηρίων διαβίωσης, λίγο πολύ τα έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα μας άρθρα.

Το σημερινό μας άρθρο θα το αφιερώσουμε στους «κρυφούς» κωδικούς του πίνακα 2 του εντύπου Ε1, όπου αναφέρονται ως πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία, όπως θα δούμε και παρακάτω, πολλές φορές δεν είναι μόνο πληροφοριακά, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκκαθάριση του φορολογούμενου, μειώνοντάς του πολλές φορές τον φόρο.

Ας τους δούμε λοιπόν κατά σειρά αναλυτικά:

Κωδικοί 327-328: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που υποβάλλουν για πρώτη φορά στη ζωή τους φορολογική δήλωση. Είναι πληροφοριακού χαρακτήρα, αλλά είναι αρκετά σημαντικοί, ώστε να ελέγχεται μελλοντικά η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με την πενταετή υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Κωδικοί 319-320: Είναι κωδικοί προ συμπληρωμένοι από τη φορολογική αρχή και συμπληρώνονται σε όσους έχουν ολοκληρώσει την αλλαγή φορολογικής κατοικίας και είναι πλέον κάτοικοι εξωτερικού. Το θέμα της αλλαγής φορολογικής κατοικίας το έχουμε αναλύσει σε παλαιότερο μας άρθρο.

Κωδικοί 015-016: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από τους αλλοδαπούς διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους, από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα, προκειμένου να μην εφαρμόζεται η διαδικασία των τεκμηρίων για αυτούς.

Κωδικοί 023-024: Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθούν οι κωδικοί όταν πρόκειται για φορολογούμενο ο οποίος εξαιρείται από την προσκόμιση αποδείξεων των κωδικών 049-050 και η έκπτωση φόρου του χορηγείται αυτόματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 16.3.δ του Ν.4172/2013.

Κωδικοί 013-014: Ο Κ.Φ.Ε. προβλέπει ότι τα τεκμήρια του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013 μειώνονται κατά 30% όταν ο φορολογούμενος είναι συνταξιούχος και έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του. Εάν οι κωδικοί δεν συμπληρωθούν, το σύστημα υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα χωρίς τη μείωση του 30% κι έτσι μπορεί ο φορολογούμενος να αντιμετωπίσει πρόβλημα τεκμηρίων.

Κωδικοί 017-018: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ατομική επιχείρηση που έκανε πρώτη έναρξη μετά την 1/1/2015 και ο ετήσιος τζίρος του 2017 δεν έχει ξεπεράσει τις 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος μειώνεται κατά 50%, άρα ο συντελεστής φορολογίας θα είναι 11%, αντί για 22%.

Κωδικοί 019-020: Οι κωδικοί αυτοί αφορούν τους ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 12.2.στ και η ΠΟΛ. 1047/2015 και συμπληρώνονται προκειμένου να εφαρμοστεί η κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνονται παράλληλα οι κωδικοί 049-050 προκειμένου να εφαρμόζεται η έκπτωση φόρου. Επίσης θα πρέπει το έντυπο Ε3 να συμπληρώνεται με τις ανάλογες διαδικασίες ώστε το ποσό εισοδήματος που προκύπτει να μεταφέρεται αυτόματα στους κωδικούς αυτούς.

Κωδικοί 027-028: Συμπληρώνεται από όσους φορολογούμενους διατηρούν εμπορική ατομική επιχείρηση και έχουν περάσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου να μην επιβάλλεται σε αυτούς το τέλος επιτηδεύματος. Ο κωδικός αυτός δεν αφορά όσους δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, τους λεγόμενους ελεύθερους επαγγελματίες. Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται, το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται κανονικά.

Κωδικοί 021-022: Ο κωδικός αυτός είναι προσυμπληρωμένος και αφορά φορολογούμενους που έχουν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες (Κωδικοί 037-038 επίσης προ συμπληρωμένοι), ενώ παράλληλα το 50% του ετήσιου εισοδήματος είναι από αυτήν τη δραστηριότητα, προκειμένου να εφαρμόζεται για το μέρος του εισοδήματος αυτού η έκπτωση φόρου του άρθρου 16.3.δ του Ν.4172/2013. Αυτονόητο είναι βέβαια ότι και σε αυτήν την περίπτωση, στη δήλωση συμπληρώνονται παράλληλα οι κωδικοί 049-050 προκειμένου να εφαρμόζεται η έκπτωση φόρου.

Κωδικοί 025-026: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3842/2010, όσοι διατηρούν ατομική επιχείρηση και ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, δικαιούνται έκπτωση φόρου μέσω της μείωσης κατά 20% του ετήσιου κέρδους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. Στην περίπτωση που τηρούνται όλα τα προαναφερόμενα, συμπληρώνεται ο ανάλογος κωδικός. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι επειδή υπάρχει μείωση εισοδήματος κι όχι άμεσα φόρου, αυξάνονται οι πιθανότητες να προκύψει πρόβλημα με τα τεκμήρια.

Κωδικοί 385-386: Στην περίπτωση που κάποιος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού σε χώρα της Ε.Ε., αλλά στην Ελλάδα αποκτά το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός του, συμπληρώνει τους εν λόγω κωδικούς προκειμένου να δικαιούται την έκπτωση φόρου του άρθρου 16.3.δ του Ν.4172/2013, αφού έχει συμπληρώσει σχετικά τους κωδικούς 049-050.

Κωδικοί 905-906: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους ανήκουν στην κατηγορία των ολικώς τυφλών ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, προκειμένου να έχουν ολική απαλλαγή φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα από μισθό και από σύνταξη. Το ποσοστό αναπηρίας θα πρέπει να πιστοποιείτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ( ΚΕΠΑ , υγειονομικές επιτροπές κ.λπ.) σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος.

Κωδικοί 913-914: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, αλλά δεν προέρχεται από βαριές κινητικές αναπηρίες. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται ολική έκπτωση φόρου για εισοδήματα από μισθούς και από συντάξεις, όμως τα εισοδήματα αυτά θα συνυπολογίζονται στο εισόδημα από το οποίο θα προκύπτει η εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Ν.4172/2013. Φυσικά και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει η σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κωδικοί 007-008: Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που φιλοξενούν στην οικία τους κάποιον άλλον φορολογούμενο, συμπληρώνοντας τον ΑΦΜ του φιλοξενούμενου και τους μήνες που τον φιλοξένησαν. Οι κωδικοί αυτοί δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν στην περίπτωση που ο φιλοξενούμενος συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα 8 της δήλωσης.

Θεωρήσαμε σωστό να αναφερθούμε σε κάποιους κωδικούς, στους οποίους μέχρι και σήμερα δε δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Είναι κωδικοί που σίγουρα δεν θα μας φέρουν επιστροφή, αλλά μπορούν να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση.

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώσω ότι με χθεσινή ανακοίνωση το Α21 θα ανοίξει για τους φορολογούμενους στα τέλη του μήνα. Αυτό και μόνο σημαίνει τουλάχιστον μια 20ήμερη καθυστέρηση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Το επισημαίνουμε γιατί στη λήξη των ημερομηνιών θα μας αναφέρουν ότι οι δηλώσεις ήταν ανοιχτές για πάνω από δύο μήνες… Να σημειώσουμε ακόμα, ότι κάποια ταμεία δεν έχουν ακόμη ανεβάσει τα αντίστοιχα στοιχεία.

πηγη:https://www.e-forologia.gr

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου