Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 20 Ιαν 2012

 

 

Ενάμιση χρόνο μετά την ψήφιση του Νόμου 3869/2010 για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά» και ενώ η ολοένα και βαθύτερη οικονομική κρίση αναγκάζει τους περισσότερους οφειλέτες να προσφύγουν στις ευνοϊκές διατάξεις του, η δημοσίευση των τεσσάρων πρώτων αποφάσεων που αφορούν υποθέσεις που χειρίστηκαν δικηγόροι του νομικού τμήματος της ΕΚΠΟΙΖΩ φέρνει χαμόγελα αισιοδοξίας στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες.

Οι εν λόγω αποφάσεις είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές αφού και στις τέσσερεις περιπτώσεις οφειλετών, τους οποίους εξωδικαστικά είχε συνδράμει η ΕΚΠΟΙΖΩ, οι αιτήσεις έγιναν δεκτές από τα αρμόδια Ειρηνοδικεία προβλέποντας μάλιστα στις τρεις από αυτές γενναίες διαγραφές χρεών.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση που κρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (αρ. απόφασης 178/Φ278/2011), η αιτούσα 62 ετών, άγαμη, συνταξιούχος αναπηρίας του Ι.Κ.Α., καλείται να καταβάλει σε συνολικό διάστημα 19 ετών το συνολικό ποσό των 54.000 ευρώ, έναντι συνολικών οφειλών 176.000 ευρώ, διαγράφεται δηλαδή το 70% των οφειλών της, ήτοι 122.000 ευρώ, ενώ παράλληλα προστατεύεται η κύρια κατοικία της που συνιστά και το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο. Ειδικότερα, η σύνταξή της ανέρχεται στα 928,59 ευρώ και βάσει της απόφασης υποχρεούται να καταβάλει 400 ευρώ μηνιαίως για τα τέσσερα πρώτα έτη και 193 ευρώ για τα υπόλοιπα 15 έτη. Σημαντικό στοιχείο της εν λόγω απόφασης είναι το γεγονός ότι ο μεγάλος δανεισμός της αιτούσας που αφορούσε αποκλειστικά καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες δεν θεωρήθηκε ότι συνιστά από μόνος του λόγος στοιχειοθέτησης δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία εξυπηρέτησης οφειλών, όπως πρότειναν με τις ενστάσεις τους οι πιστώτριες Τράπεζες.

Στη δεύτερη περίπτωση που κρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Πειραιώς (αρ. απόφασης 1/2012), ο αιτών ηλικίας 68 ετών, έγγαμος, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, χωρίς ακίνητη περιουσία με σύνταξη 1.328 ευρώ, καλείται να καταβάλει το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως σε διάστημα αποπληρωμής τεσσάρων ετών, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των οφειλών του, ύψους 121.000 ευρώ, δηλαδή διαγράφεται το 83,5% των οφειλών του.

Η τρίτη υπόθεση η οποία κρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας (αρ. απόφασης 699/2011), αφορούσε δανειολήπτρια ηλικίας 61 ετών, συνταξιούχο του Δημοσίου με σύνταξη 913,33 ευρώ και συνολικό ποσό οφειλών ύψους 67.500 ευρώ η οποία βάσει της απόφασης λαμβάνοντας υπόψιν την εισοδηματική της ικανότητα καθώς και του συζύγου της (συνταξιούχος με μηνιαίες αποδοχές 1.108,10 ευρώ) και την αξία της κύριας κατοικίας της (35.000 ευρώ), θα καταβάλει το σύνολο περίπου των οφειλών άτοκα σε διάστημα αποπληρωμής επτά ετών, τη στιγμή που πριν την υπαγωγή της στο νόμο έπρεπε να διαθέτει περίπου το σύνολο των αποδοχών της για να εξυπηρετεί τις οφειλές της. Ειδικότερα, τα πρώτα τέσσερα έτη θα καταβάλει το ποσό των 900 ευρώ μηνιαίως και τα υπόλοιπα τρία έτη το ποσό των 680 ευρώ μηνιαίως. Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο της απόφασης είναι ότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν χρειάστηκε η ρευστοποίηση δεύτερου ακινήτου που είχε στην κυριότητά της η αιτούσα.

Τέλος, με την υπ’ αρ. 24/Φ279/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ο αιτών, δημόσιος υπάλληλος, έγγαμος ηλικίας 61 ετών, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.615 ευρώ, και της συζύγου 300,00 και σύνολο οφειλών 257.531,47 ευρώ καλείται να καταβάλει το ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως για διάστημα τεσσάρων ετών και στη συνέχεια το ποσό των 495,83 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Με αυτόν τον τρόπο θα καταβάλει στους πιστωτές του το συνολικό ποσό των 107.500 ευρώ και θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των οφειλών του, δηλαδή από το ποσό των 150.031 ευρώ (ποσοστό διαγραφής οφειλών 60%), ενώ συγχρόνως προστατεύεται η κύρια κατοικία του που είναι και το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο. Αξιοσημείωτο δε στοιχείο της απόφασης είναι το γεγονός ότι οι πωλήσεις αγροτεμαχίων από τον αιτούντα την τελευταία τριετία δεν θεωρήθηκαν ότι αποδεικνύουν δολιότητά του, όπως ισχυρίστηκαν οι πιστωτές του, καθώς αποδείχθηκε ότι τα ποσά χρησιμοποιήθηκαν για εξόφληση των οφειλών του.

Σίγουρα οι παραπάνω αποφάσεις αποδεικνύουν ότι ο Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στο στάδιο της δικαστικής ρύθμισης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη ρύθμιση ή ακόμα και τη διαγραφή μεγάλου μέρους των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

Το ίδιο βέβαια δεν μπορεί να ειπωθεί για το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, το πρώτο στάδιο δηλαδή του εν λόγω Νόμου, που παραμένει προβληματικό. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πάγια τακτική των Τραπεζών να αγνοούν επιδεικτικά τις δυνατότητες συμβιβαστικής επίλυσης που προβλέπει ο Νόμος, αρνούμενες άλλοτε να απαντήσουν και άλλοτε προτείνοντας εντελώς ανεδαφικές και ασύμφορες για τους οφειλέτες ρυθμίσεις, ωθώντας τους κατ’ αυτόν τον τρόπο στα Ειρηνοδικεία και τη δικαστική εν τέλει ρύθμιση των οφειλών τους, που αποδεικνύεται συχνά χρονοβόρα και δαπανηρή.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει επανειλημμένα καταγγείλει την προκλητικά αρνητική στάση των Τραπεζών απέναντι στο Νόμο ζητώντας παράλληλα την νομοθετική ενίσχυση του σταδίου εξωδικαστικού συμβιβασμού από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει επισημάνει τη δραστηριοποίηση επιτηδείων που ισχυρίζονται ότι δρουν ως «διαμεσολαβητές» εξωδικαστικού συμβιβασμού ή ακόμα και δικαστικής συνδρομής χωρίς ωστόσο να φέρουν καμία νομιμοποίηση ζητώντας από τους ενδιαφερόμενους υπέρογκες χρηματικές αμοιβές υποσχόμενοι «εγγυημένα αποτελέσματα για τη διαγραφή χρεών». Η ΕΚΠΟΙΖΩ συνιστά στους καταναλωτές να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί και να εμπιστεύονται μόνο πιστοποιημένους από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή φορείς μεσολάβησης και σοβαρούς δικηγόρους για το χειρισμό των υποθέσεών τους.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές να μας απευθυνθούν για να αξιοποιήσουν το ν.3869/2010 προκειμένου να βρουν διέξοδο και να ρυθμίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις οφειλές τους .

 

Για περισσότερες πληροφορίες : Aθήνα: τηλ. 210 330.44.44, e-mail: info@ekpizo.gr

Θεσσαλονίκη: τηλ.2310257776, e-mail: ekpizothess@ekpizo.gr

Πάτρα: τηλ. 2610 222626, e-mail: ekpizopatras@ekpizo.gr

Ιστοσελίδα :www.ekpizo.gr

 

 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012

 

 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου