Το διαμετακομιστικό κέντρο αυτοκινήτων θα χρησιμοποιηθεί ως βάση τροφοδότησης με οχήματα όχι μόνον των χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αλλά και της Βόρειας Αφρικής. Ο δρόμος για την υλοποίηση της επένδυσης αυτής άνοιξε με την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς απλοποιούνται σοβαρά γραφειοκρατικής φύσης προβλήματα και με τη μελλοντική έναρξη διαδικασίας σύνδεσης της Βόρεια Μακεδονίας στην ΕΕ.